Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Biała Podlaska: Prezydent apeluje o niezamykanie Filii Ośrodka Adopcyjnego

Dużym zaskoczeniem było pojawienie się informacji o tym, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie planuje zamknięciu Filii Ośrodka Adopcyjnego m.in. w Białej Podlaskiej. Prezydent Michał Litwiniuk zaniepokojony tymi doniesieniami, wystosował apel do marszałka województwa o ponowne rozważenie możliwości dalszego funkcjonowania placówki.

Ośrodek działa w mieście od 1975 roku, od 2012 roku pod nazwą: Ośrodek Adopcyjny Filia Biała Podlaska. Swoją siedzibę ma przy ul. Warszawskiej 14. Należy dodać, że pozostałe Filie w Chełmie i Zamościu również mają być zlikwidowane. Celem jest połączenie wszystkich ośrodków w jedną placówkę z siedzibą w Lublinie. Zdaniem ROPS i marszałka województwa zmiany usprawnią procedurę adopcyjną. – Zależy nam, aby planowane zmiany uwzględniały zarówno dobro dzieci jak i rodzin adopcyjnych, ale także by zagwarantowały prawidłowy przebieg procedur adopcyjnych, oraz usprawniły dostęp do specjalistycznego poradnictwa – zaznacza w komunikacie prasowym marszałek Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski. ROPS zapewnia także, że w przypadku pojawienia się potrzeby powstaną tzw. punkty dostępu przy wykorzystaniu bazy lokalowej w filiach Urzędu Marszałkowskiego.

Tu mieści się siedziba Filii Ośrodka Adopcyjnego w Białej Podlaskiej.

Prezydent Michał Litwiniuk również zabrał głos w sprawie. – Praca Ośrodka w Białej Podlaskiej jest bardzo wysoko oceniana przez środowiska pomocowe w tym podległego mi dyrektora i pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej, kandydatów i rodziny adopcyjne. Osoby te zgłaszają swoje zaskoczenie planami likwidacji Filii Ośrodka, a jednoczenie zgłaszają sprzeciw z niepokojem patrząc w przyszłość, prosząc jednocześnie o moje wsparcie w tej sprawie – czytamy w liście prezydenta miasta do marszałka województwa.

Prezydent podkreśla w liście, że bialska Filia jest organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, czego owocem jest pomyślny proces adopcji. W ubiegłym roku pieczy poddano pięcioro dzieci z Białej Podlaskiej, w bieżącym już czworo. Jak zauważa, bliskość placówki sprzyja napływowi potencjalnych chętnych rodziców do adopcji, a także skraca potrzebny czas przejścia skomplikowanej procedury. – Dla kandydatów dostępność Filii oznacza, możliwość ukończenia procesu kwalifikacji bez zbędnej zwłoki, przeważnie w ciągu 12. miesięcy. Zamkniecie Filii Ośrodka Adopcyjnego w Białej Podlaskiej negatywnie wpłynie na czas trwania procedury adopcyjnej, spowoduje konieczność wielokrotnych wizyt w Ośrodku w Lublinie, pokonywania każdorazowo setek kilometrów, spowoduje konieczność ponoszenia przez kandydatów na rodziny adopcyjne większych wydatków finansowych, brania urlopów przy każdorazowym wyjeździe. W konsekwencji niepotrzebnie wydłuży to czas potrzebny na diagnozę, przygotowanie i kwalifikację kandydatów, a tym samym wydłuży czas pobytu dzieci w pieczy zastępczej i zwiększy nakłady na ich utrzymanie – zaznacza prezydent.

Włodarz miasta wymienia także inne negatywne skutki, jakie wynikną z likwidacji placówki, jak m.in. brak możliwości natychmiastowej pomocy w kryzysie – w przypadku zamierzeń zrzeczenia się praw do dziecka, konsultacje jedynie „na telefon”, utrata doświadczonych, przygotowanych do pracy specjalistów, jak również strata wizerunkowa miasta i marginalizacja jego roli w polityce społecznej kraju.

Jak informuje Urząd Marszałkowski w ośrodkach zatrudnionych jest około 20 osób. Po połączeniu placówek wszyscy mają mieć jednak zapewnioną możliwość dalszej pracy w Lublinie.

Na koniec warto wspomnieć, że głosów sprzeciwu przeciw likwidacji Filii jest więcej. Takie zgłosili też m.in. niektórzy lubelscy parlamentarzyści, którzy uważają decyzję za „nieuzasadnioną oraz godzącą w dobro dzieci i niekorzystna dla przyszłych rodziców”.

Decyzję dotyczącą reorganizacji Ośrodka Adopcyjnego i jego filii ma zostać podjęta na poniedziałkowej (07.02) sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego.

 

Źródło: UM w Białej Podlaskiej/ Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama