Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Biała Podlaska: Tre-Drom dokończy budowę zachodniej ścieżki rowerowej (galeria)

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej – etap I – od ul. Żurawiej na zachód wraz z robotami towarzyszącymi w ramach zadania „Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych”. Tre-Drom Biała Podlaska dokończy budowę odcinka. Z placu budowy zeszła firma która wygrała przetarg na realizację zamówienia. Zadanie ma kilka miesięcy poślizgu. Tre-Drom w umowie zawartej z Urzędem Miasta Biała Podlaska zobowiązał się dokończyć budowę i oddać do użytku ścieżkę rowerową wraz z elementami towarzyszącymi jeszcze w tym roku.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Tre-DROM z Białej Podlaskiej rusza na ratunek zagrożonemu przedsięwzięciu. Za nieco mniejszą niż założyło Miasto Biała Podlaska kwotę, bo niecałe 3 mln 720 tys zł (kwota przeznaczona przez bialski Magistrat na dokończenie prac wynosiła ponad 3 mln 807 tys zł), budowa ścieżki pieszo-rowerowej – etap I – od ul. Żurawiej na zachód wraz z robotami towarzyszącymi zostanie wykonana w terminie do końca listopada 2022 roku.

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 7.3 „Turystyka przyrodnicza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu „Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych”

Zakres inwestycji obejmuje w szczególności:
– budowę drogi pieszo-rowerowej na odcinkach:
• ul. Żabia – 477 m;
• pomiędzy ulicami ul. Droga Wojskowa – ul. Żurawia, od pawilonu edukacyjnego wzdłuż lewego brzegu Krzny – 1.181 m;
– budowę platformy widokowej, podestu drewnianego z pali, tablic edukacyjnych i mapowych;
– budowę sieci, przyłączy i instalacji zewnętrznych elektroenergetycznych wraz z montażem oświetlenia zewnętrznego;
– budowę parkingu przy ul. Droga Wojskowa na 4 miejsca postojowe;
– wzmocnienie istniejącej wieży widokowej w parku XX-lecia;
– wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącym odcinku ul. Droga Wojskowa o dł. 360 m i szer. 250 cm z utwardzeniem poboczy kruszywem łamanym;
– wykonanie remontu ulicy Borowej o dł. 454 m o nawierzchni z kruszywa z dwustronnym poboczem ziemnym;
– wykonanie tablicy i słupa informacyjnego w ul. Borowej.

Elementy małej architektury i oświetlenie
Teren wyposażony zostanie w elementy małej architektury. Zaprojektowano: słupy informacyjne, ławki i leżaki, stoły piknikowe, stojaki rowerowe, stację naprawy rowerów, kosze na odpady mieszane. Projekt przewiduje również wyposażenie terenu w oświetlenie. Zaprojektowano: latarnie parkowe o wysokości 4 m, wandaloodporne, słup o przekroju okrągłym, wykonany z aluminium, źródło światła LED.

Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Projekt zakłada utwardzenie ciągów komunikacyjnych, co umożliwi korzystanie z nich osobom mającym problem z poruszaniem się. Projektowane ścieżki i chodniki mają nachylenie nieprzekraczające 6%. Zaprojektowano ścieżki bez wysokich krawężników i zjazdów.

Zagospodarowanie zielenią

Ze względu na kolizje projektowanych ścieżek z istniejącym drzewostanem, zaprojektowano rekompensatę nasadzeniami zastępczymi przy ul. Żabiej – 21 drzew.

Długości budowanych odcinków ścieżki wynoszą: ul. Żabia: 477 m, od Drogi Wojskowej na wschód: 1.094 m, łącznik do ul. Żurawiej: 87 m, remont ul. Droga Wojskowa 360 m, remont ul. Borowa 454 m. z poszerzeniami w obrębie skrzyżowań.

Skrzynki lęgowe dla ptaków i nietoperzy
Program funkcjonalny dla Szlaku Doliny Krzny zawiera również zakup i montaż na drzewach min. 15 skrzynek lęgowych dla ptaków i min. 5 skrzynek dla nietoperzy. Lokalizacja skrzynek dla ptaków: 5 skrzynek na obrzeżach Parku Radziwiłłów, 5 skrzynek w parku edukacyjnym, 5 w rejonie Al. Tysiąclecia. Lokalizacja skrzynek dla nietoperzy: 5 skrzynek w parku edukacyjnym.

 

Pisaliśmy już o zachodnim odcinku ścieżek rowerowych w Białej Podlaskiej:
Biała Podlaska: Zachodni odcinek rowerowej autostrady (galeria) <<==>> LINK
Biała Podlaska: Rusza budowa kolejnej ścieżki pieszo-rowerowej <<==>> LINK

  

materiał: Radio Biper Biała Podlaska
zdjęcia: Radio Biper
tekst i opracowanie: Leszek Niedaleki

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Artykuł sponsorowany >>

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama