Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Dobrowolny ZUS – Komitet Inicjatywy Ustawodawczej chce pomóc przedsiębiorcom i pobudzić wzrost gospodarczy

Propagatorzy wprowadzenia dobrowolnego ZUS-u wychodzą naprzeciw potrzebie obniżenia obciążeń nakładanych na przedsiębiorców, które stoją w sprzeczności z możliwością wyjścia z kryzysu, w jakim tkwi Polska. Pobudzając przedsiębiorczość zamierzają zbudować przewagę konkurencyjności Polski na tle Unii Europejskiej w zakresie prowadzenia biznesu. W dniu 16 stycznia 2023 r. do Marszałka Sejmu RP Elżbiety Witek trafiło zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej dla projektu ustawy "Dobrowolny ZUS dla Przedsiębiorców", w ramach którego realizowany jest pierwszy punkt tzw. "10-tki Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców" Adama Abramowicza.

Pełnomocnikiem Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej został dr n. pr. Marek Woch, jego zastępcą poseł na Sejm RP Paweł Kukiz. Komitet rozpoczął zbiórkę podpisów pod projektem ustawy. Musi ich zebrać minimum 100 tys., ma na to trzy miesiące.

Projekt ustawy ma na celu przede wszystkim wprowadzenie dobrowolności podlegania publicznym ubezpieczeniom społecznym przez osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą. Przewidziane w nim rozwiązania stanowić będą istotne ułatwienie dla przedsiębiorców i w konsekwencji staną się czynnikiem pobudzającym wzrost gospodarczy w Polsce.

Jak podkreśla w uzasadnieniu ustawy Marek WochPotrzeba uchwalenia ustawy wynika z konieczności uelastycznienia regulacji z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz dostosowania ich do realiów prowadzenia działalności gospodarczej. Funkcjonujące obecnie rozwiązania dotyczące ubezpieczeń społecznych przedsiębiorców są bowiem pod wieloma względami nieefektywne, a wynikające z nich obciążenia organizacyjne i finansowe (taki stan wynika z faktu, że fundamentalne zasady uregulowań ostały się pomimo zapoczątkowanych zmian ustrojowych w 1989 r. w Polsce) stanowią istotną barierę w zakresie wykonywania działalności gospodarczej.”

Projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom polskich przedsiębiorców, zwłaszcza tych najmniejszych. W badaniu małych przedsiębiorców, przeprowadzonym w 2019 r. przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR, przeszło połowa respondentów (54%) stała na stanowisku, że składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz Fundusz Pracy zawsze powinny być dobrowolne. Dwie trzecie (67%) badanych deklarowało, że zrezygnowałoby z płacenia składek ZUS, gdyby były one dobrowolne. Gdyby zaś istniała możliwość wyboru między składkami ZUS a dobrowolnym komercyjnym ubezpieczeniem na życie, które pokrywałoby ryzyko wypadku przy pracy, dwie trzecie (65%) małych przedsiębiorców wybrałaby komercyjne ubezpieczenia. Z kolei w innym badaniu osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (wykonanym przez Instytut Badawczy IPC w 2019 r.) nieco ponad 45% badanych przedsiębiorców zadeklarowało chęć zrezygnowania z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, gdyby istniała taka możliwość, w porównaniu do 43% respondentów, którzy nawet przy istnieniu takiej możliwości, nie skorzystaliby z niej. Pozostała część badanych była niezdecydowana.

Prezentacja „Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców”:
Działania ws. inicjatywy ustawodawczej Dobrowolny ZUS

Mając na uwadze bardzo duże zainteresowanie przedsiębiorców ideą dobrowolnego podlegania publicznym ubezpieczeniom społecznym, zasadną jawi się zmiana obecnie obowiązujących przepisów poprzez wprowadzenie uprawnienia do wystąpienia z systemu tych ubezpieczeń przez osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą. Takie rozwiązanie pozwoli na realizację oczekiwań przedsiębiorców preferujących możliwość zabezpieczenia się we własnym zakresie, nie wpływając jednocześnie w żaden sposób na sytuację tych osób, które nie wyrażają chęci wystąpienia z publicznego systemu ubezpieczeń.” – czytamy dalej w uzasadnieniu ustawy sformułowanym przez pełnomocnika KIU.

Wśród przewidywanych skutków społecznych, gospodarczych, finansowych i prawnych tego działania jego pomysłodawcy upatrują m.in.
– zwiększenie poziomu wolności gospodarczej w Polsce
– pobudzenie wzrostu gospodarczego dzięki „uwolnieniu” środków pieniężnych przeznaczanych dotychczas na obowiązkowe składki ubezpieczeniowe
– dynamiczny rozwój sektora ubezpieczeń prywatnych jako alternatywy dla ubezpieczeń publicznych
– spadek wpływów do funduszy ubezpieczeniowych ze składek osób wykonujących działalność gospodarczą oraz spadek wydatków z tych funduszy na świadczenia należne osobom ubezpieczonym, co przyczyni się do zmniejszenia tzw. szarej strefy
– przeciwdziałanie sytuacji, w której pracodawcy „wymuszaliby” na pracownikach przechodzenie na samozatrudnienie.

Włączyć się w zbiórkę podpisów można za pośrednictwem strony internetowej Rzecznika MŚP:
Dziesiątka Rzecznika MŚP – Dobrowolny ZUS <<==>> LINK

materiał: Rzecznik MŚP Adam Abramowicz, projekt ustawy

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama