Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Wnioski zostały błędnie ocenione. Województwo wkroczyło na drogę sądową

Gra toczy się o wysoką stawkę. Chodzi o blisko pół miliarda złotych, na jakie opiewały wnioski Województwa Lubelskiego na dofinansowanie rozbudowy czterech dróg wojewódzkich. Na żaden z nich nie zostały przyznane środki, na co miały wpływ głównie błędy formalne. Województwo złożyło protesty, które nie przyniosły rozwiązania. Obecnie trwa procedura odwoławcza, brak jest jednak jakiegokolwiek prawomocnego rozstrzygnięcia sądowego.

Przypomnijmy, trzy wnioski przygotowane przez marszałka Jarosława Stawiarskiego oraz jego podwładnych posiadały szereg podstawowych błędów formalnych, które wykluczyły je z dofinansowania z programu Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej. Czwarty wniosek uzyskał zbyt niską punktację, by na inwestycję mogły zostać przyznane środki finansowe.

Kwestię tę poruszył podczas konferencji prasowej Sławomir Sosnowski, radny Sejmiku Województwa Lubelskiego z PSL, były marszałek województwa, którzy zarzucił działania skutkujące zaprzepaszczeniem szansy na 500 mln zł na drogi w naszym regionie. Więcej w tym temacie:
Cztery wnioski, trzy błędne, każdy odrzucony. Województwo straciło szansę na 500 mln zł na drogi <<==>> LINK

Do sprawy odniósł się Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego wydając 15 lutego komunikat, w którym przybliża szczegóły złożenia protestów wobec nieprawidłowej, zdaniem urzędu, oceny: „według Województwa ocena ta jest obarczona istotnymi błędami zarówno merytorycznymi, jak i proceduralnymi (w trybie wynikającym z właściwych przepisów) złożone zostały protesty od wyników oceny wszystkich projektów.” Urząd podkreśla, że „ocena projektów była wadliwa. Przykładowo – w przypadku drogi 820 nie sprawdzono, że ta droga nie przebiega przez Nadwieprzański Park Krajobrazowy.”

Województwo Lubelskie aktualnie proceduje złożenie czterech skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Przytaczamy pełną treść komunikatu:

***

KOMUNIKAT

Informacja dot. dróg wojewódzkich zgłoszonych do dofinansowania w ramach Działania 4.1 FE PW

 W nawiązaniu do oceny projektów Województwa Lubelskiego zgłoszonych do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FE PW), tj.

 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 820 od km 0+000 do km 19+050,
 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 829 od km 14+860 do km 21+999,
 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 833 od km 1+326 do km 12+980,
 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 844 od km 75+200 do km 80+260

 (Łączna wnioskowana kwota dofinansowania dla ww. projektów to prawie 370 mln PLN)

  należy wskazać, co następuje:

 • Województwo Lubelskie otrzymało 19 stycznia br. informacje o wyniku oceny złożonych projektów. W związku z tym, iż według Województwa ocena ta jest obarczona istotnymi błędami zarówno merytorycznymi, jak i proceduralnymi (w trybie wynikającym z właściwych przepisów) złożone zostały protesty od wyników oceny wszystkich projektów.
 • W złożonych protestach Województwo przedstawiło szczegółową argumentację na poparcie własnego stanowiska, z której wynika, że ocena projektów była wadliwa. Przykładowo – w przypadku drogi 820 nie sprawdzono, że ta droga nie przebiega przez Nadwieprzański Park Krajobrazowy.
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, czyli Instytucja Pośrednicząca FE PW, poinformowała 9 lutego br. Województwo Lubelskie, iż protesty zostały pozostawione bez rozpatrzenia z uwagi na wyczerpanie dostępnej alokacji. Tym samym PARP w ogóle nie odniosła się do argumentów i zarzutów zawartych w protestach i nie zanegowała twierdzeń Województwa.
 • Województwo Lubelskie aktualnie proceduje złożenie 4 skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, do czego – zgodnie z przepisami Ustawy wdrożeniowej (ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027) -jest uprawnione.
 • Podkreślić należy, iż PARP zastosowała pozorność procedury odwoławczej, nie zapewniając żadnych środków finansowych na tę procedurę. Należy też podkreślić, iż tuż przed wyborem do dofinansowania projektów, czyli 18 stycznia br., PARP zwiększyła kwotę dofinansowania, aby 19 stycznia br. wybrać projekty i wyczerpać pełną alokację, mając zapisy w Regulaminie naboru o prawie wniesienia protestu przez wnioskodawcę.
 • Będziemy chcieli zobaczyć porozumienie zawarte pomiędzy MFiPR a PARP w celu ustalenia, czy poczynione przez PARP działania są zgodne z jego zapisami.
 • Oceniamy negatywnie działania PARP-u, jak i Instytucji Zarządzającej (MFiPR).
 • Na ten moment procedura odwoławcza jest w toku i nie została zakończona. Brak jest w szczególności jakiegokolwiek prawomocnego rozstrzygnięcia sądowego dotyczącego któregokolwiek z projektów.

***

materiał, tekst: Remigiusz Małecki, biuro prasowe UMWL
opracowanie: Anna Ostapiuk

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama