Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

IV Cross Nadbużański (zaproszenie)

Termin wydarzenia: 16 października 2022
, godz. 09:00
ULKS Sarnaki zaprasza na imprezę biegową IV Cross Nadbużański, która odbędzie się 16 października br. na trasie Hołowczyce - Mierzwice Stare. Trwają zapisy.

Zapisy i szczegóły pod linkiem: https://dostartu.pl/iv-cross-nadbuzanski-v7903

REGULAMIN –IV Cross Nadbużański 16.10.2022 r.

I. ORGANIZATOR:
Organizatorem jest ULKS Sarnaki

II. CEL:
Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
Promocja aktywności fizycznej.
Promocja terenów Nadbużańskich.
Popularyzacja biegania wśród społeczności wiejskiej.
Integracja społeczności lokalnej podczas wspólnej obsługi zadania oraz kibicowania zawodnikom.

III. TERMIN I MIEJSCE:
Bieg odbędzie się w dniu 16 października 2022 r.
Start – Hołowczyce
Meta – Świetlica Wsi Mierzwice Stare– tam też będzie mieściło się biuro zawodów. Dystans ok. 12
km, drogami leśnymi, szutrowymi oraz polnymi. Każdego roku jest to inna trasa.
Pomiar czasu zostanie wykonany za pomocą elektronicznych chipów bezzwrotnych umieszczonych w
numerach startowych.
Zawodników obowiązuje limit czasu: bieg 2,5 godz. Nordic Walking 3,0 godz.

Harmonogram imprezy:
16 października
– 9.00 otwarcie biura zawodów,
– 10.00- 11.30 biegi dla dzieci,
– 11.15 zakończenie zapisów i odbioru pakietów startowych
– 11.30 przejazd zawodników na Start,
– 12.00 start biegu,
– 12.05 start zawodników Nordic Walking,
– 15.00 dekoracja, losowanie nagród i zakończenie zawodów.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA:
W biegu może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu rozgrywania imprezy ukończyła 16 lat.
Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w imprezie tylko za pisemną zgodą opiekuna prawnego.
W konkurencji Nordic Walking nie ma ograniczeń wiekowych.
Limit uczestników biegu i Nordic Walking wynosi łącznie 150 osób. Organizator zastrzega sobie
prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wyczerpania się limitu zgłoszeń.
Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, w tym celu muszą posiadać
dokument ze zdjęciem.
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu i marszu będzie własnoręczne podpisane oświadczenie
o braku przeciwwskazań do uczestnictwa, które będzie dostępne w Biurze Zawodów.
Decyzje obsługi medycznej, co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.

V. ZGŁOSZENIA:
Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny na stronie internetowej biegu, na stronie www.Time2go.pl,
pod bezpośrednim linkiem https://dostartu.pl/iv-cross-nadbuzanski-v7903 oraz w Biurze Zawodów.
Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 14 października i w Biurze Zawodów.
Opłata startowa za udział w zawodach wynosi 50 zł ( w dniu zawodów- 70 zł).
Opłatę należy uiścić postępując według wskazówek podanych w formularzu rejestracyjnym.
W przypadku zapisu w Biurze Zawodów, opłatę należy uiścić gotówką.
Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 7 dni od momentu
dokonania zgłoszenia. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane.
W przypadku opłat startowych wniesionych na konto Organizatora po 14 października 2022 r.,
konieczne będzie przedstawienie przy weryfikacji w Biurze Zawodów dowodu wpłaty w formie
wydruku.
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na
innego uczestnika.
W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje:
– numer startowy wraz z czterema agrafkami,
– elektroniczny pomiar czasu,
– koszulkę uczestnika,
– kupon na posiłek,
– pamiątkowy medal na mecie za ukończenie biegu,
– gorący posiłek + kawę i herbatę.
Organizator przewiduje kategorie wiekowe( zarówno w biegu jak i w Nordic Walking z podziałem na
płeć), które zostaną ogłoszone zależnie od ilości zgłoszeń.

VI. NAGRODY
Pierwsze trzy miejsca w klasyfikacji open, a także w poszczególnych kategoriach otrzymają
pamiątkowe puchary. Nagrodzone też będą przynajmniej pierwsze miejsca w grupach wiekowych) .
Wszyscy uczestnicy biorą udział w losowaniu nagród niespodzianek.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na
wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji!
Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
Po zakończeniu zawodów odbędzie się ognisko integracyjne.
Organizator nie zapewnia Uczestnikom zawodów grupowego ubezpieczenia NNW. Uczestnicy biorą
na siebie odpowiedzialność za indywidualne ubezpieczenie NNW i nie będą wnosić wobec
Organizatora o żadne zadośćuczynienie za ewentualny uraz lub uszczerbek na zdrowiu podczas biegu.
Organizator przewiduje możliwość przeprowadzenia kontroli antydopingowej wśród zawodników.
Organizator zapewnia depozyt, szatnie i prysznice.
Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Dyrektorem zawodów jest Wojciech Szymański. Pytania odnośnie biegu proszę kierować na e-mail:
wojtekhetman@op.pl lub tel. 504-297-792.
Zawodnicy biorący udział w zawodach są zobowiązani zachować szczególną ostrożność na trasie
biegu.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie do 7 dni przed imprezą.

 

Źródło / grafika: ULKS Sarnaki 

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama