Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Licealista Kacper Budrewicz planuje powołanie Młodzieżowej Rady Powiatu (film) (galeria)

Licealista z Międzyrzeca Podlaskiego Kacper Budrewicz założył Stowarzyszenie Głos Młodości, którego celem jest realny wpływ na politykę samorządową, a także promowanie patriotycznych wartości wśród młodzieży. Stowarzyszenie zamierza zwrócić się do Rady Powiatu Bialskiego z wnioskiem o powołanie Młodzieżowej Rady Powiatu.

Kacper Budrewicz uczy się w Liceum Ogólnokształcącym im. gen. W. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim. To właśnie tu z pomocą nauczycieli założył Stowarzyszenie Głos Młodych, które ma już na swoim koncie ciekawą inicjatywę, jaką była organizacja Olimpiady Humanistycznej dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych. W planach kolejne wydarzenia, ale tym, co obecnie absorbuje młodego działacza i członków stowarzyszenia, jest powołanie Młodzieżowej Rady Powiatu. – Stowarzyszenie Głos Młodości powstało na przełomie lutego i marca tego roku, zostało założone przez grupę młodych ludzi, którzy zadecydowali, że chcą razem wspólnie działać dla naszego terenu i ten głos młodości pokazać. Bo tego na naszych terenach jest niestety mało – wyjaśnia prezes Kacper Budrewicz. – Bardzo zależy nam na tym, aby aktywizować młodzież, żeby pokazać, co myślimy, żeby mieć wpływ na otaczającą nas rzeczywistość.

Jesteśmy NGO założonym przez przyjaciół młodzieży i samą młodzież, zależy nam, by pokazać jej głos – piszą sami o sobie członkowie stowarzyszenia (FB).

W dniu 17 kwietnia w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski odbyło się spotkanie z przedstawicielami samorządu miejskiego i gminnego Międzyrzec Podlaski oraz powiatu bialskiego, podczas którego omówiono ważne dla młodzieży problemy i perspektywy jakie otwierają się przed niedawno powołaną organizacją. Mówiono m.in. o zamykanych we wczesnych godzinach Orlikach, o przestrzeni dla działalności, finansach.

W trakcie wydarzenia samorządowcy zastępca burmistrza miasta Międzyrzec Podlaski Paweł Łysańczuk, wójt gminy Międzyrzec Podlaski Krzysztof Adamowicz, wicestarosta Powiatu Bialskiego Janusz Skólimowski, poseł na Sejm RP Dariusz Stefaniuk oraz radny powiatu bialskiego Emil Bogucki wspólnie z członkami Stowarzyszenia Głos Młodych podpisali list poparcia dla utworzenia Młodzieżowej Rady Powiatu.

Jest to inicjatywa, która zajęłaby się problemami młodzieży i jej integracją na terenie naszego powiatu. Podpisuję się pod nią. Powinniśmy oddawać głos co do naszej przyszłości dla młodego pokolenia, po to byśmy mogli je przyzwyczajać do tego, że kiedyś my odejdziemy, a młodzi ludzie zajmą nasze miejsca. To świetne pole do nauki, inicjatyw, działań – mówił poseł Dariusz Stefaniuk. – Mam nadzieję, że to dobro, które chcecie świadczyć dla powiatu, będzie się rozwijać i pomagać nam, dorosłym. Będziecie reprezentować młodzież, ale musicie też pamiętać, że będą wobec was większe wymagania. Jesteście na to gotowi, a my będziemy was wspierać w tym, co będziecie chcieli realizować. Oczywiście musicie się liczyć z tym, że nie wszystko jest możliwe – dodał wicestarosta Janusz Skólimowski. – Zawsze możecie liczyć na samorząd gminny. Brakuje nam waszego głosu i to jest fajna inicjatywa – podkreślił wójt Krzysztof Adamowicz. Cieszę się, że na dzisiejszym spotkaniu wszyscy mówimy jednym głosem. Podpisujemy się pod tą inicjatywą, bo jest bardzo fajna, bardzo potrzebna. Nic o was bez was, młodych ludzi. Ten powiat, województwo i kraj to wasza przyszłość. Bardzo bym chciał, żebyście tutaj zostali i pomagali nam rozwijać tę naszą małą ojczyznę. Nasze decyzje są tak naprawdę dla was i chciałbym, żeby one zapadały wspólnie – podsumował zastępca burmistrza Paweł Łysańczuk.

Stowarzyszenie tworzą głównie uczniowie międzyrzeckiego LO, ale są w nim również przedstawiciele innych szkół, a także nauczyciele Mirosław Kot i Leszek Kania. Na chwilę obecną jest ośmioro członków wpisanych, natomiast działa ich już dwudziestu. Jak wyjaśnia Kacper Budrewicz, stowarzyszenie otwiera się na nowe osoby, można do niego w każdej chwili dołączyć, chociażby poprzez strone na profilu społecznościowym – Stowarzyszenie Głos Młodości.

Wśród inicjatyw, jakie zamierza podjąć w niedalekiej przyszłości stowarzyszenie, jest m.in. organizacja kongresu samorządów uczniowskich szkół z terenu powiatu bialskiego.

Treść uzasadnienia wniosku powołania Młodzieżowej Rady Powiatu:

2023 rok to czas, w którym wiele środowisk zrozumiało, iż działalność społeczna nie dotyczy już tylko starszych ludzi. Nie kończy się ona na wolontariacie, działalności charytatywnej etc., ale rozszerza się na działalność młodzieżową, pomaga uwzględnić potrzeby większej ilości grup społecznych.
Młodzieżowa Rada Powiatu Bialskiego to organ, którego brakuje w naszym regionie, szczególnie jeśli zwrócimy uwagę na funkcjonowanie podobnych organów w innych jednostkach samorządu terytorialnego. Dlaczego warto powołać taką organizację?
1. Zaangażowanie młodzieży podnosi jakość stanowionego prawa, które w większym stopniu uwzględnia interesy młodych mieszkańców.
2. Młodzieżowe rady poprawiają komunikację i przepływ informacji między władzami a młodzieżą. Dialog z młodzieżowymi radami daje możliwość pozyskania pogłębionej wiedzy na temat potrzeb, problemów i oczekiwań lokalnej młodzieży.
3. Młodzież mająca okazję do dyskusji z władzą samorządową odczuwa silniejszą identyfikacje ze swoim regionem i jego społecznością, co może zapobiec zmniejszaniu się liczby ludności w naszym regionie. Młodzieżowe rady to budowanie kapitału ludzkiego i społecznego na szczeblu lokalnym.
4. Działalność młodzieżowych rad poprawia wizerunek i transparentność władz lokalnych oraz zwiększa zaufanie obywateli do administracji lokalnej.
5. Młodzi ludzie:
a) zyskują wpływ na tworzenie prawa na szczeblu lokalnym,
b) mają możliwość nabywania unikalnych kompetencji i zdobywania doświadczenia od najmłodszych lat,
c) uczą się współodpowiedzialności za dobro wspólne,
d) nawiązują relacje z przedstawicielami władz lokalnych
e) zyskują możliwość zaprezentowania władzom poglądów, pomysłów i interesów młodzieży,
f) nabywają wiedzę o tym, w jaki sposób pracują lokalne władze.
Ustawodawca wskazał (art. 3e ust. 15 ustawy o samorządzie powiatowym), że obsługę administracyjno-biurową młodzieżowej rady powiatu zapewnia starostwo powiatowe. Te słowa tworzą wrażenie, iż jest to niesamowicie trudny i żmudny proces, dodatkowo wymagający zatrudnienia nowego pracownika etc. Nic bardziej mylnego – praktyka młodzieżowych rad poparta naszym doświadczeniem w działaniu i obserwacji takich organizacji pokazuje iż: Radni sami dbają o materiały związane z przeprowadzaniem posiedzeń oraz prowadzą dokumentacje obrad, sami przygotowują m.in. projekty uchwał oraz kierownictwo Rady dba o jej kontakty zewnętrzne. Po stronie organu stoi jedynie przeprowadzanie cyklicznych wyborów, które przecież nie odbywają się codziennie, obsługa kosztów transportu (Radnych jest tylko 20, a zwrot przysługuje za przejazd komunikacją publiczną, która nie jest bardzo dużym kosztem) – a zatem pojawiający się niejednokrotnie argument kosztów i wzmożonej potrzeby obsługi jest wyłącznie próbą uzasadnienia niesłusznej niechęci do powstania Rady. Dodatkowo zgodnie z proponowanym Statutem Rada zaczęłaby funkcjonować w kolejnym roku kalendarzowym, a zatem nie koliduje to z budżetem na 2023 r.
W jednym z załączników przedstawiliśmy sugerowany przez nas, jako inicjatorów, Statut Młodzieżowej Rady Powiatu Bialskiego – skorzystaliśmy z wzoru proponowanego przez ministerstwo licząc, iż przychylą się Państwo do naszego wniosku. W sugerowanym przez nas tekście zawarliśmy niezwykle istotne dla nas i bialskich samorządów uczniowskich kwestie. Zwróciliśmy uwagę m.in. na sposób wyboru radnych tj. dokonanie selekcji przez Komisję Rekrutacyjną – niezwykle zależy nam na młodzieżowej radzie, w której zasiada reprezentacja rówieśników, aczkolwiek kompetencje i prawidłowe funkcjonowanie także muszą być traktowane priorytetowo. Zależy nam na dużym, ale ograniczonym i kontrolowanym przez doświadczonych ludzi trybie pracy organu. Doświadczenie naszych członków w działaniach w Młodzieżowych Radach pokazuje, iż ten sposób funkcjonowania jest najbardziej skuteczny – przyczynił się nawet do tego, że tegoroczną Europejską Stolicą Młodzieży został Lublin.

Treść listu poparcia podpisanego przez działaczy społecznych powiatu bialskiego:

My, działacze społeczni z terenu powiatu bialskiego wyrażamy poparcie inicjatywie Stowarzyszenia Głos Młodości dot. wniosku o utworzenie Młodzieżowej Rady Powiatu Bialskiego.
Młodzieżowa Rada Powiatu Bialskiego to bardzo potrzebna i niezwykle istotna inicjatywa, która służyć będzie budowaniu i rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego w naszym regionie. Powołanie takiego organu sprawi, że powiat bialski znajdzie się wśród kilkudziesięciu takich jednostek samorządu terytorialnego w naszym kraju. Nasz region zdecydowanie zwiększy swoje możliwości – będziemy mogli poprawić komunikację i przepływ informacji między władzami i młodzieżą, pozyskać szeroką wiedzę na temat potrzeb i problemów lokalnych uczniów. Posłuży to budowaniu tak potrzebnego kapitału ludzkiego i społecznego na szczeblu powiatu oraz nauce współodpowiedzialności za dobro ludzie. Młodzi mieszkańcy naszego regionu będą mogli odczuć silniejszą identyfikację ze swoim regionem i lokalnym społeczeństwem.

 

materiał: Radio Biper Międzyrzec Podlaski
zdjęcia: Mariusz Maksymiuk
film: Mariusz Maksymiuk
opracowanie: Anna Ostapiuk

 

 

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama