Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Wyniki kontroli NIK w Zarządzie Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w zakresie "Realizacji wybranych zadań inwestycyjnych i utrzymanie infrastruktury technicznej w województwie lubelskim" w Zarządzie Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej.

Kontrola NIK objęła:
1. Przygotowanie do realizacji wybranych zadań inwestycyjnych
2. Realizacja wybranych zadań inwestycyjnych
3. Utrzymanie obiektów infrastruktury technicznej

Szczegółowym badaniem objęto realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1068L Biała Podlaska (ul. Sidorska) – Ogrodniki od km 13+680 do km 15+782 Piszczac w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 r.10 oraz utrzymanie drogi nr 1014L.

Ocena ogólna kontroli: W ocenie NIK, Zarząd prawidłowo zrealizował zadanie inwestycyjne objęte szczegółową kontrolą.
W zakresach „Przygotowanie do realizacji wybranych zadań inwestycyjnych”, „Realizacja wybranych zadań inwestycyjnych” – nie stwierdzono nieprawidłowości.
W zakresie: „Utrzymanie obiektów infrastruktury technicznej” – stwierdzono nieprawidłowość, którą poddano ocenie:
ZDP wywiązywał się z obowiązku przeprowadzania okresowych przeglądów stanu technicznego dróg, jednak w jednym przypadku został on wykonany przez osobę, która nie miała aktualnego zaświadczenia, że jest członkiem izby samorządu zawodowego i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Po zakończeniu przebudowy drogi nr 1068L jej stan był dobry i nie wymagał podejmowania działań naprawczych. Stwierdzone nieprawidłowości polegały na niedokonaniu okresowych kontroli rocznych dla obiektów mostowych
znajdujących się w ciągu drogi nr 1068L oraz nienadaniu numerów ewidencyjnych przepustom zlokalizowanych na zarządzanych drogach.

Szczegółowy opis kontroli zawarty jest w protokole, który można przeczytać w całości w poniższym pliku:
Wystąpienie pokontrolne – S-22-001-LLU-08-01
lub na stronie internetowej https://www.nik.gov.pl/kontrole/S/22/001/LLU/

 

materiał: Najwyższa Izba Kontroli
opracowanie: Anna Ostapiuk

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama