Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Rozbudowa wodociągu w Woskrzenicach Dużych w formule zaprojektuj i wybuduj

W momencie pisania materiału jesteśmy przed otwarciem ofert które napłyną w odpowiedzi na ogłoszenie o zamiarze realizacji zadania. Termin ten określony został na dzień 17 marca 2022 roku. Ewentualna umowa - jeśli wykonawca wyłoniony zostanie w pierwszym terminie, który podejmie się realizacji zadania w rozpisanym kosztorysie - planowana jest do podpisania w dniu 15 kwietnia 2022 roku. Tematem zadania będzie rozbudowa wodociągu w Woskrzenicach Dużych w formule zaprojektuj i wybuduj.

Projekt Budowlany rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Woskrzenice Duże, przebieg nitki wodociągowej wskazaliśmy w załączniku graficznym. W budżecie Gminy Biała Podlaska na realizację zadania zabezpieczono kwotę 200 tys zł.

Rozbudowa sieci wodociągowej polegać ma na opracowaniu dokumentacji projektowej:
a/
– 1 kilometra 571 metrów sieci wodociągowej PVC 160 (odcinek ABD długości 521 mb, odcinek DF długości 370 mb, odcinek FHJ długości 680 mb),
– 1 kilometra 639 metrów sieci wodociągowej PVC 110 (odcinki BC, DE długości 507 mb, odcinek FG długości 551 mb, odcinki HI, JK długości 581 mb),

b/
wybudowanie sieci wodociągowej na podstawie opracowanej dokumentacji i uzyskanego pozwolenia na budowę w zakresie:
– sieć wodociągowa PVC 160 o łącznej długości 521 mb (odcinek ABD),
– sieć wodociągowa PVC 110 o łącznej długości 507 mb (odcinki BC, DE ).

Termin realizacji całego zamówienia określono: do 7 miesięcy od daty podpisania umowy.

Projekt będący przedmiotem opracowania obejmuje inwestycję dotyczącą ochrony środowiska naturalnego oraz podniesienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego w Gminie Biała Podlaska.

Realizacja zadania polegać będzie na: opracowaniu dokumentacji projektowej: rozbudowy sieci w zakresie: PCV160 długości 1 571 mb oraz sieci wodociągowej PCV110 długości 1639 mb.. Wykonaniu na podstawie opracowanej dokumentacji sieci wodociągowej PCV160 długości 521 mb oraz sieci wodociągowej PCV110 długości 507 mb. W zakres rozbudowy sieci wodociągowej wschodzi wykonanie 3 zasuw sekcyjnych oraz orientacyjnie 7 hydrantów p.poż..

Głównym celem Projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego i ograniczenie zagrożeń ekologicznych poprzez modernizację gospodarki wodno-ściekowej gminy.

materiał: Radio Biper Biała Podlaska
tekst: Leszek Niedaleki
zdjęcia: arch.radiobiper.info / materiały przetargowe
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

 

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama