Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Wotum zaufania i absolutorium dla wójta gminy Łomazy Jerzego Czyżewskiego

30 czerwca podczas XXVII sesji Rady Gminy Łomazy radni przyjęli raport o stanie gminy za rok 2021 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok. Efektem pozytywnej opinii RIO i Komisji Rewizyjnej oraz jednogłośnego głosowania radnych jest wotum zaufania i absolutorium dla wójta Jerzego Czyżewskiego.

Wójt Jerzy Czyżewski przedstawił raport o stanie gminy za rok 2021, w którym podsumował działalność z roku poprzedniego. Zakres raportu objął realizację polityki, program strategii, uchwały Rady Gminy i budżet obywatelski, dane demograficzne, aktywność gospodarczą, wskaźniki bezrobocia, kwestie finansowe i inwestycje realizowane w 2021 r. – Tak staraliśmy się przygotować raport, by czytelnik mógł porównać dane z 2021 roku z danymi z poprzednich lat – wyjaśnił włodarz. – Rok 2021 to drugi rok, który był specyficzny ze względu na dalszą pandemię. Po raz kolejny patrzyliśmy na wzrost kosztów inwestycji, rosnące ceny przetargów, zwyczajne koszty zapewnienia zadań własnych. Ale staraliśmy się również poszukiwać oszczędności w wydatkach bieżących. Trzeba jednak przyznać, że ten rok był dla naszej gminy rokiem dobrym. Był to intensywny inwestycyjnie czas, konsekwentnie staraliśmy się realizować inwestycje uchwalone w budżecie pod koniec roku 2020, czyli stwarzać wizerunek naszej gminy przyjazny naszym mieszkańcom. Kwota inwestycji i remontów wyniosła 11 mln złotych, z czego ponad 7 mln pochodziło ze środków zewnętrznych.

Budżet gminy na 2021 rok zakładał dochody w kwocie 30.625.366,82 zł oraz wydatki w kwocie 30.149.000,65 zł. W trakcie roku kilkukrotnie budżet był nowelizowany. Dochody zaplanowane na 30.625.366,82 zł wykonano w kwocie 30.669.253,71 zł, co stanowi 100,14 % planu. Dochody bieżące: plan 24.901.891,80 zł wykonano w wysokości 24.945.031,51 zł, co stanowi 100,17% ustalonego planu; dochody majątkowe zaplanowane na 5.723.475,02 zł wykonano w wysokości 5.724.222,20 zł, co stanowi 100,01% ustalonego planu. Wydatki zaplanowane na 30.149.000,65 zł zrealizowano kwotą 29.019.861,43 zł, co stanowi 96,25% planu. W 2021 roku wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 5.757.368,20 zł. W budżecie gminy wyodrębniono fundusz sołecki w kwocie 406.411,03 zł, z czego zrealizowano wydatki na łączną kwotę 404.170,50 zł.

Staramy się w naszych działaniach nie zwiększać zadłużenia gminy, ale również spłacamy zobowiązania z poprzednich lat. Koniec 2021 roku przyniósł najniższe zadłużenie w historii gminy od 10 lat – podkreślił wójt Jerzy Czyżewski. – Widzimy, co się dzieje w tym roku, liczymy, że ten stan będzie tymczasowy i koszty nie będą rosły w znacznym stopniu.

Zarówno Komisja Rewizyjna jak i Regionalna Izba Obrachunkowa wydały pozytywne opinie dla sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021. Radni podczas sesji w dniu 30 czerwca jednogłośnie udzielili włodarzowi wotum zaufania i absolutorium. – Gratulujemy absolutorium i życzymy sukcesów, zdrowia, siły i wytrwałości w tym trudnym czasie. Ważne są kontakty, znajomości i wspólne długie rozmowy ze wszystkimi. Jak się rozmawia z ludźmi to jest efekt. A efektem są te wszystkie prace, które zostały wykonane na terenie gminy – podsumował przewodniczący Rady Gminy Łomazy Andrzej Wiński

 

materiał: XXVII sesja RG Łomazy z dnia 30 czerwca 2022 r.
zdjęcie: UG Łomazy
opracowanie: Anna Ostapiuk

 

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama