Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Otwarcie zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Białej Podlaskiej

W dniu 25 listopada odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej". Uczestnicy spotkania wzięli udział w symbolicznym przecięciu wstęgi oraz mieli okazję przyjrzeć się nowoczesnej infrastrukturze. Wkrótce galeria zdjęć i relacja filmowa z wydarzenia.

Spółka Bialskie Wodociągi i Kanalizacja ,,WOD-KAN” realizuje projekt: „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”.

Głównym celem projektu jest zapewnienie odbierania i ulepszonego oczyszczania 100% ładunku zanieczyszczeń pochodzących z aglomeracji Biała Podlaska w zakresie redukcji biogenów dla zapewnienia zgodności systemu z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych dla ochrony jednolitej części wód, a także uzyskanie wysokiej adaptacyjności systemu na zmiany klimatu.

W ramach projektu zostały zrealizowane następujące zadania: przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w części mechanicznej, biologicznej i osadowej wraz z wyposażeniem oczyszczalni w instalację do odzysku biogazu zlokalizowanej przy ul. Brzegowej, przebudowa i modernizacja centralnej przepompowni ścieków zlokalizowanej przy ul.Mickiewicza, zakup urządzeń i sprzętu do eksploatacji systemu obniżającego jego awaryjność i straty wody oraz usprawniającego gospodarkę osadową oczyszczalni, budowa zintegrowanego systemu GIS do zarządzania sieciami z uwzględnieniem adaptacyjności do zmian klimatu.

Efektem projektu jest zmodernizowana oczyszczalnia ścieków komunalnych w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych oraz wybudowana instalacja do wytwarzania i wykorzystania biogazu.

Koszt całkowity to ok. 85 mln zł, z tego 44 mln zł pochodzi z funduszu unijnego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zabezpieczamy jedną ze strategicznych potrzeb naszej miejskiej społeczności i okalającej nas gminy – podkreślił podczas uroczystego otwarcia zmodernizowanego obiektu  prezydent miasta Biała Podlaska Michał Litwiniuk. – W ciągu doby do naszej oczyszczalni ścieków trafia 9.000 m3 tego substratu. Tylko jednego dnia oczyszczalnia oczyszcza ścieki w ilości 20-krotności pływackiego basenu. Ma to istotne, strategiczne znaczenie dla jakości środowiska, w którym żyjemy. Ostatnia modernizacja systemu oczyszczania ścieków miała miejsce 20 lat temu. 

 

materiał: Radio Biper Biała Podlaska /  UM Biała Podlaska
zdjęcia: Bartek Sawa Sawicki
opracowanie: Anna Ostapiuk

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama