Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Międzyrzec Podlaski: XXXIX Sesja Rady Miasta (zaproszenie)

Termin wydarzenia: 30 listopada 2021
, godz. 15:00
30 listopada o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8 odbędzie się XXXIX Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski. W porządku obrad m.in. uchwały w sprawie zmian w statutach Miasta, Młodzieżowej Rady i Rady Seniorów, ustalenia kwot wynagrodzenia burmistrza i diet radnych oraz przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Zapoznanie z porządkiem obrad i przyjęcie wniosków do porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
5. Stan realizacji inwestycji miejskich zaplanowanych w 2021 roku.
6. Ocena sezonu letniego i przygotowanie do sezonu zimowego – stan czystości, porządku i bezpieczeństwo w mieście.
7. Przygotowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do sezonu zimowego.
8. Informacja Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski dotycząca podmiotów, w których wykonywana będzie praca społecznie użyteczna w 2022 r.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
– zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia programu osłonowego w zakresie dofinansowania części kosztów utrzymania lokali mieszkalnych na lata 2022-2023,
– uchwalenia Programu współpracy Miasta Międzyrzec Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok,
– zmian w Statucie Miasta Międzyrzec Podlaski,
– zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Miasta Międzyrzec Podlaski,
– zmian statutu Międzyrzeckiej Rady Seniorów,
– ustalenia wysokości diet i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym,
– ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski,
– wyrażenia zgody na przyjęcie prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką Nr 813 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych gminy miejskiej Międzyrzec Podlaski, w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,
– powierzenia wykonywania zadań z zakresu usług użyteczności publicznej w zakresie bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski w 2022 r.,
– przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzec Podlaski terenu przy Tadeusza Kościuszki i ul. Zadwornej,
– powierzenia wykonywania zadań z zakresu usług użyteczności publicznej w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski w 2022 r.,
– zmian w uchwale budżetowej na rok 2021,
– zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad.

 

Transmisje z Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski dostępne są na stronie Urzędu Miasta pod adresem: Transmisje z posiedzeń Rady Miasta.

 

materiał: Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski
opracowanie: Anna Ostapiuk

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama