Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

W tym roku Janów Podlaski zrealizuje inwestycje za ponad 20 mln złotych (galeria)

W budżecie gminy Janów Podlaski na rok 2023 znalazły się ważne dla samorządu inwestycje, które będą realizowane w tym i kolejnym roku. To przede wszystkim budowa nowej oczyszczalni ścieków, stadionu i kolejnych ciągów komunikacyjnych.

Wśród wydatków inwestycyjnych na rok 2023, na jakie Gmina Janów Podlaski zamierza przeznaczyć środki z budżetu własnego oraz z dofinansowania środkami zewnętrznymi, znajdują się m.in.:

1. Rozbudowa i przebudowa stadionu gminnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 3.700.000 zł, w tym środki Ministerstwa Sportu i Turystyki 2.254.700 zł.

Zakończyła się procedura przetargowa na budowę stadionu gminnego w Janowie Podlaskim. Najkorzystniejszą ofertę na kwotę 5.669.188,57 zł złożyła forma TRES-BUD Mateusz Treska z Białej Podlaskiej. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 8 marca
2023 r. Na realizację zadania “Rozbudowa i przebudowa stadionu gminnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Gmina Janów Podlaski pozyskała 2.254.700 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Umowę o dofinansowanie podpisano
w dniu 25 stycznia br.

W ramach zadania zostanie przebudowana płyta boiska, a sam obiekt będzie przystosowany do wymagań minimum IV klasy rozgrywkowej, czyli z powierzchnią 100 x 60 metrów. Pojawi się na nim energooszczędne oświetlenie, zostanie wybudowana
100-metrowa bieżnia zakończona skocznią w dal, powstanie trybuna dla 500 kibiców, plac zabaw dla dzieci i tyrolka. Remontowi zostanie poddany budynek zaplecza, w którym modernizację przejdą pomieszczenia z szatniami i sanitariatami. Obiekt zostanie ogrodzony i odwodniony, a także uzupełniony drogą przeciwpożarową z placem manewrowym i miejscami parkingowymi. Pojawi się także ciąg pieszy z kostki brukowej.

Termin zakończenia prac budowlanych zaplanowano na dzień 8 maja 2024 r.

2. Dostępny samorząd – granty – wartość grantu 82.640 zł

Gmina Janów Podlaski realizuje przedsięwzięcie grantowe „Wdrożenie rozwiązań w jednostkach organizacyjnych Gminy Janów Podlaski na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami”, w ramach którego zarówno budynek urzędu, jak i gminna strona internetowa staną się przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami.

Zadanie finansowane jest w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych. Celem przedsięwzięcia grantowego jest dostosowanie w sposób znaczny Urzędu Gminy Janów Podlaski do wymogów ustawowych w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej.

Więcej o inwestycji:
Urząd Gminy Janów Podlaski zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych <<==>> LINK

3. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków aglomeracji Janów Podlaski – 7.100.000 zł, w tym Polski Ład 5.700.000 zł.

W 2022 roku rozstrzygnięto postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę z wykonawcą – firmą Budomex na realizację zadania w formie zaprojektuj i wybuduj. Inwestycja obejmuje budowę od podstaw nowej oczyszczalni ścieków aglomeracji Janów Podlaski w sąsiedztwie obecnie istniejącej o docelowej wydajności nominalnej Qdśr = 800 m³/d i wielkości 8.100 RLM. W wyniku prac modernizacyjnych powstanie nowoczesna oczyszczalnia ścieków pracująca w oparciu o osad czynny z wykorzystaniem technologii
hybrydowej łącząca cechy przepływu ciągłego i systemów porcjowych SBR.

Wartość inwestycji, zgodnie z podpisaną umową wynosi 14.612.400 zł. Umowa przewiduje wykonanie inwestycji do dnia 18.07.2024 r. Obecnie trwa procedura uzyskiwania pozwoleń administracyjnych na prowadzenie robót budowlanych. Rozpoczęcie prac przewiduje się na kwiecień/maj br. Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na
podstawie udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego promesy inwestycyjnej. Kwota promesy finansowej wynosi 11.400.000 zł, co stanowi 78,02% wartości inwestycji.

4. Budowa drogi gminnej nr 100072L Janów Podlaski – Wygoda wraz z dokumentacją projektową – 2.000.000 zł, w tym RFIL 451.800 zł, Polski Ład 1.250.000 zł.

W postępowaniu przetargowym dla zadania budowy drogi gminnej nr 100072L Janów Podlaski – Wygoda wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej w formie zaprojektuj i wybuduj dokonano wyboru oferty wykonawcy, którym zostało Przedsiębiorstwo
Budownictwa Drogowego „Tre-drom”. Firma złożyła ofertę na kwotę 5.176.531,24 zł.

Wyboru wykonawcy dokonano w dniu 21 marca br., natomiast zawarcie umowy przewidywane jest na przełomie marca i kwietnia. Firma zrealizuje zadanie w terminie 20 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zadanie dotyczy odcinka drogi o długości około 1,9 km. Finalnie będzie to droga z nawierzchnią asfaltową o szerokości jezdni 5,5 m wraz z podbudową i kanałem technologicznym, zostaną wykonane zjazdy na posesje. Na ten cel gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2,5 mln złotych oraz 500 tys. zł ze środków przeciwdziałania Covid.

5. Nowa nawierzchnia drogi gminnej nr 100079L Klonownica Mała – Janów Podlaski

Obecnie wykonana z kostki brukowej droga zyska asfaltową nakładkę na długości około 600 metrów. Zostanie również wykonane pobocze. Remont tej drogi wykona Zakład Produkcyjno-Usługowy Tomasz Sęk z Nowej Bordziłówki, z którym gmina podpisała umowę w dniu 10 marca br. Wartość inwestycji to 1.426.431 zł, natomiast termin realizacji przypada na 10 listopada 2023 r.

6. Budowa ulicy Ogrodowej i Kwiatowej w Janowie Podlaskim

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2023 dla województwa lubelskiego Gmina Janów wybuduje w roku 2023 dwie drogi gminne na terenie miejscowości Janów Podlaski. Na ten cel pozyskała dofinansowanie w kwocie 1.112.055,57 zł.

1. Budowa drogi gminnej nr 100120L – ul. Ogrodowa w miejscowości Janów Podlaski
Długość odcinka 0,162 km, okres realizacji zadania 06.2023 – 12.2023. Ogólna wartość projektu to 535.381,47 zł, deklarowana kwota
środków własnych 267.690,73 zł, dofinansowanie w wysokości 50% w 2023 r. – 267.690,74 zł.

2. Budowa drogi gminnej nr 100064L – ul. Kwiatowa w miejscowości Janów Podlaski
Długość odcinka 0,485 km, okres realizacji zadania 06.2023 – 12.2023. Ogólna wartość projektu to 1.688.729,65 zł, deklarowana kwota
środków własnych 844.364,82 zł, dofinansowanie w wysokości 50% w 2023 r. – 844.364,83 zł.
Realizację tego zadania przewidziano na rok 2023, podpisanie umowy z Urzędem Wojewódzkim o dofinansowanie nastąpiło w dniu 28 marca, natomiast do końca kwietnia zostaną ogłoszone przetargi.

Więcej o dofinansowaniu do zadań drogowych:
Miliony z RFRD na gminne i powiatowe zadania drogowe <<==>> LINK

Ponadto:

7. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 w Janowie Podlaskim ul. Siedlecka i ul. 1 Maja wraz z dokumentacją projektową – 5.400.000 zł, w tym RFIL 400.000 zł, Polski Ład 4.815.000 zł.
8. Modernizacja oświetlenia w Zespole Placówek Oświatowych w Janowie Podlaskim – 100.000 zł.
9. Objęcie udziałów w spółce SIM – 3.000.000 zł
10. Wykonanie dokumentacji przebudowy kanalizacji na Placu Partyzantów.
11. Dokumentacja projektowa budowy przyłącza gazowego do kotłowni gminnej w Janowie Podlaskim.
12. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 100089L i 100090L w m. Błonie.
13. Montaż instalacji fotowoltaicznej na hydroforni w Janowie Podlaskim.
14. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej nr 100059L w m. Bubel Łukowiska.
15. Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w Zespole Placówek Oświatowych (Przedszkole) w Janowie Podlaskim.
16. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu grantowego “Cyfrowa Gmina”.

Ogółem wydatki inwestycyjne to 22.365.502 zł, z czego z budżetu gminy pochodzi 4.421.500 zł, a dofinansowanie środkami zewnętrznymi: budżet państwa 17.908.700 zł, UE 35.302 zł.

Zaplanowano również powstanie gminnego żłobka

Gmina Janów Podlaski w dniu 17 lutego 2023 r. złożyła wniosek aplikacyjny o przyznanie środków na utworzenie gminnego klubu dziecięcego. Wnioskowana kwota wynosi 441.102,60 zł. Gminny żłobek planowany jest do utworzenia w budynku obecnie istniejącego Przedszkola Samorządowego. W ramach powyższej kwoty wykonane zostaną prace remontowe i adaptacyjne oraz dokonany będzie zakup wyposażenia.

 

materiał: Radio Biper Gmina Janów Podlaski / UG Janów Podlaski
zdjęcia: Mariusz Maksymiuk
opracowanie: Anna Ostapiuk

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama