Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Jak długo może trwać egzekucja z nieruchomości?

Jeśli dłużnika, który nie chce zapłacić, a jednocześnie dłużnik jest właścicielem nieruchomości, to w takiej sytuacji możesz zlecić komornikowi przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości w celu odzyskania długu. Jak przebiega procedura egzekucji z nieruchomości? Ile trwa proces egzekucyjny? Podpowiadamy poniżej.

Jak przebiega egzekucja z nieruchomości?

Egzekucja z nieruchomości jest stosowana w stosunku do dłużników, którzy są zadłużeni na wysokie kwoty. Postępowanie egzekucyjne może wszcząć komornik na wniosek dłużnika – wniosek pisemny lub ustny (do protokołu). Następnie przystępuje do wezwania dłużnika do uregulowania zaległości i dostarcza mu  tytuł wykonawczy. Jeśli dłużnik nie zapłaci zobowiązania w ciągu dwóch tygodni, komornik przystępuje do opisu i oszacowania nieruchomości.

 Po wykonaniu tych czynności obwieszcza informację o licytacji i terminie. Podczas pierwszej licytacji może sprzedać nieruchomość za trzy czwarte wartości. Jeśli nie zlicytuje jej, może ponownie ogłosić termin licytacji na wniosek wierzyciela. Jeżeli w czasie drugiej licytacji nikt jej nie kupi, postępowanie umarza się. Do kolejnej licytacji komornik może przystąpić po upływie pół roku. Natomiast, jeżeli  sprzeda nieruchomość, wtedy sporządzany jest plan podziału sumy uzyskanej z licytacji pomiędzy wszystkich wierzycieli.

W czasie przeprowadzania postępowania egzekucyjnego, komornik podejmuje wiele czynności, które wpływają na czas trwania procedury. Zależy to od tego, jak szybko wierzyciel uzyska tytuł wykonawczy i złoży wniosek do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Proces egzekucyjny może trwać od kilku do kilkudziesięciu miesięcy.

Kto może być uczestnikiem licytacji komorniczej?

W czasie przeprowadzania licytacji komorniczej mogą wziąć udział: dłużnik, jego bliscy i krewni, komornik oraz inne osoby w charakterze urzędowym. Natomiast do przetargu nie mogą przystąpić: dłużnik, komornik, ich krewni (np.: rodzice, dzieci) oraz osoby obecne na licytacji. Nie może wziąć udziału także licytant, jeśli nie spełnił warunków w czasie poprzedniej licytacji (np. zlicytował nieruchomość, ale nie zapłacił za nią w ciągu dwóch tygodni). Nie mogą jej kupić także osoby, które mogą nabyć nieruchomość jedynie za zezwoleniem organu państwowego (np. cudzoziemcy).

Kiedy komornik może odstąpić od licytacji komorniczej? 

Komornik może odstąpić od licytacji komorniczej w kilku przypadkach. Wśród nich warto wymienić:

– Jeśli w toku licytacji dłużnik złoży skargę na przebicie własności przez komornika. Skarga może dotyczyć wyłącznie naruszenia przepisów o publicznym charakterze licytacji lub najniższej ceny nabycia albo wyłączeniu z udziału w przetargu.

–  Jeżeli tytuł wykonawczy sąd uchyli i umorzy postępowanie egzekucyjne

–  Jeśli wierzyciel spłaci zaległość wierzycielowi lub wpłaci należność bezpośrednio do komornika.

opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama