Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Fundusze Europejskie na wsparcie w zakresie OZE

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), pełniący funkcję Podmiotu Wdrażającego Fundusz Powierniczy, podpisał dziś umowy w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 z Partnerami Finansującymi w ramach Działania 4.7 Zwiększenie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii oraz Działania 4.10 Wykorzystanie OZE w gospodarce. Partnerzy Finansujący będą udzielać wsparcia ostatecznym odbiorcom w formie instrumentów finansowych na inwestycje związane z OZE.

Dzisiejsze wydarzenie z udziałem Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego to podpisanie 5 kolejnych umów BGK z Partnerami Finansującymi w programie Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach instrumentów finansowych na łączną kwotę 150 mln zł.

Kolejna odsłona instrumentów finansowych z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 to kluczowe dla nas wszystkich wsparcie energii odnawialnej w regionie. Mam nadzieję, że przedsiębiorstwa, które dzisiaj podpisują umowy, zrealizują inwestycje sprzyjającej naszemu środowisku – podsumował marszałek Jarosław Stawiarski.

W ramach Działania 4.7 Zwiększenie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii podpisano 2 umowy na kwotę 50 mln zł z Bankiem Ochrony Środowiska SA, natomiast w Działaniu 4.10 Wykorzystanie OZE w gospodarce – 3 umowy na kwotę 100 mln zł z: Funduszem Wschodnim sp. z o. o. z Białegostoku, Konsorcjum Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z Lublina oraz samodzielnie występującej Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Powyższe umowy zostały zawarte w ramach projektów BGK, realizowanych w Działaniu 4.7 i Działaniu 4.10. W projektach tych BGK
utworzył Fundusze Powiernicze, a na podstawie dzisiaj podpisanych umów powierzył Partnerom Finansującym zadanie utworzenia i zarządzania Funduszem Szczegółowym w celu udzielania ostatecznym odbiorcom wsparcia w formie instrumentów finansowych (pożyczek z dotacją).

W ramach Działania 4.7 produkty finansowe będą możliwe do wykorzystania na: – budowę i rozbudowę instalacji odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej (również z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci); – budowę i rozbudowę instalacji odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania ciepła (również z magazynami ciepła działającymi na potrzeby danego źródła OZE).

Ostatecznymi odbiorcami oferowanych na rynku pożyczek będą m.in.: jednostki JST, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, instytucje kultury, szpitale, kościoły i jednostki sektora finansów publicznych.

W ramach Działania 4.10 pożyczki z dotacją można będzie wykorzystać na:

– budowę instalacji do produkcji biopłynów i biometanu, biopaliw II i III generacji;
– budowę/rozbudowę/przebudowę lokalnych źródeł energii produkujących energię elektryczną i/lub ciepło/paliwa zdekarbonizowane z OZE na potrzeby lokalne, niewymagająca przesyłania jej na duże odległości w oparciu o lokalne zidentyfikowane zasoby lub wraz z infrastrukturą sieciową.

Typ inwestycji dedykowany jest wyłącznie klastrom energii, spółdzielniom energetycznym oraz obywatelskim społecznościom energetycznym;

– budowę i rozbudowę instalacji odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej (również z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz z przyłączeniem do sieci);
– budowę i rozbudowę instalacji odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania ciepła (również z magazynami ciepła działającymi na potrzeby danego źródła OZE).

Ostateczni odbiorcy wsparcia to mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie firmy, spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST lub ich związki, spółdzielnie energetyczne, podmioty działające w imieniu klastra energii, obywatelskie społeczności energetyczne działające w zakresie energii odnawialnej.

Korzyści dla regionu

Realizacja inwestycji zaowocuje zwiększeniem zdolności wytwarzania energii odnawialnej o ponad 115 MW oraz wytworzeniem co najmniej 123 tys. MWh/rok energii odnawialnej w tym elektrycznej i cieplnej, a szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie rocznie ponad 6 tys. ton ekwiwalentu CO2. Proponowane wsparcie z Funduszy Europejskich przyczyni się do dywersyfikacji źródeł wytwarzania energii, ograniczenia zużycia paliw kopalnych, ograniczenia emisji CO2 i pyłów do atmosfery, racjonalnego gospodarowania energią, pozwoli również na skuteczne rozwiązywanie problemów ekonomicznych związanych ze wzrostem cen energii.

Kolejnym etapem realizacji projektów BGK w Działaniu 4.7 i Działaniu 4.10 będzie uruchomienie instrumentu pożyczkowego na rynku. To kolejne 150 mln zł dla przedsiębiorców i JST w naszym regionie. W dniu 23 listopada 2023 r. podpisano 6 umów operacyjnych z Partnerami Finansującymi na kwotę łączną wynoszącą 125 mln zł w ramach Działania 2.6 Inwestycje rozwojowe w MŚP. W ramach tego Działania oferowane już są pożyczki dla przedsiębiorców z regionu, z których sfinansują m.in. inwestycje, dzięki którym wprowadzą na rynek nowe produkty, usługi czy technologie.materiał: Urząd Marszałkowski
tekst i zdjęcia: Anna Nycz Biuro Prasowe KANCELARIA MARSZAŁKA Urząd Marszałkowski
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama