Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

PUP Biała Podlaska wspiera w procedurze zatrudniania cudzoziemców

Pracodawcy zapewniający legalne zatrudnienie cudzoziemcom na terytorium RP mogą liczyć na wsparcie Działu Zatrudnienia Cudzoziemców Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej.

Powiatowy Urząd Pracy legalizuje zatrudnianie cudzoziemców w dwóch formach, tj.:

1. Procedura uproszczona
Polega na złożeniu oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
– na podstawie procedury uproszczonej pracodawca może zatrudnić obywateli jednego z pięciu państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii oraz Ukrainy.
– okres wykonywania pracy określony w złożonym oświadczeniu nie może być dłuższy niż 24 miesiące, a rodzaj wykonywanej pracy nie może być związany z pracą sezonową
– pracodawca składając oświadczenie zobowiązany jest do załączenia wymaganych rozporządzeniem dokumentów oraz uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł.
WAŻNE: Oświadczenie dotyczy jedynie pracy u konkretnego pracodawcy i nie jest ważne w przypadku zatrudnienia u innego pracodawcy.

2. Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca
Dotyczy obywateli spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
– okres wykonywania pracy przez cudzoziemca nie może być dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym, a rodzaj pracy musi być bezpośrednio związany z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem, rybactwem lub usługami gastronomicznymi lub zakwaterowaniem (według Polskiej Klasyfikacji Działalności)
– pracodawca składając wniosek zobowiązany jest do załączenia wymaganych rozporządzeniem dokumentów oraz uiszczenia opłaty w wysokości 30 zł.

Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom i wnioski na pracę sezonową można składać:
– elektronicznie  – przez portal praca.gov.pl – warunkiem jest posiadanie przez podmiot kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego
– osobiście w siedzibie urzędu
– pocztą na adres urzędu.
Pracodawca składa dokumenty do urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę (wpis w KRS) lub miejsca stałego pobytu (wpis w CEIDG lub osoby fizyczne nie wykonujące działalności gospodarczej).

Na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa możliwe jest również powierzenie pracy obywatelom tego państwa poprzez złożenie powiadomienia, które pracodawca składa elektronicznie przez portal praca.gov.pl w ciągu 14 dni od zatrudnienia obywatela Ukrainy. Złożenie powiadomienia nie podlega opłacie i nie wymaga załączenia dodatkowych dokumentów.

WAŻNE!:
Pracodawcy zatrudniający cudzoziemców mają takie same obowiązki w zakresie ubezpieczeń społecznych i prawa pracy oraz przepisów wynikających z kodeksu cywilnego jak wobec obywatela polskiego.

1 lipca 2023 r. – odwołany stan zagrożenia epidemicznego – wkrótce stracą ważność dokumenty pobytowe!

Warto zwrócić uwagę, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2023r., poz. 1118; link: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1118) z dniem 1 lipca 2023r. został odwołany stan zagrożenia epidemicznego. W związku z tym po upływie 30 dni od tej daty przestaną obowiązywać przepisy, które przedłużały ze względu na epidemię COVID-19 ważność dokumentów pobytowych, pracy w ramach wpisanych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz wydanych zezwoleń na pracę. Konieczne może być uzyskanie przez cudzoziemca nowego dokumentu pobytowego, a dla pracodawcy uzyskanie nowego oświadczenia lub zezwolenia na pracę!

Legalny pobyt obywateli Ukrainy do 4 marca 2024 r.

Należy również podkreślić, że wydłużono okres legalnego pobytu obywateli Ukrainy objętych ochroną czasową oraz ich dokumentów pobytowych do dnia 04.03.2024r. W określonych przypadkach okres ten został wydłużony:
– do dnia 31.08.2024r., tj. w przypadku osób realizujących obowiązek przedszkolny i szkolny oraz ich opiekunów prawnych
– do dnia 30.09.2024r. w przypadku osób, które przystępują do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym oraz jeżeli te osoby są małoletnie zmiana dotyczy również ich opiekunów prawnych.
Powyższe reguluje ustawa z dnia 14 kwietnia 2023r. o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy i Państwowej Straży Pożarnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023r., poz. 1053; link: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1053).

Szczegółowe informacje na temat legalnego zatrudniania cudzoziemców można uzyskać:
– przy stanowiskach nr 1, 2 i 3 na sali obsługi Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 101
– pod numerami telefonów: 83 341-65-…(77, 82, 86).

Jeśli pracodawca zdecyduje się na osobiste złożenie wniosku, nie musi wcześniej umawiać się na wizytę. Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy są do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 – 15:30.

Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej urzędu https://bialapodlaska.praca.gov.pl/, zakładki:
Aktualności
Dla Pracodawców i PrzedsiębiorcówZatrudnianie Cudzoziemców,
a także profilu na facebook.com https://www.facebook.com/PUPbialapodlaska
Na obu tych stronach można znaleźć informacje dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

 

materiał: Rafał Mirończuk, PUP Biała Podlaska
opracowanie: Anna Ostapiuk

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama