Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Rogoźniczka: Konferencja podsumowująca inwestycje w zakresie gospodarki wodnej Gminy Międzyrzec Podlaski (film) (galeria)

27 kwietnia w Zajeździe Folklor w Rogoźniczce miała miejsce konferencja podsumowująca inwestycje w zakresie gospodarki wodnej w Gminie Międzyrzec Podlaski w latach 2018-2022. W trakcie wydarzenia omówiono wpływ przebudowanych i rozbudowanych Stacji Uzdatniania Wody w Rogoźnicy i Rzeczycy oraz monitoringu sieci wodociągowej na funkcjonowanie całego systemu dostarczania dobrej jakościowo wody do gospodarstw na terenie całego samorządu. Jednym z punktów programu była również wizyta studyjna w zmodernizowanej SUW w Rogoźnicy.

Konferencję otworzył wójt Krzysztof Adamowicz przedstawiając główne założenia projektów inwestycyjnych realizowanych w latach 2018-2022, prowadzących do usprawnienia gospodarki wodnej na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski. – Dziś podsumowujemy bardzo istotne projekty zrealizowane dzięki środkom europejskim. Trzy projekty, osiem milionów złotych, pięć milionów dofinansowania – mówił na wstępie włodarz, dziękując jednocześnie wszystkim tym, którzy przyczynili się do ich realizacji w sposób sprawny i skuteczny.

W prelekcji dotyczącej planów rozwojowych Gminy Międzyrzec Podlaski w zakresie gospodarki wodnej wójt Adamowicz zaprezentował najważniejsze potrzeby, możliwości, oczekiwania i źródła finansowania projektów oraz przebieg ich realizacji. Impulsem do ich podjęcia były przede wszystkim: przestarzała, wyeksploatowana i awaryjna infrastruktura wodociągowa, w tym wyłączona z użytku Stacja Uzdatniania Wody w Halasach, przerwy w dostawach wody, niskie ciśnienie w sieci wodociągowej, konieczność kupowania wody z ujęć zlokalizowanych w sąsiednich gminach, znaczące straty wody i brak zrównoważonej gospodarki wodnej. – Ta sytuacja była niesłychanie trudna. Poprzedni wójt zadbał o oparcie gminy na trzech ujęciach wody. Stacje uzdatnienia wody były już jednak kilkudziesięcioletnie, energochłonne i technologicznie ustępujące potrzebom gminy. Jedno z ujęć wody, w Halasach, w 2013 r. zostało wyłączone. Nasi partnerzy wspierali nas swoimi zasobami wody, a współpraca z miastem Międzyrzec dawała nam stabilność gospodarki wodnej. Uznaliśmy, że trzeba skończyć z doraźnymi działaniami i podejść do całego systemu wodnego w sposób kompleksowy. Nauczeni doświadczeniem lat poprzednich wiedzieliśmy, że nasze stacje i rozbudowa sieci muszą sprostać wymaganiom wybiegającym wprzód co najmniej dwadzieścia lat.

Jedynym rozwiązaniem tej sytuacji było skupienie się na podniesieniu standardu dostarczania dobrej jakości wody, stałym monitorowaniu sieci i kontrolowaniu ciśnienia, a co za tym idzie, również zniwelowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w gminie. Plan rozwoju gospodarki wodnej zakładał kontrolę rozkładu ciśnienia wody, szybkie reagowanie na awarie, zapewnienie ciągłości dostaw wody w okresie suszy i wynikające z tych działań podniesienie standardu życia na terenie samorządu i stworzenie dogodnych warunków do osadnictwa i działalności gospodarczej.

Tym właśnie założeniom dedykowane były trzy projekty zrealizowane w latach 2018-2022, finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa:
1. „Kompleksowy system zaopatrzenia w wodę w Gminie Międzyrzec Podlaski” o wartości 3.021.283,49 zł przy dofinansowaniu 1.935.212 zł, z wieńczącym go uruchomieniem Stacji Uzdatniania Wody w Halasach i wykonaniem wodociągu między Tłuśćcem a Krzewicą,
2. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogoźnicy” o wartości 2.172.356,00 zł z dofinansowaniem 1.467.119,04 zł,
3. „Monitoring sieci wodociągowej oraz podniesienie jakości infrastruktury wodnej w Gminie Międzyrzec Podlaski” o wartości 3.026.715,76 zł z dofinansowaniem 1.473.976,49 zł, zakończony przebudową Stacji Uzdatniania Wody w Rzeczycy, rozbudową SUW w Rogoźnicy i budową punktów pomiaru sieci wodociągowej.

W trakcie konferencji szczegóły każdego z projektów omówiła odpowiedzialna za pozyskiwanie funduszy zewnętrznych Edyta Jędruchniewicz. Pracownik Gminnego Zespołu Usług Komunalnych Emilian Chomicki omówił elementy składowe stacji uzdatniania wody i podsumował wykonane w ramach projektu instalacje, natomiast Arkadiusz Domański zaprezentował wykorzystywany w SUW system pomiarowy. Jednym z punktów spotkania był również film „Jak działa serce stacji uzdatniania wody na przykładzie Stacji Uzdatniania Wody w Rzeczycy”. Ostatnim punktem programu była wizyta studyjna w zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody w Rogoźnicy, podczas której można było obejrzeć wnętrza obiektu i zastosowane w nim rozwiązania.

Spotkanie w Rogoźniczce pozwoliło samorządowcom nakreślić także plany na kolejne lata, wśród których wymieniono wykonanie kanalizacji, łączenie sieci wodociągowej w pierścienie oraz połączenie Halas z Łukowiskiem.

Kilka słów do publiczności skierowali obecni na konferencji Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Ryszard Szczygieł, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej Marcin Nowik oraz Zastępca Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski Paweł Łysańczuk. Samorządowcy złożyli gratulacje na ręce wójta Krzysztofa Adamowicza podkreślając szczególne zaangażowanie i wysiłki całego zespołu pracowników owocujące pomyślną realizacją projektów. – Wszystkie nasze działania są przemyślane, przegadane i przekonsultowane z naszymi partnerami. Gdy zaczynaliśmy pracę w tej gminie mieliśmy budżet 35 mln złotych, na inwestycje 1 mln złotych. Dziś budżet inwestycyjny to 35 mln złotych, a budżet gminy to 90 mln złotych. Aby to ogarnąć, trzeba mieć świetny zespół finansowy – podsumował włodarz, zaznaczając jednocześnie, że wszelkie wykonane zadania są zasługą prężnej kadry pracowników zasilających gminny urząd i podległe mu jednostki. – Każdy z nas myśli podobnie, myśli poprzez efekty i cele, które mamy do osiągnięcia. Dużo nas, ale mamy 26 projektów i 70 mln wykorzystanych środków.

materiał: Radio Biper Gmina Międzyrzec Podlaski
zdjęcia: Mariusz Maksymiuk
film: Mariusz Maksymiuk / Krzysztof Lewczuk
tekst i opracowanie: Anna Ostapiuk

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama