Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 na pożyczki dla lubelskich przedsiębiorców

Dziś Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (LAWP) w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie podpisała umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) na realizację projektu pn. „Fundusz Powierniczy Województwa Lubelskiego”. Jego całkowita wartość wynosi blisko 317 mln zł, w tym blisko 270 mln zł dofinansowania UE. To pierwsza umowa w kraju dotycząca wdrażania instrumentów finansowych w programach regionalnych. W uroczystym podpisaniu umowy wzięli udział Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda.

Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Bank Gospodarstwa Krajowego jest polskim bankiem rozwoju – jedyną taką instytucją w Polsce. Jego misją jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, a rola w budowaniu silnej i stabilnej gospodarki polega na rozwoju współpracy i aktywizowaniu sektora prywatnego i publicznego po to, aby zwiększać potencjał rozwoju społeczno-gospodarczego. Działanie 2.6 Inwestycje rozwojowe w MŚP Priorytet II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 ma na celu wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy, poprzez udzielenie wsparcia ostatecznym odbiorcom ze środków instrumentu finansowego w formie pożyczek, w tym pożyczek z możliwością umorzenia części kapitału (dotyczy wsparcia MŚP na wczesnym etapie rozwoju).

Cieszę się, że to właśnie województwo lubelskie jest pionierem wśród regionów w zakresie utworzenia Funduszu Powierniczego. Podpisanie dziś umowy z BGK pozwala wykonać milowy krok w kierunku udostępnienia preferencyjnej pożyczki rozwojowej przedsiębiorcom z regionu. W jej ramach będzie można realizować inwestycje związane z wyposażeniem przedsiębiorstwa w celu wprowadzenia na rynek nowych produktów, usług bądź technologii, a także wesprzeć MŚP na wczesnym etapie rozwoju. Mam nadzieję, że wymienione inwestycje przyczynią się do zwiększenia produktywności firm czy intensywności wykorzystania technologii i wiedzy w gospodarce. Jestem przekonany, że pożyczka ta będzie atrakcyjna, ponieważ jej maksymalna wysokość to 2 mln zł. Warto podkreślić, że dopuściliśmy możliwość umorzenia nawet do 25% części kapitału pozostającego do spłaty oraz zmniejszyliśmy obciążenia poprzez wprowadzenie karencji w spłacie rat do 12 miesięcy – mówił Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Realizacja wsparcia przyczyni się do zwiększenia produktywności przedsiębiorstw, intensywności wykorzystania technologii i wiedzy w gospodarce, zwiększenia możliwości adaptacji i dostosowania się przedsiębiorstw do sytuacji rynkowej, wsparcia przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju (w tym przedsiębiorstw powracających na rynek po uprzedniej likwidacji działalności), a także do zaawansowania cyfrowego MŚP.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zarządzaniu środkami Funduszy Europejskich, BGK na podstawie podpisanej dzisiaj umowy przekaże ok. 316,8 mln zł lubelskim przedsiębiorcom. To wsparcie w postaci instrumentów zwrotnych skierowane jest do tych firm, które będą chciały zwiększyć swoją konkurencyjność. Pożyczki dostępne dla przedsiębiorców powinny być już jesienią. Instrumenty zwrotne, jakimi są pożyczki, to efektywny sposób wykorzystania Funduszy Europejskich, który pozwala na ich ponowne użycie, pomnażanie wspartych firm i tym samym budowanie kapitału na kolejne programy rozwojowe. Zaangażowanie tych środków w nowej perspektywie do programów regionalnych tworzy synergię produktową i ułatwia montaż finansowy projektów – dodaje Tomasz Robaczyński, członek zarządu BGK.

Bank Gospodarstwa Krajowego wniesie do projektu środki w wysokości 47,52 mln zł w ramach współfinansowania krajowego. Środki te zostały udostępnione przez ministra funduszy i polityki regionalnej i pochodzą ze spłat pożyczek płynnościowych udzielanych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Dodatkowo, na etapie realizacji projektu, środki przeznaczone na wsparcie MŚP zostaną powiększone o wkład partnerów finansujących. Duże znaczenie tego typu wsparcia dostrzega Komisja Europejska:

W dobie wyzwań, jakie stoją przed Europą na przestrzeni ostatnich lat, dbałość o rozwój małych i średnich przedsiębiorstw stanowi szczególny priorytet. Po okresie pandemii nadszedł dramatyczny czas wojny tuż za polską granicą, tym samym warunki prowadzenia działalności gospodarczej uległy znaczącej zmianie. Dlatego też niezwykle istotne jest, aby udzielać wsparcia polskim przedsiębiorcom, w sposób który będzie gwarantować z jednej strony bezpieczeństwo, z drugiej zaś, umożliwiać dostęp do funduszy europejskich jak najszerszej grupie beneficjentów – mówi Angela Martinez-Sarasola, kierownik wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

Dlatego też gratulujemy opracowania mechanizmu takiej pomocy w postaci instrumentów finansowych, która opiewa na kwotę blisko 270 mln złotych z Unii Europejskiej. Dzięki zastosowaniu takiej formy wsparcia, zagwarantowany zostanie zgodny z zasadami rynku charakter pomocy dla przedsiębiorców na wykorzystanie instrumentu zwrotnego – te same pieniądze będą mogły służyć kolejnym przedsiębiorcom zwracającym się o wsparcie w rozwoju. Instrumenty finansowe w obecnej perspektywie są wyjątkowo ważnym elementem wsparcia unijnego, a decyzja o ich zastosowaniu w województwie lubelskim dowodzi strategicznego podejścia instytucji zarządzającej do kwestii rozwoju przedsiębiorczości w regionie. Z dumą i ogromną satysfakcją przyjmujemy do wiadomości informację o rozpoczęciu tego projektu, który jest odpowiedzią na cele stawiane przez politykę spójności w dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości, gdzie instrumenty finansowe stanowią główny filar tej pomocypodkreśla kierownik Angela Martinez-Sarasola.

Preferencyjne pożyczki

Wybrany do dofinansowania projekt związany jest z wdrażaniem instrumentów finansowych, w ramach którego BGK utworzy fundusz powierniczy. Następnie BGK wybierze w przetargu nieograniczonym partnerów finansujących, którzy będą udzielać lubelskim MŚP preferencyjnych pożyczek na inwestycje związane z rozwojem czy dywersyfikacją działalności. Szacuje się, że pożyczki będą dostępne dla przedsiębiorców na przełomie III i IV kwartału br.

Pożyczki przeznaczone zostaną na inwestycje początkowe, związane z wyposażeniem firmy w celu wprowadzania na rynek nowych lub udoskonalonych produktów/usług/technologii, zwiększeniem zdolności produkcyjnych lub zmiany technologii produkcji. Wsparcie ukierunkowane będzie przede wszystkim na inwestycje produkcyjne MŚP, wprowadzające innowacje produktowe, procesowe, marketingowe lub organizacyjne. Dodatkowym elementem projektu mają być nowoczesne technologie IT. Drugi typ wsparcia to pożyczki na inwestycje skierowane do MŚP na wczesnym etapie rozwoju, w tym firm powracających na rynek po uprzedniej likwidacji.

 

 

materiał: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
tekst i zdjęcia : Anna Nycz Biuro Prasowe KANCELARIA MARSZAŁKA Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

 

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama