Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Biała Podlaska: „Babski rynek” zbuduje PNB Paweł Niczyporuk

Urząd Miasta w Białej Podlaskiej dokonał już wyboru najkorzystniejszej oferty budowy i modernizacji targowiska miejskiego przy ul. Przechodniej i ul. Wąskiej w Białej Podlaskiej. Wykonawcą zostanie PNB Paweł Niczyporuk Budownictwo. Firma złożyła ofertę na kwotę 7 816 000,25 zł, następna w kolejności oferta była wyższa o 778.009,75 zł.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i modernizacja targowiska miejskiego poprzez budowę zadaszonych, wielofunkcyjnych stanowisk handlowo-rekreacyjnych oraz przebudowę i nadbudowę istniejącego budynku usługowo-handlowego celem dostosowania do funkcji targowych zlokalizowanych w Białej Podlaskiej w rejonie ulic. Wąskiej i Przechodniej. 

Na targowisku przewiduje się zadaszenie w formie 6 zadaszeń w formie okręgów o różnej skali, z największym z nich o średnicy okręgu 26m lokalizowanym centralnie na placu. Pod zadaszeniami znajdą się 42 stoiska handlowo-rekreacyjne w formie stoisk z wystawkami kaskadowymi oraz okrągłych stołów pełnych o funkcji handlowej i rekreacyjnej. Po zamknięciu targowiska stanowiska stają się siedziskami umożliwiającymi organizację kina letniego lub imprez kulturalnych. Przewiduje się przebudowę i nadbudowę budynku usługowo-handlowego (wcześniej funkcjonującego jako sklep spożywczy SPOŁEM) celem dostosowania do funkcji targowych dla 15 stanowisk targowych wraz z zapleczem sanitarno-administracyjnym. Całą nawierzchnię placu wraz z przejazdem pożarowym, ciągami pieszo-jezdnymi, drogami dojazdowymi zaprojektowano bez krawężników z jednego materiału kostki betonowej.

Wokół zadaszeń oraz wzdłuż budynku usługowo-handlowego przewiduje się zieleń w postaci naturalistycznych kęp drzew i krzewów zajmujących nieregularne wyspy wygospodarowane w posadzce placu. Poza godzinami funkcjonowania targowiska przestrzeń stanie się placem miejskim, a zieleń staje się kluczowym elementem uzupełniającym funkcje przestrzeni publicznej poprawiając komfort mieszkańców korzystających z placu i spędzających na nim wolny czas. Od strony ulicy Przechodniej oraz wzdłuż wschodniej pierzei placu znajdą się zielone pierzeje w postaci trejaży porośniętych pnączami wraz z siedziskami wyznaczających linie istniejącej zabudowy. Przy jednym z trejaży będzie zdrój uliczny, huśtawka – bujak na sprężynie w formie samolotu. Przy wejściach na plac przewidywane są stojaki rowerowe.

Inwestycja zostanie zrealizowana  w ramach RPO WL 201-2020, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich. Dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa wynosi 93,78 %. Natomiast wszystkie realizowane przez Urząd Miasta Biała Podlaska zadania Rewitalizacji obszarów miejskich mają wartość 23 mln 825 tys. zł., a ich dofinansowanie to ponad 19 mln 406 tys. zł.

Warto dodać, że na czas budowy zostanie urządzone targowisko tymczasowe w pobliżu Żłobka Miejskiego przy ul. Janowskiej.

Kolejnymi w tym roku zadaniami rewitalizacyjnymi są: Rozbiórka i budowa budynku usług kulturalnych przy ul. Krótkiej 1 oraz budowa parku miejskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Wyzwolenia, Drzewieckiego, Witoszyńskiego i Kruczej.

 

Źródło / grafiki: UM w Białej Podlaskiej

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama