Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

LIII sesja Rady Miasta Międzyrzec Podlaski (zaproszenie)

Termin wydarzenia: 29 listopada 2022
, godz. 15:00
W dniu 29 listopada o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8 odbędzie się LIII Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski. W programie m.in. wręczenie Odznaki Honorowej Zasłużony dla Miasta, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Złota Rączka dla Seniora 75+” oraz zmiany uchwały dotyczącej strefy płatnego parkowania.

Porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Zapoznanie z porządkiem obrad i przyjęcie wniosków do porządku obrad.
4. Wręczenie Odznaki Honorowej Zasłużony dla Miasta Międzyrzeca Podlaskiego.
5. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja o stanie czystości, porządku i bezpieczeństwie w mieście.
7. Przygotowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do sezonu zimowego.
8. Stan realizacji inwestycji miejskich zaplanowanych w 2022 roku.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Złota Rączka dla Seniora 75+”.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Międzyrzec Podlaski i Gminą Miejską Biała Podlaska w przedmiocie powierzenia zadania z zakresu pomocy społecznej.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany programu osłonowego w zakresie dofinansowania części kosztów utrzymania lokali mieszkalnych na lata 2022 – 2023.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Międzyrzec Podlaski.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Międzyrzec Podlaski.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego określającego zasady współpracy przy opracowaniu i wdrażaniu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Doliny Krzny 2022 – 2030 oraz Innych Instrumentów Terytorialnych.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Doliny Krzny 2022 – 2030.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski, wysokości opłat oraz sposobu ich pobierania.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miejską Międzyrzec Podlaski wkładu niepieniężnego do spółki SIM Lubelskie Spółka z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości położonej w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Leśnej.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych inwestycji.
23, Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski.
25. Wolne wnioski i informacje.
26. Zamknięcie obrad.

 

materiał: UM Międzyrzec Podlaski
opracowanie: Anna Ostapiuk

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama