Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Konferencja naukowa „Uwarunkowania rozwoju OZE” w Zabużu (film) (galeria)

W dniach 15-16 grudnia w Dworze Zabuże odbyła się konferencja naukowa pod hasłem "Uwarunkowania rozwoju OZE. Aspekty globalne, krajowe i lokalne", której organizatorem była Katedra Finansów - Instytut Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wśród prelegentów dr hab. Przemysław Litwiniuk.

Prelegenci pochylili się w trakcie konferencji nad tematami:

1. mgr inż. Robert Pośnik (Fundacja FAPA Polska Izba Bankowości Spółdzielczej)
Podsumowanie przedsięwzięcia – Ekonomiczne, prawne i społeczne uwarunkowania produkcji i korzystania z odnawialnych źródeł energii
2. dr hab. Piotr Gradziuk, prof. IRWiR PAN (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN)
Ekonomiczna efektywność zastosowania wybranych odnawialnych źródeł energii w ogrzewnictwie i ciepłownictwie
3. dr hab. Robert Suwaj, prof. PW (Politechnika Warszawska)
Projektowane nowe konkluzje BAT w kontekście OZE
4. dr Tomasz Wicha (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Energia ze źródeł odnawialnych w dyskursie politycznym – debaty prezydenckie w Polsce w 2020 roku
5. mgr Agnieszka Wicha (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Finansowanie OZE w świetle Taksonomii Unii Europejskiej
6. dr hab. Natalia Wasilewska, prof. UJK, (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. SGGW (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Wyzwania dla rachunkowości środowiskowej w aspekcie OZE
7. dr Marzena Ganc (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), dr Tomasz Felczak (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie),
Sytuacja finansowa przedsiębiorstw działających na rynku OZE w Polsce
8. dr hab. Adam Niewiadomski, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
Rola aktów planistycznych w lokalizowaniu OZE na przykładzie farm wiatrowych
9. dr hab. Piotr Gołasa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Czynniki rozwoju OZE w perspektywie krótko i długoterminowej
10. dr hab. Przemysław Litwiniuk (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Regulacja prawna odnawialnych źródeł energii z perspektywy aksjologii konstytucyjnej
11. dr Hanna Spasowska-Czarny (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Prawne aspekty wykorzystania energii wodorowej jako OZE
12. dr hab. Konrad Marciniuk, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
Uwarunkowania prawne inwestycji obejmujących instalacje odnawialnych źródeł energii. Zagadnienia budowy linii bezpośrednich
13. prof. dr hab. Paweł Czechowski (Uniwersytet Warszawski)
Pozycja OZE w systemie energetycznym

Opowiadam dziś o dobrych praktykach wykorzystania OZE, pokazuję projekty, które funkcjonują już dwadzieścia lat. Jako mieszkańcy potrafimy z tego korzystać, wystarczy zobaczyć, na ilu dachach jest już fotowoltaika czy kolektory słoneczne – wyjaśnia dr hab. Piotr Gradziuk, profesor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa, który źródłami odnawialnej energii zajmuje się od 1990 roku.

Temat najlepszych praktyk dotyczących OZE poruszył również profesor Politechniki Warszawskiej dr hab. Robert Suwaj. Prelegent skupił się m.in. na niedawnym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, w którym zapadło przełomowe rozstrzygnięcie dotyczące budowy farm fotowoltaicznych. – Sąd powiedział, że nie muszą one spełniać kryterium dobrego sąsiedztwa w sytuacji, gdy nie ma planu i wydawana jest decyzja o warunkach zabudowy – wyjaśnił Robert Suwaj, który podczas wystąpienia omówił szereg wziętych pod uwagę przez sąd argumentów oraz regulacje unijne wpływające na przepisy krajowe.

O sytuacji finansowej przedsiębiorstw działających na rynku OZE, ze szczególnym uwzględnieniem tych notowanych na giełdzie papierów wartościowych, omówiła dr Marzena Ganc z SGGW w Warszawie. – Sytuacja jest bardzo ciekawa. Firmy, które zajmują się fotowoltaiką, odnotowały bardzo duże straty, natomiast zajmujące się bio-gazem lub technologią solarną – istotne wzrosty – zauważa prelegentka. – Branża OZE jest bardzo podatna na zmiany legislacyjne i tu leży główny problem, jeśli chodzi o sytuację finansową. Na razie w Polsce nie ma sprzyjających warunków dla rozwoju fotowoltaiki. Brakuje regulacji, które pomagałyby gospodarstwom korzystającym z niej na przykład w sprzedaży nadwyżki energii.

Zachęcamy do obejrzenia materiału filmowego, w którym na wiele ciekawych tematów związanych z OZE rozmawiamy również z innymi prelegentami. M.in. rozmowa z mgr inż. Robertem Pośnikiem z Fundacji FAPA Polska Izba Bankowości Spółdzielczej, który przekazał informacje na temat dostępności cyfrowej wersji Podręcznika OZE. – Podręcznik dostępny jest na stronie internetowej Fundacji FAPA w postaci pliku PDF lub epub. Jest całkowicie darmowy i ogólnie dostępny, można z niego korzystać, czerpać wiedzę i na terenie swojego regionu przygotowywać na jego podstawie spotkania edukacyjne.

Aby pobrać podręcznik wystarczy wejść na stronę:
http://www.fapa.org.pl/

 

materiał: Radio Biper Powiat Łosicki
zdjęcia: Mariusz Maksymiuk
film: Mariusz Maksymiuk / Krzysztof Lewczuk
opracowanie: Anna Ostapiuk

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Artykuł sponsorowany >>

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama