Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie w ramach programu FE dla Lubelskiego 2021-2027

Województwo Lubelskie na wdrażanie programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 ma do dyspozycji ponad 2,4 mld euro. Teraz przyszedł czas na ogłoszenie pierwszych naborów, których w sumie już w I kwartale tego roku będzie 11. Łączna kwota wsparcia tych naborów, to ponad 1 mld 183 mln zł.

Pierwszych pięć naborów

Dla pięciu ogłoszonych dzisiaj (17 marca br.) naborów przeznaczyliśmy kwotę ponad 533 mln zł dofinansowania z UE. W ramach dwóch naborów Beneficjenci będą wybierani w sposób konkurencyjny, zaś w trzech naborach niekonkurencyjnych, będą to zidentyfikowane wcześniej podmioty (Powiatowe Urzędy Pracy, Miejski Urząd Pracy w Lublinie, Państwowa Straż Pożarna, Bank Gospodarstwa Krajowego). Oprócz wcześniej wspomnianych podmiotów, będą to również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne działające w imieniu JST, przedsiębiorstwa (w tym mikro, małe i średnie firmy), instytucje nauki i edukacji oraz organizacje społeczne i związki wyznaniowe.

Jestem przekonany, że uruchomienie nowych środków europejskich da impuls do rozwoju dla regionu oraz poprawi jakość życia i bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Zachęcam wszystkich potencjalnych beneficjentów do zapoznania się ze szczegółami naborówmówi Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Zatwierdzone regulaminy naborów projektów do dofinansowania oraz ogłoszone nabory dotyczą:

1. Działania 2.6 Inwestycje rozwojowe w MŚP, w ramach którego będzie można uzyskać wsparcie w zakresie inwestycji początkowych dla małych i średnich przedsiębiorstw (wsparcie w zakresie wyposażenia/doposażenia przedsiębiorstwa, np. nowe linie produkcyjne, jako dodatkowy element projektów, wsparcie zastosowania nowoczesnych technologii IT) oraz wsparcia na wczesnym etapie rozwoju tych przedsiębiorstw obejmujące inwestycje w infrastrukturę oraz nowoczesne technologie IT. Instytucją ogłaszającą nabór jest Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

2. Działania 3.1 Bezpieczeństwo ekologiczne obejmującego zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby działań realizowanych przez Państwową Straż Pożarną oraz Ochotnicze Straże Pożarne wchodzące w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Instytucją ogłaszającą nabór jest Departament Wdrażania EFRR.

Przedmiotowy nabór dotyczy projektu strategicznego ujętego w Kontrakcie Programowym dla Województwa Lubelskiego pt. Dostosowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie województwa lubelskiego do zmian klimatycznych, zmian w środowisku naturalnym oraz zagrożeń cywilizacyjnych.

Nabór niekonkurencyjny będzie trwał od 20.03.2023 r. do 26.04.2023 r.

3.Działania 9.1 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP w zakresie kompleksowej aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych realizowanej przez Powiatowe Urzędy Pracy, Miejski Urząd Pracy w Lublinie, w tym dotacje na samozatrudnienie. Instytucją ogłaszającą nabór jest Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

4. Działania 10.3 Kształcenie ogólne – obejmują wsparcie rozwoju uczniów poza edukacją formalną (dodatkowe zajęcia pozaszkolne, koła zainteresowań, warsztaty). Instytucją ogłaszającą nabór jest Departament Wdrażania EFS.

5. Działania 10.6 Uczenie się osób dorosłych w zakresie obejmującym wsparcie rozwoju osób dorosłych (nabywanie nowych umiejętności/kwalifikacji, podniesienie kwalifikacji zawodowych – usługi rozwojowe, w tym w zakresie kompetencji cyfrowych, za pośrednictwem Podmiotowego Systemu Finansowania oraz Bazy Usług Rozwojowych, a także podstawowe kompetencje, w tym cyfrowe dla grup wykluczonych cyfrowo). Instytucją ogłaszającą nabór jest Departament Wdrażania EFS.

Wszystkie nabory

Szczegóły dotyczące naborów znajdują się na stronie: funduszeUE.lubelskie.pl w zakładce Nabory/konkursy.


więcej Informacji <<==>> LINK

materiał: Urząd Marszałkowski
tekst i zdjęcia: Remigiusz Małecki rzecznik KANCELARIA MARSZAŁKA Urząd Marszałkowski
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama