Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Reklama video

Strażacy z Lubelszczyzny pierwszymi beneficjentami regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Dzisiaj Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie nadbryg. Grzegorz Alinowski podpisali pierwszą w kraju umowę w ramach nowego rozdania środków przeznaczonych na programy regionalne. Chodzi o projekt pn. „Dostosowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie województwa lubelskiego do zmian klimatycznych”, który będzie współfinansowany z Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027. Wartość projektu wynosi ponad 130,5 mln zł, z czego dofinansowanie z funduszy unijnych stanowi blisko 107,5 mln zł.

Zwiększenie bezpieczeństwa regionu i Unii Europejskiej

Rozbudowująca się infrastruktura drogowa, mieszkaniowa, nowopowstające przedsiębiorstwa, większa liczba mieszkańców na zurbanizowanym terenie, samochody, w tym auta elektryczne oraz bardzo duże zmiany klimatyczne powodują, że nie tylko rośnie liczba zdarzeń wymagających interwencji służb, ale także spada poczucie bezpieczeństwa mieszkańców regionu. W związku z tym kluczowe jest właściwe przygotowanie służb, ze szczególnym uwzględnieniem Straży Pożarnej, która podejmuje szeroki zakres działań ratowniczych, ratowniczo-gaśniczych czy minimalizujących negatywne skutki zdarzeń.

Jest to pierwsza umowa w Polsce, gdzie będziemy w ramach nowej perspektywy wydawać pieniądze z funduszy europejskich dla lubelskiego. Jest to pierwszy konkurs, którego realizacja będzie trwała do końca grudnia 2025 roku. Sprzęt do realizacji zadań związanych ze zmianami klimatu i klęskami żywiołowymi jest nieodzowny. Tego sprzętu będzie bardzo dużo i mam nadzieję, że to będzie wpływało na ochronę naszego środowiska i dbanie o bezpieczeństwo mieszkańcówmówił marszałek Jarosław Stawiarski.

Wzmocnienie zasobów sprzętowo-technicznych jednostek Państwowej Straży Pożarnej (PSP) i Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) wpłynie pozytywnie na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, jak również przełoży się na efektywne prowadzenie działań i ograniczenie kosztów eksploatacji sprzętu, ze względu na mniejszą awaryjność nowego wyposażenia. Realizacja projektu w perspektywie długofalowej przyczyni się m.in. do: podniesienia poziomu bezpieczeństwa społecznego w sytuacjach kryzysowych, poprawy bezpieczeństwa ekologicznego na obszarach chronionych i cennych przyrodniczo, zmniejszenia zagrożeń wtórnych powstałych w wyniku niebezpiecznych zdarzeń, zmniejszenia strat materialnych ofiar zdarzeń, zapobiegania klęskom żywiołowym.

Straż pożarna jest zawsze pierwsza na miejscu zdarzenia i dziś jest pierwsza po wykorzystanie środków unijnych. Postanowiliśmy zastosować innowacyjne rozwiązania przy suszach hydrologicznych – będziemy pozyskiwać dla OSP w każdym powiecie ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją przewozu wody pitnej. Zapewniam, że już w przyszłym miesiącu pierwsze przetargi zostaną uruchomione i zmieścimy się w zamierzonym terminie mówił Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie nadbryg. Grzegorz Alinowski.

Niezbędny sprzęt i narzędzia

Projekt będzie polegał w głównej mierze na doposażeniu jednostek Straży Pożarnej w niezbędny sprzęt i urządzenia, które stanowić będą uzupełnienie istniejących zasobów lub zastąpią sprzęt, który z uwagi na wysoki poziom wyeksploatowania przeznaczony jest do wycofania. Projekt swoim zakresem obejmował będzie jednostki Powiatowe i Miejskie PSP, a także OSP wchodzące w skład KSRG. W ramach projektu zakupione zostaną m.in. pojazdy ratowniczo-gaśnicze, samochody z drabinami mechanicznymi, łodzie, quady, wyposażenie niezbędne do prowadzenia działań ewakuacyjnych oraz długoterminowych, a także podstawowe narzędzia do likwidowania skutków nawałnic i silnych wiatrów, rozszerzone zostaną także elementy związane z monitorowaniem i ostrzeganiem przed zagrożeniami.

W ramach inwestycji planuje się zakup m.in:

• 1 ciężkiego pojazdu ratownictwa technicznego z Hydraulicznym Dźwigiem Samochodowym (HDS);
• 1 samochodu ratowniczego dla Specjalnej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej z wyposażeniem;
• 2 średnich pojazdów ratowniczo-gaśniczych z funkcją ograniczenia skażeń i funkcją cięcia wodą;
• 1 ciężkiego pojazdu ratownictwa chemiczno-ekologicznego;
• 17 ciężkich pojazdów ratowniczo-gaśniczych wyposażonych w moduł sprzętu do usuwania wiatrołomów oraz skutków rozlewisk powodziowych;
• 1 średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego wyposażonego w moduł sprzętu do usuwania wiatrołomów oraz skutków rozlewisk powodziowych;
• 20 ciężkich pojazdów ratowniczo-gaśniczych typoszeregu 7/40 wyposażonych w zbiornik wody przystosowany do transportu wody pitnej oraz gaśniczej;
• 4 ciężkich pojazdów ratowniczo-gaśniczych typu cysterna wyposażonych w zbiornik wody przystosowany do transportu wody pitnej oraz gaśniczej;
• 2 samochodów lekkiego ratownictwa wodnego;
• 3 pojazdów 4×4 z przyczepą i quadem;
• 167 pojazdów quad na przyczepie;
• 3 łodzi ratowniczych min. 6-osobowych na przyczepie;
• 4 łodzi ratowniczych z funkcją gaszenia;
• 4 zestawów do pakowania worków z piaskiem wraz z urządzeniem samozaładowczym;
• 4 zestawów oświetleniowych na przyczepie;
• 3 kontenerów do przewozu wody wyposażonych w zbiornik wody przystosowany do transportu wody pitnej oraz gaśniczej.

Inwestycja unijna

Inwestycja finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytetu 3 Ochrona zasobów środowiska i klimatu, Działania 3.1 Bezpieczeństwo ekologiczne w trybie niekonkurencyjnym. Zakończenie projektu planowane jest na koniec 2025 roku.

materiał: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
tekst i zdjęcia: Anna Nycz Biuro Prasowe KANCELARIA MARSZAŁKA Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama