Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

W Jaźwinach będą rozmawiać o uciążliwych dla społeczności inwestycjach (zaproszenie)

Termin wydarzenia: 28 stycznia 2024
, godz. 11:00
28 stycznia o godz. 11:00 w świetlicy wiejskiej w Jaźwinach odbędzie się spotkanie, w którym będą uczestniczyli przedstawiciele władz Gminy Biała Podlaska. Jednym z tematów spotkania mają być rozmowy na temat uciążliwych dla społeczności inwestycji zlokalizowanych na terenie gminy.

O spotkaniu informuje Grzegorz Sacharuk, przewodniczący Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej, który został powołany w Sycynie. Zadaniem komitetu jest zebranie głosów poparcia dla projektu uchwały, która zostanie złożona do Rady Gminy Biała Podlaska.

Celem inicjatywy jest zwiększenie partycypacji społecznej mieszkańców poprzez rozszerzenie konsultacji społecznych o spotkanie wiejskie z udziałem sołtysa zakończone pisemnym protokołem będącym opinią mieszkańców na temat danej inwestycji. Jest to nowatorskie rozwiązanie i z tego co wiem, do tej pory nie stosowane ma terenie gminy i prawdopodobnie powiatu – wyjaśnia Grzegorz Sacharuk.

Zdaniem przewodniczącego temat jest istotny i naglący, ponieważ „od zeszłego roku uruchomiono zakład przetwarzający do 800 ton /dobowo padłych i ubitych zwierząt, oczyszczalnię ścieków głownie na potrzeby tego zakładu, jest też kilka lokalizacji kurników w Krzymowskich, Pólku, Kamienicznym i Ortelu oraz doniesienia o kolejnych planowanych„.

Więcej o walce Sycyny z uprzykrzającym życie odorem:
Mieszkańcy Sycyny walczą z uciążliwym odorem (film) <<==>> LINK
oraz
Wraca temat Sycyny i uciążliwego odoru. Starostwo Powiatowe planuje spotkanie mediacyjne (film) <<==>> LINK

W projekcie uchwały czytamy:

Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej w Sycynie przedkłada Projekt Uchwały do Rady Gminy Biała Podlaska, propozycja rozszerzenia konsultacji społecznych w zakresie przedsięwzięć znacząco oddziałujących na środowisko.

Uzasadnienie:
Kierując się zasadą partycypacji i zaangażowania społeczności lokalnej w proces podejmowania decyzji dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, poprzez wprowadzenie, rozszerzenie obowiązku konsultacji społecznych przy podejmowaniu decyzji dotyczących określonych rodzajów przedsięwzięć, unikniemy niezadowoleń lokalnej społeczności z niekorzystnego sąsiedztwa.

Cel konsultacji:
Ustalenie obowiązku przeprowadzania konsultacji społecznych w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zwłaszcza poprzez powstawanie oddziaływań odorowych. Uwzględnienia stanowiska tych społeczności przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji tego typu inwestycji.

Katalog przedsięwzięć:
Do katalogu przedsięwzięć podlegających konsultacjom w tym trybie, proponuje się:
1. Instalacje przetwarzające padłe i ubite zwierzęta.
2. Fermy przemysłowe kurniki i chlewnie o wielkości powyżej 40 sztuk DJP.
3. Biogazownie.
4. Kompostownie.
5. Oczyszczalnie ścieków.
6. Składy odpadów i wysypiska śmieci.
7. Inną działalność która w naturze ma powstawanie w procesie produkcji odorów.

Sposób przeprowadzania konsultacji:
Jako uzupełnienie wymogu zamieszczenia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz wywieszenia na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy byłoby obowiązkowe zebranie wiejskie z udziałem sołtysa, na którym przedstawiane są wszystkie informacje dotyczące przedsięwzięcia, szczególnie te które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko. Przeprowadzenie dyskusji.

Formy konsultacji:
Wprowadzenie obowiązku organizowania spotkań wiejskich z udziałem sołtysa, poświęconych tematowi przedsięwzięcia, sformalizowanych i zakończonych protokółem w formie pisemnej, zawierającego między innymi opinię społeczności lokalnej dotyczącą przedsięwzięcia.

Monitorowanie konsultacji:
Określenie procedury monitorowania przebiegu konsultacji, w tym zbierania opinii mieszkańców oraz sporządzania sprawozdań z przebiegu spotkań.

Wejście w życie:
Uchwała wchodzi w życie z dniem [data], po spełnieniu wymogów formalnych.

 

materiał: Grzegorz Sacharuk
opracowanie: Anna Ostapiuk

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama