Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Ekoschematy szansą dla rozwoju rolnictwa na obszarze województwa lubelskiego

27 lutego w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się konferencja pt. „Wyzwania dla lubelskiego rolnictwa i możliwości, jakie oferuje Wspólna Polityka Rolna”. Rozmawiano m.in. o stawkach ekoschematów obszarowych, które będą wypłacane w ramach dopłat bezpośrednich za 2023 rok.

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (WPR) skupia się głównie na ekologii i promocji przedsiębiorczości na wsiach. Wdrożenie obecnej perspektywy pomoże osiągnąć istotne cele, takie jak wzrost znaczenia produkcji europejskiej żywności w skali światowej, rozwój społeczności wiejskich, a także zrównoważenie rolnictwa pod kątem środowiskowym.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło propozycję stawek ekoschematów obszarowych, które będą wypłacane w ramach dopłat bezpośrednich za 2023 rok. Ekoschematy jako roczne, płatne praktyki są dostosowane do warunków i potrzeb krajowych, ale poddane ocenie przez Komisję Europejską pod kątem realizacji celów środowiskowych i klimatycznych nowej WPR – ochrony zasobów gleby, wód, klimatu, dobrostanu zwierząt, różnorodności biologicznej w produkcji rolnej – są szansą dla rolników.

Główny specjalista Biura Działań Społecznych i Środowiskowych Płatności Bezpośrednich OR ARiMR Lublin Eryk Kowalik przedstawił ekoschematy w kontekście perspektywy płatności obszarowych na 2024 rok. Następnie Inspektor Rolnictwa Ekologicznego Michał Potręć przybliżył temat integrowanej produkcji roślin i nowoczesnego systemu jakości żywności. O odmianach zalecanych do uprawy na terenie województwa lubelskiego w perspektywie Wspólnej Polityki Rolnej opowiadał dr inż. Piotr Pszczółkowski.

-Rzetelna wiedza na temat sytuacji w rolnictwie w województwie lubelskim jest niezbędna do podejmowania skutecznych decyzji zarówno przez prowadzących działalność gospodarczą w tym sektorze, jak i przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych zajmujących się polityką rolną – mówił członek zarządu województwa lubelskiego Zdzisław Szwed.

O dogodnych warunkach do prowadzenia działalności rolniczej na Lubelszczyźnie (głównie produkcji roślinnej) decydują przede wszystkim korzystne czynniki glebowo-klimatyczne czy duży udział użytków rolnych (1413 tys. ha). Potencjał przyrodniczy regionu jest znacznie korzystniejszy w porównaniu do średnich wartości w Polsce. Jakość gleb, warunki wodne, agroklimat i rzeźba terenu mają wpływ na to, że Lubelskie jest liderem wielu upraw rolniczych i sadowniczych, m.in. malin, porzeczek i agrestu. Pierwsze miejsce zapewniają nam wysokie zbiory owoców z krzewów i plantacji jagodowych, które w 2018 r. wyniosły 241 tys. – to aż 41,7% zbiorów krajowych. W Lubelskiem produkuje się też najwięcej w kraju roślin strączkowych jadalnych (60,2 tys. ton), głównie fasoli i grochu. Stąd pochodzi aż 43,6% krajowych zbiorów tych roślin. Nasz region zalicza się również do ścisłej elity największych producentów rzepaku i rzepiku, których w 2018 r. dostarczyliśmy na rynek 336 tys. ton, czyli 15,3% krajowej produkcji (drugie miejsce w Polsce) oraz owoców z drzew (trzecie miejsce w Polsce).

Konferencja odbyła się we współpracy z Lubelską Izbą Rolniczą oraz Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Ciciborze Dużym.

 

materiał, tekst i zdjęcia: Anna Nycz, kancelaria prasowa UMWL w Lublinie
opracowanie: Anna Ostapiuk

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama