Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

32. sesja Rady Gminy Biała Podlaska z udziałem sołtysów (zaproszenie)

Termin wydarzenia: 25 marca 2022
, godz. 11:00
Informujemy, że 25 marca 2022 r. (piątek) o godz. 11:00 w świetlicy wiejskiej w Pojelcach odbędzie się XXXII posiedzenie Rady Gminy Biała Podlaska z udziałem sołtysów. Podczas sesji przedstawiona zostanie informacja o stanie oświaty gminnej. GOPS złoży sprawozdanie z działalności. Radni podejmą uchwały m.in. dotyczące programu rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień. Żłobek Gminny otrzyma statut działalności. Radnych czeka też uchwała dotycząca programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
5. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie między sesjami.
6. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych.
7. Informacja o stanie oświaty w Gminie Biała Podlaska.
8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym w Gminie Biała Podlaska na rok 2022 i planu wydatków finansowych Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Biała Podlaska oraz nadania mu statutu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat z ta sama stroną, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca własność Gminy Biała Podlaska.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała Podlaska w 2022 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Biała Podlaska na rok 2022.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zamknięcie obrad.

materiał: Urząd Gminy Biała Podlaska
tekst: Dariusz Plażuk przewodniczący Rady Gminy Biała Podlaska / Maja Fila Biuro Rady Gminy Biała Podlaska / Leszek Niedaleki
grafika: arch.radiobiper.info
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama