Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Terespol: Zakończył się etap prac związanych z wyborem trasy skrzyżowania dwupoziomowego

Zakończony został etap prac związanych z wyborem trasy skrzyżowania dwupoziomowego na terenie Miasta Terespol w ciągu drogi wojewódzkiej nr 698 z linią kolejową nr 2 Warszawa - Terespol.

Zgodnie z podpisaną umową firma Schuessler Plan Inżynieryjny Sp. z o.o. (Projektanci) zakończyła prace nad dokumentacją, która posłużyła do wyboru trasy skrzyżowania dwupoziomowego na terenie Miasta Terespol. Wiosną bieżącego roku odbyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Terespol i okolicznych miejscowości na temat wariantów przebiegu trasy. Projektanci łącznie przedstawili pięć wariantów możliwości przeprowadzenia drogi wojewódzkiej nr 698 przez tory kolejowe. Po dokonaniu analizy poszczególnych wariantów oraz uzyskaniu opinii partnerów przedmiotowej inwestycji czyli Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie i Miasta Terespol, Zarząd PKP Polskich Linii Kolejowych S.A podjął decyzję o wyborze wariantu nr 3 do dalszej realizacji, wraz z budową tunelu pieszo —rowerowego w ciągu ulicy Wojska Polskiego.

Ogólna wizualizacja wariantu nr 3 od ulicy kodeńskiej do ulicy Janowskiej w Łobaczewie Dużym.

Wariant Nr 3 jest to tunel przebiegający pod torami przy Dworcu PKP łączący ulicę Kodeńską przez ul. Czerwonego Krzyża z ulicą Męczenników Unickich oraz ulicą Janowską w Łobaczewie Dużym (kolor zielony na rysunku). W wyniku analizy wykonanej przez Projektantów wariant ten otrzymał najwyższą ocenę punktową z wszystkich pięciu wariantów.

Czynniki, które przemawiają za wyborem Wariantu nr 3 to między innymi:

1. Utworzenie optymalnego układu komunikacyjnego dla Terespola i okolicznych miejscowości zapewniającego równomierny rozkład ruchu samochodowego w mieście.

2. Poprawa wizerunku miasta w głównym ciągu komunikacyjnym drogi wojewódzkiej nr 698 oraz otoczenia Dworca PKP i terenu przy cmentarzu.

3. Zapewnienie najkrótszego dojazdu mieszkańców z północno-zachodniej części Terespola oraz z kierunku Janowa Podlaskiego do centrum naszego miasta.

4. Brak konieczności wyburzeń domów zamieszkałych oraz najmniejsza liczba wywłaszczeń terenów pod przedmiotową inwestycję, która w tym wariancie będzie miała najmniejszy wpływ na środowisko.

5. Możliwość szybkiego dotarcia do północno-zachodniej części miasta i w kierunku Janowa Podlaskiego jednostek ratowniczych oraz policji i służb granicznych.

6. Najmniejszy udział finansowy miasta w całości inwestycji.

Wariantem, który uzyskał drugą ocenę punktową jest wariant nr 5, którego przebieg zaproponowano nową drogą od ulicy Kodeńskiej do ulicy Orzeszkowej, następnie nad torami wiaduktem do ulicy Wojska Polskiego, potem nową trasą do ulicy Wiejskiej i ulicą Wiejską aż do ulicy Janowskiej w Łobaczewie Dużym (kolor czerwony na rysunku). Wariant nr 5 jednak zawiera rozwiązania, które powodują, że nie został wybrany do realizacji. Są to między innymi:

1. Niekorzystne rozłożenie w planie miasta przejazdów bezkolizyjnych przez tory kolejowe – dwie przeprawy na południu i żadnej na północy.

2. Utrudnienia między innymi dla straży pożarnej, policji, pogotowia ratunkowego, służb granicznych, itp.

3. Utrudnienie w zagospodarowaniu terenów rozwojowych miasta pomiędzy ulicami Wojska Polskiego i Błotków (długie najazdy, szerokie i wysokie nasypy wiaduktu, konieczność budowy dodatkowych dróg dojazdowych do działek, narzucenie przebiegu dróg utrudniające optymalne wykorzystanie terenu.

4. Bardzo duża powierzchnia inwestycji 8,04ha (w wariancie W3 jest to 1 ,72ha), pod którą grunty byłyby wykupione na podstawie ustawy (nie po cenach działek budowlanych) co byłoby ewidentną stratą dla sprzedających.

5. W przypadku przyjęcia W5 tracimy już na wstępie przejazd w Błotkowie.

6. Wątpliwe walory estetyczne- wysokie, długie nasypy w środku miasta.

7. Nazywanie przebiegu W5 „małą obwodnicą” jest bezpodstawne ponieważ w niedalekiej przyszłości będzie to droga przez środek nowego osiedla.

 Na początku przyszłego roku zostanie zorganizowane spotkanie z mieszkańcami mające na celu dokładne omówienie przedmiotowej inwestycji i udzielenie odpowiedzi na pojawiające się w tej sprawie pytania. Firma Schuessler Plan Inżynieryjny Sp. z o.o. w dalszym ciągu będą prowadzić prace projektowe służące uszczegółowieniu dokumentacji przedprojektowej -koncepcji programowo przestrzennej.

Źródło / grafiki: UM w Terespolu

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama