Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Odprawa roczna bialskich policjantów

Wczoraj w sali konferencyjnej komendy miejskiej odbyła się odprawa roczna podsumowująca wyniki pracy bialskich policjantów. W odprawie wziął udział Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinsp. Artur Bielecki, kadra kierownicza bialskiej jednostki jak też zaproszeni goście. Podczas odprawy Komendant Miejski insp. Wojciech Czapla podkreślał, że osiągnięte efekty to zasługa pełnego zaangażowania policjantów i pracowników Policji.

Komendant Miejski insp. Wojciech Czapla przywitał wszystkich przybyłych gości, a następnie omówił dział logistyczno-kadrowy, realizowane inwestycje oraz główne cele i priorytety na najbliższy rok. Podziękował też policjantom i pracownikom za rok bardzo dobrej pracy podkreślając, że bialska komenda osiągnęła wysokie wyniki w skali całego województwa. Podkreślił, że jest to również efekt wsparcia otrzymanego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Podczas swojego wystąpienia podziękowania złożył przedstawicielom władz samorządowych, które wspierały działania jednostki.

Po tym I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Białej Podlaskiej mł. insp. Robert Winiarek, podsumował rok pracy policjantów pionu kryminalnego, odnosząc się do poziomu uzyskanych wyników w porównaniu do lat ubiegłych. Pan Komendant omówił wyniki osiągane w poszczególnych kategoriach podkreślając wysoki poziom wykrywalności przestępstw szczególnie uciążliwych społecznie. Dalsza część odprawy dotyczyła pracy policjantów pionu prewencyjnego. Tą tematykę referował Zastępca Komendanta podinsp. Mariusz Kononiuk odnosząc się do poziomu uzyskiwanych rezultatów pionu prewencji oraz ruchu drogowego. Pan Komendant prezentował też działania profilaktyczne realizowanie przez bialską jednostkę jak też wyniki osiągnięte przez bialską grupę „SPEED”.

Podsumowując odprawę głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinsp. Artur Bielecki, który podziękował za osiągnięte wyniki oraz wysoki poziom pracy bialskich mundurowych i pracowników komendy. Omówił działania realizowane na terenie całego województwa. Podziękował też zaproszonym gościom za tak ważną współpracę i pomoc w realizacji naszych ustawowych obowiązków.

Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście: Prezydent Miasta Biała Podlaska Pan Michał Litwiniuk, Wicestarosta Bialski Janusz Skólimowski, podkreślając rolę współpracy jak też wysoki poziom osiągniętych wyników, które przekładają się na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.materiał: Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej
tekst i zdjęcia: Barbara Salczyńska-Pyrchla rzecznik prasowy KMP Biała Podlaska
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama