Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Co to jest inspekcja i jakie są jej korzyści?

Co to jest inspekcja i jej zakres? Inspekcja stanowi szczegółową analizę aktualnego stanu urządzeń, instalacji lub obiektu, w którym istnieje potencjalne zagrożenie atmosferą wybuchową.

Instytut Bezpieczeństwa Technicznego Sp. z o. o. – Jednostka Inspekcyjna https://ibt.org.pl/jednostka-inspekcyjna akredytowana przez PCA, nr AK 046 prowadzi inspekcje odbiorcze i dozorowe urządzeń, instalacji i obiektów wymagających potwierdzenia zgodności z wymaganiami prawa i norm z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego Ex.

Co to jest inspekcja i jej zakres

Inspekcja to wnikliwa diagnoza stanu rzeczywistego urządzeń / instalacji / obiektu, w którym mogą występować atmosfery wybuchowe. Inspekcja może dotyczyć:

 1. urządzeń / instalacji / obiektów projektowanych,

 2. urządzeń / instalacji / obiektów już istniejących,

 3. urządzeń / instalacji / obiektów przeznaczonych do modernizacji.

 

Inspekcja prowadzona jest zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17020 i obejmuje:

 1. ocenę środków podjętych w celu eliminacji atmosfer wybuchowych – strefy zagrożenia wybuchem,

 2. ocenę środków podjętych w celu unikania efektywnych źródeł zapłonu,

 3. ocenę środków ograniczających skutki wybuchu.

 

Efektem naszej współpracy jest szczegółowe sprawozdanie z inspekcji (raport) dotyczący aktualnego stanu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego (ATEX). Integralną częścią raportu jest wykaz nieprawidłowości, jakie należy usunąć w celu uzyskania właściwego poziomu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. W miarę usuwania wykrytych nieprawidłowości sprawozdanie jest walidowane poprzez kolejne edycje dokumentu.

 

Dodatkowo instalacja, obiekt i każde z urządzeń objętych zakresem inspekcji zostanie oznakowane tabliczką poświadczającą zgodność. Oznakowanie wskazuje użytkownikom i służbom nadzoru zgodność z wymaganiami odpowiednich norm i dyrektyw oraz z innymi uznanymi dokumentami normatywnymi w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego.

 

Korzyści wynikające z przeprowadzenia inspekcji

 1. Zmniejsza ryzyko w relacjach biznesowych poprzez wybór niezależnej i bezstronnej Jednostki o zweryfikowanych kompetencjach technicznych. Potwierdzane jest to podczas regularnego monitoringu i okresowych ocen w nadzorze.

 2. Sprawozdania z inspekcji, świadectwa inspekcji i raporty z kontroli wydawane przez akredytowane przez PCA jednostki inspekcyjne mogą być uznawane przez zainteresowane instytucje w krajach będących sygnatariuszami wielostronnych międzynarodowych porozumień (MLA/ MRA);

 3. Akredytowana inspekcja umożliwia uzyskanie wiarygodnych i precyzyjnych wyników analiz oraz badań w obszarach związanych z bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem. Działania te prowadzone są zgodnie z najlepszą praktyką, oraz umożliwia wdrażanie innowacyjnych rozwiązań;;

 4. Akredytacja jest mechanizmem wykorzystywanym w celu zapewnienia publicznego zaufania w odniesieniu do wiarygodności działań, istotnych z punktu widzenia wpływu na zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko. Dlatego jest często stosowanym sposobem identyfikacji jednostek kompetentnych przy wdrażaniu przepisów prawnych;

 5. Wyniki akredytowanych inspekcji są niezbędnym narzędziem w procesie podejmowania decyzji oraz przy zarządzaniu ryzykiem. Organizacje mogą oszczędzić czas i pieniądze poprzez wybór akredytowanego, a zatem kompetentnego dostawcy usług oceny zgodności;

 

 

 

 

materiał: Instytut Bezpieczeństwa Technicznego Sp. z o. o. – Jednostka Inspekcyjna
tekst i zdjęcia: Instytut Bezpieczeństwa Technicznego Sp. z o. o. – Jednostka Inspekcyjna
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

 

 

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama