Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Bialski Kongres Przedsiębiorczości (film) (galeria)

W dniu 27 czerwca 2022 roku Biała Podlaska na jeden dzień stała się stolicą gospodarczą Polski Wschodniej. Nie Lublin, nie Rzeszów i nie Białystok ale właśnie Biała Podlaska. Tego dnia w Akademii Bialskiej odbył się „Bialski Kongres Przedsiębiorczości”. Wydarzenie zorganizowała Bialskopodlaska Izba Gospodarcza oraz Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II. Patronat honorowy wydarzeniu udzielili: Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz oraz Starosta Bialski Mariusz Filipiuk.

Cele Kongresu to:
– kształtowanie pozytywnego wizerunku Południowego Podlasia, jako dogodnego obszaru do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach ustawowej wolności i przyjaznych
rozwiązań tworzonych przez samorządy lokalne,
– możliwość konfrontacji poglądów dotyczących założeń strategicznych rozwoju Południowego Podlasia,
– umożliwienie przedsiębiorcom zrzeszonym w ramach BPIG zapoznania się z rządowymi i samorządowymi planami rozwoju terenów Polski środkowo-wschodniej,
– prezentacja potencjału badawczego Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II (Centrum Analiz Biznesowych, Inkubator Innowacyjności 2.0 PSW),
– prezentacja wyników badań przedsiębiorstw z regionu Południowego Podlasia w zakresie potencjału i barier rozwoju, w tym w obszarze innowacyjności.

„Bialski Kongres Przedsiębiorczości” stał się platformą dyskusji w czterech sesjach tematycznych:
– Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w regionie Polski Wschodniej w kontekście uwarunkowań makroekonomicznych;
– Rozbudowa parku logistycznego w Małaszewiczach na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku cywilizacyjną szansą regionu Południowego Podlasia;
– Autostrada do wschodniej granicy Państwa i rozbudowa sieci lokalnych dróg warunkiem wykorzystania potencjału logistyczno – przeładunkowego regionu;
– Strategia rozwoju Województwa Lubelskiego i jej przełożenie na rozwój Południowego Podlasia;
– Przedsiębiorczość i samorząd terytorialny – dwa uzupełniające się elementy wspierające rozwój Południowego Podlasia.

Bialski Kongres Przedsiębiorczości umożliwił wymianę doświadczeń w zakresie szeroko rozumianych uwarunkowań i perspektyw rozwoju przedsiębiorczości w regionie Południowego Podlasia. Kongres stanowił ważne dla rozwoju zrównoważonego i inteligentnego forum wymiany wiedzy między przedstawicielami gospodarki, rządu, samorządu oraz szkolnictwa wyższego.

Otwarcia Kongresu dokonali: prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk – JM Rektor Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II oraz Jarosław Łepecki – Prezes Bialskopodlaskiej Izby Gospodarczej. Pierwsze wystąpienie plenarne miał prof. dr hab. Witold Modzelewski (Prezes Instytutu Studiów Podatkowych) – mówił o skutkach oraz uwarunkowaniach polityki podatkowej dla przedsiębiorczości – bliższej i dalszej perspektywie. Głos zabrał także Marek Kłoczko Prezes Krajowej Izby Gospodarczej – mówił o perspektywach rozwoju przedsiębiorczości w regionie Polski Wschodniej w kontekście uwarunkowań makroekonomicznych

Pierwsza sesja tematyczna:
Rozbudowa parku logistycznego w Małaszewiczach na trasie nowego Jedwabnego Szlaku cywilizacyjną szansą regionu Południowego Podlasia
prelegenci:
– dr hab. Jana Pieriegud, prof. SGH (Katedra Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością)
Barbara Wójcik (Dyrektor ds. Handlowych Centrum Logistycznego ADAMPOL S.A. w Małaszewiczach)
Mirosław Smulczyński (Prezes CL EUROPORT sp. z o.o.)
moderator: Jakub Jakóbowski (Ośrodek Studiów Wschodnich) – Przewozy kolejowe UE-Chiny w dobie rosyjskiej inwazji na Ukrainę

Druga sesja tematyczna:
Autostrada do wschodniej granicy państwa i rozbudowa sieci lokalnych dróg warunkiem wykorzystania potencjału logistyczno-przeładunkowego regionu
prelegenci:
Dariusz Brzeziński (Dyrektor Zarządzający BPO Champions) – Nowoczesne usługi biznesowe filarem wzmocnienia sektora logistyczno-przeładunkowego warunkującego rozwój gospodarczy Polski Wschodniej
Jarosław Wąsowski (Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie)
Leszek Horeglad (Prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A.)
Tomasz Kułakowski (Rzecznik Prasowy Krynica Vitamin S.A. Warszawa)
Tomasz Bembenek (Dyrektor Regionu Lubelskiego BGK)
moderator: prof. dr hab. Tomasz Komornicki (Kierownik Zakładu Przestrzennego Zagospodarowania w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie).

Trzecia sesja tematyczna:
Strategia rozwoju Województwa Lubelskiego i jej przełożenie na rozwój Południowego Podlasia. Przedsiębiorczość i samorząd terytorialny – dwa uzupełniające się elementy wspierające rozwój Południowego Podlasia
prelegenci:
– prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak (EUROREG Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW) – Wyzwania rozwoju regionu bialskopodlaskiego i strategiczne odpowiedzi
Michał Litwiniuk (Prezydent Miasta Biała Podlaska)
Jarosław Łepecki (Prezes Bialskopodlaskiej Izby Gospodarczej)
Barbara Chwesiuk (Dyrektor Kreatywna BIALCON S.A.)
moderator: Michał Romanowski (Naczelnik Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Biała Podlaska).

Podsumowanie sesji tematycznych dokonali: Sebastian Skuza (Wiceminister, Ministerstwo Finansów), Riad Haidar (Poseł na Sejm), Andrzej Sokolewicz (Prezes CARGOTOR sp. z o.o.) oraz Adam Abramowicz (Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców).

Po krótkiej przerwie, na uczestników Kongresu czekała uczta duchowa w postaci koncertu Orkiestry Retro Cieleśnica.
Następnie miało miejsce wręczenie nagród w X Edycji Konkursu „Nagroda Biznesowa BPIG” <<==>> MATERIAŁ

materiał: Radio Biper Biała Podlaska
tekst: Leszek Niedaleki / Jowita Grochowiec Akademia Bialska
zdjęcia i opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama