Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Budżet Powiatu Bialskiego po raz pierwszy przekroczył 200 mln złotych

Rada Powiatu Bialskiego po raz pierwszy stanęła przed zadaniem zaplanowania budżetu w kwocie sięgającej ponad 206 mln złotych, z czego blisko 75 mln złotych to wydatki, które zostaną przeznaczone na szereg zadań inwestycyjnych. Radni przyjęli uchwałę budżetową w dniu 22 grudnia 2022 r.

Na rok 2023 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 169.614.477,75 zł, w tym dochody bieżące 124.851.091,36 zł i majątkowe 44.763.386,39 zł. Planowane wydatki to 206.079.063,05 zł, w tym bieżące 131.293.574,60 zł i majątkowe 74.785.488,45 zł. 

Kwotę deficytu budżetu w wysokości 36.464.585,30 zł ma pokryć m.in. kredyt długoterminowy w kwocie 24.690.380 zł. Radni przyjęli rezerwę ogólną w wysokości 500 tys. złotych i celową 1.674.000 zł.

Opracowanie uchwały budżetowej na rok 2023 wymagało wielkiego wysiłku pracy, szczególnie w rzeczywistości konfliktu za naszą wschodnią granicą oraz wysokiej inflacji – zauważył starosta bialski Mariusz Filipiuk. Jak wyjaśnił, pierwotnie budżet oparty o przedłożone plany jednostkowe mógł zakładać kwotę ponad 221 mln złotych, jednak ze względu na ograniczenia budżetowe i wymogi ustawy o finansach publicznych konieczne stało się ograniczenie wydatków do kwoty 206 mln zł. – Nie uwzględniono w projekcie budżetu wszystkich zgłoszonych potrzeb, jednak chcę podkreślić, że po raz pierwszy budżet przekroczył kwotę 200 mln zł, co w wymierny sposób pokazuje skalę zadań zaplanowanych do realizacji w 2023 r. Wielkości zabezpieczone w budżecie zapewniają ciągłość funkcjonowania wszystkich jednostek, co jest ważne w kontekście wszechobecnych podwyżek cen towarów i usług. W szczególny sposób potraktowano wydatki na wynagrodzenia, które również zostały zabezpieczone w całości z uwzględnieniem kwot podwyżek. Starosta, wymieniając kwoty zaplanowane na rok 2023 podkreślił, że zabezpieczone na zadania inwestycyjne środki w wysokości 74.785.488,45 zł są najwyższą w historii powiatu kwotą przeznaczoną na ten cel. – Kolejny raz został przygotowany projekt budżetu inwestycyjnego, rozwojowego. Z satysfakcją pragnę powiedzieć, że znalazły się w nim zadania służące mieszkańcom powiatu w wielu dziedzinach, poprawiające przede wszystkim infrastrukturę drogową.

Wśród wydatków, jakie zamierza ponieść w przyszłym roku Powiat Bialski, wymienić warto m.in. dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych – 7.379.500 zł, w ramach którego ujęto drogi:
1. Gmina Łomazy – przebudowa drogi Nr 1107L Bielany-Krasówka-Kozły w m. Bielany – 895.000 zł
2. Gmina Łomazy – przebudowa drogi Nr 1056L i 1078L w m. Huszcza Pierwsza i Druga – 2.070.000 zł
3. Gmina Łomazy – budowa drogi Nr 1110L w m. Wola Dubowska – 165.000 zł
4. Gmina Piszczac – przebudowa drogi Nr 1055L w m. Połoski – 16.000 zł
5. Gmina Piszczac – przebudowa drogi Nr 1066L w m. Zalutyń i Nr 1055L od mostu do m. Piszczac Trzeci – 158.000 zł
6. Gmina Rossosz – przebudowa drogi Nr 1102L Rossosz-Dubica Dolna w m. Kożanówka – 122.500 zł
7. Gmina Kodeń – przebudowa drogi Nr 1049L odc. Okczyn-Kostomłoty – 125.000 zł
8. Gmina Kodeń – przebudowa drogi Nr 1056L odc. Kodeń-Dobromyśl – 175.000 zł
9. Gmina Tuczna – przebudowa drogi Nr 1051L w m. Tuczna – 2.023.000 zł
10. Gmina Zalesie – przebudowa drogi Nr 1041L odc. Berezówka-Krzyczew – 1.500.000 zł
11. Gmina Sosnówka – przebudowa drogi Nr 1093L i 1084L Romanów-Czeputka-Motwica-Rozwadówka – 130.000 zł,
 a przede wszystkim wydatki inwestycyjne na zadania z zakresu drogownictwa w kwocie 49.913.290,29 zł:
1. przebudowa drogi powiatowej Nr 1006L (Olszanka) gr. woj.-Kożuszki-Krzewica odc. dr. kraj. Nr 2-Kożuszki oraz dr. pow. Nr 1007L (Próchenki) gr. woj.-Kożuszki-gr. woj. (Mostów-Huszlew) – 6.909.001,49 zł (dofinans. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 1.963.136 zł)
2. rozbudowa dr. pow. Nr 1010L od DK nr 2 do m. Zasiadki wraz z przebudową drogi pow. Nr 1008L w m. Manie – 10.559.288,80 zł (dofinans. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 5.249.048,15 zł)
3. przebudowa dróg pow. Nr 1055L Piszczac-Zahorów-dr. pow. 1056L i Nr 1056L-Kodeń-Tuczna-Bokinka Pańska-Łomazy – 4.500.000 zł (Rządowy Fundusz Polski Ład – 3.500.000 zł)
4. rozbudowa drogi pow. Nr 1068L Biała Podlaska (ul. Sidorska)-Ogrodniki-Piszczac na odc. od granicy powiatu bialskiego do granicy pasa kolejowego PKP w m. Czosnówka – 4.665.000 zł (dofinans. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 2.325.000 zł)
5. budowa drogi pow. Nr 1114L Sławacinek Nowy-Porosiuki-Sokule-Dołha-Sitno-Wysokie w m. Sokule – 9.500.000 zł (dofinans. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 4.650.000 zł)
6. budowa i przebudowa drogi pow. Nr 1022L Zahajki-Przechodzisko-Drelów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 4.200.000 zł (dofinans. PROW – 2.640.000 zł)
7. budowa drogi pow. Nr 1067L Kłoda Duża-Perkowice wraz z obiektem mostowym na rzece Zielawa w m. Perkowice – 8.000.000 zł
8. przebudowa przepustu dr. pow. Nr 1075L odc. Huszcza-Wólka Kościeniewicka – 800.000 zł
9. budowa chodnika dr. pow. Nr 1138L Międzyrzec Podlaski ul. Kolejowa – 350.000 zł
10. budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych dr. pow. Nr 1145L Międzyrzec Podlaski ul. 3-go Maja – 70.000 zł
11. opracowanie dokumentacji na budowę drogi Nr 1079L Studzianka-Lubenka – 130.000 zł
12. opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wraz z przebudową mostu dr. pow. Nr 1127L Rzeczyca-Wygnanka w m. Rzeczyca – 150.000 zł
13. opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej dr. pow. Nr 1126L Międzyrzec Podlaski-Szóstka-ul. Berezowska – 80.000 zł.

Uważam, że budżet został skonstruowany na miarę możliwości finansowych powiatu. To budżet na bezpieczne funkcjonowanie w 2023 r. Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy są usatysfakcjonowani ostatecznym jego kształtem, jednak sądzę, że odpowiedzialność za nasz powiat leży nam wszystkim na sercu – podsumował starosta Filipiuk.

Radni przyjęli projekt uchwały 16 głosami „za”, przy siedemnastu osobach głosujących. Głos przeciw oddał Marek Uściński.

To kolejny budżet prorozwojowy, rekordowy, który prawie w 100% odzwierciedla potrzeby mieszkańców naszego powiatu i pracowników starostwa – stwierdził Paweł Litwiniuk opiniując projekt w imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Wzrost wydatków bieżących, wyższych wobec mijającego roku o 9 mln złotych, oraz troskę o zabezpieczenie odpowiednich wysokości kwot na wynagrodzenia pracownicze podniósł w swoim wystąpieniu radny Andrzej Mironiuk (Porozumienie Samorządowe). – Mamy nadzieję, że wielkości zabezpieczone w budżecie zapewnią ciągłość działania starostwa i jednostek – stwierdził pozytywnie opiniując budżet. 

 Swoje wątpliwości dotyczące treści projektu, jak również przeznaczenia części środków na budowę drogi Nr 1079L Studzianka-Lubenka wyraził natomiast radny Marek Uściński (Prawo i Sprawiedliwość) podnosząc bezcelowość budowy drogi, na którą według jego wiedzy nie został złożony wniosek ze strony wójta gminy Łomazy ani samych mieszkańców. – Byli zainteresowani natomiast inną drogą, która została wprowadzona do budżetu w 2021 r., ale nie została zrealizowana, bo projektant nie zdążył wykonać projektu w terminie. To nie przeszkadzało, żeby taka inwestycję ponowić w roku następnym – stwierdził podnosząc kwestię drogi Studzianka-Koszoły. – Moja ocena materiału budżetowego nie jest pozytywna. Nie chodzi mi o arytmetykę, ale o celowość wydatków i gospodarność. Uważam, że ten budżet, który ma rekordowe zadłużenie, nie spełnia wymogów celowości i gospodarności.

Przedstawiony budżet jest budżetem ambitnym, jednak nasuwają się pewne uwagi przy porównaniu go z ubiegłorocznym. Ma bardzo wysoki deficyt 35 mln zł, w tamtym roku to było 18 mln zł. Wzrastają wydatki, ale jakim kosztem? To może być niebezpieczne – porównywał radny Marian Tomkowicz (PIS), który pomimo kilku uwag, również w kierunku zrównoważonego rozwoju drogownictwa na terenie powiatu, zadeklarował oddanie głosu za przyjęciem projektu uchwały. – Pierwszy raz w historii powiatu mamy deficyt operacyjny, to znaczy, że nie jest zachowana reguła zbilansowania budżetu, gdzie dochody bieżące są większe niż wydatki bieżące. Ale jest to dopuszczalne, bo ustawa rządowa to umożliwia – stwierdził podsumowując klubowe wątpliwości wicestarosta Janusz Skólimowski. Mówił o obciążeniu kredytem prognozy finansowej na kolejne lata, ale jednocześnie podkreślił, że finansowane tym kredytem zadania służą dobru mieszkańców. – Wszystkie duże inwestycje powiatu są współfinansowane środkami zewnętrznymi, zaś w przypadku braku kredytowania wkładu własnego utracona zostałaby możliwość dofinansowania. A musimy pamiętać, że nigdy jeszcze nasz powiat nie otrzymał tak wysokiego wsparcia na realizowane inwestycje. To inwestycyjny, rozwojowy budżet zagrożeń i nadziei. Jako radni PiS popieramy ten budżet, jednocześnie będziemy się starali wskazywać możliwości oszczędności.

 

materiał, kadr: LV sesja Rady Powiatu Bialskiego w dniu 22 grudnia 2022 r.
opracowanie: Anna Ostapiuk

 

 

 

 

 

 

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama