Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Biała Podlaska: Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem – Uroczystość otwarcia kolejnego etapu budowy (film) (galeria)

24 września miała miejsce uroczystość Otwarcia Kolejnego Etapu Budowy Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem. Wydarzenie poprowadzili: Renata Szwed i Paweł Kazimierczyk. Otwarcie nowych budynków jest efektem wykonania zadania „Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie pomocy osobom z autyzmem na pograniczu polsko- białoruskim”. Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 i jest wdrażany w ścisłej współpracy z Departamentem Edukacji Administracji Okręgu Lenińskiego miasta Brześć na Białorusi.

Daria, Larysa, Zuzanna, Aleksandra, Zuzanna, Kacper, Jakub, Hubert, Kacper, Patryk, Krzysztof, Wojciech, Dariusz, Dominik, Jakub, Piotr , Krystian. Kim są te osoby? To uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy. Każda z nich ma swoją historię, która chwyta za serce. Dlaczego o nich mówiono podczas otwarcia? Bo ta inwestycja to nie mury, nie przestrzenie wypełnione specjalistycznym wyposażeniem. Ta inwestycja to bezpieczna przystań dla dorosłych osób z autyzmem. A to są pierwsi uczniowie, którzy korzystają z nowej infrastruktury.

Gości uroczystości czekało kilka niespodzianek muzycznych. Na scenie wystąpił m.in.: Jazz Trio w składzie: Jarosław Michaluk, Bogusław Kutnik, Radosław Żyła z gościnnym udziałem muzykoterapeutki Centrum, Kingi Kuligowskiej.

Jazz Trio – powstało w 1987 r. w Białej Podlaskiej z inicjatywy dwóch muzyków basisty Jarosława Michaluka oraz pianisty Bogusława Kutnika. To jeden z najdłużej nieprzerwanie działających zespołów jazzowych

Polski wschodniej. Zespół współpracował z wieloma znanymi artystami polskiej sceny jazzowej i estrady. W ciągu blisko 35-letniej działalności Jazz Trio zagrało setki koncertów. Dotychczas zespół ma na swym koncie nagranych 5 płyt, w tym jedną z legendą polskiego jazzu Janem Ptaszynem Wróblewskim. Członek zespołu, Jarosław Michaluk, od lat wspiera Stowarzyszenie Wspólny Świat i należy do grona przyjaciół stowarzyszenia.

To, że jesteście z nami dzisiaj to dla nas wielkie wyróżnienie i szczególny zaszczyt. Jesteśmy głęboko wdzięczni za to, że zechcieliście Państwo przyjąć nasze zaproszenie i towarzyszyć nam w tym wyjątkowym dniu. – mówili prowadzący.

Wśród osób które pojawiły się na uroczystości znaleźli się: konsul Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej – Vladislaw Khallo, posłowie Riad Haidar i Dariusz Stefaniuk, rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców – Adam Abramowicz, Krzysztofa Michałkiewicza – prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego – Sławomir Sosnowski, prezydenta Miasta Biała Podlaska – Michała Litwiniuka z małżonką Anną.

Panie Prezydencie prosimy przyjąć ogromne wyrazy wdzięczności skierowane bezpośrednio do Pana i wszystkich pracownikom Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej za szereg inicjatyw sprzyjających działalności naszego stowarzyszenia, dofinansowanie wydarzeń organizowanych przez Wspólny Świat oraz wszelką życzliwość. Warto przy okazji powitania pana prezydenta wspomnieć, że wkład własny do naszego projektu został dofinansowany m.in. ze środków Gminy Miejskiej Biała Podlaska. – informowali prowadzący wydarzenie.

Wśród gości również: przewodniczący Rady Miasta Biała Podlaska – Bogusław Broniewicz oraz radni Rady Miasta Biała Podlaska. – Również dziękujemy wszystkim Państwu Radnym za inicjatywy podejmowane z myślą o naszym stowarzyszeniu. – słowa prowadzących.

Uczestnikiem, gościem wydarzenia był również: ekscelencja ksiądz biskup Kazimierz Gurda, ksiądz dziekan Marian Daniluk, ksiądz kanonik Henryk Jakubowicz, ksiądz mitrata Andrzej Pugacewicz, ksiądz Dariusz Konieczny, ksiądz profesor Andrzej Kiciński.

Gośćmi Centrum podczas otwarcia kolejnego etapu budowy byli równie: dyrektor delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej Małgorzata Bogusz, dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Białej Podlaskiej Dariusza Litwiniuka, dyrektor Kuratorium Oświaty w Lublinie, delegatury w Białej Podlaskiej Małgorzata Kiec, wizytator Anna Tusińska, reprezentująca Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Andrzej Czapski prezydent Białej Podlaskiej w latach 1998-2014. – Pamiętamy o roli pana prezydenta i Pańskiej przychylności oraz przychylności rady miasta w zakresie przekazania z bonifikatą gruntów pod budowę naszego Centrum. – informowali prowadzący uroczystość.

Witano również: przewodniczącego Rady Powiatu Bialskiego – Mariusza Kiczyńskiego, zastępcę burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski – Pawła Łysańczuka, dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej Adama Chodzińskiego, kierownika Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Polska-Białoruś-Ukraina – Andrzeja Słodkiego, dyrektora Oddziału Lubelskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Małgorzatę Paprotę.Dziękujemy za wieloletnią współpracę w zakresie realizacji projektów finansowanych przez PFRON. Zaznaczamy, że wkład własny do realizacji naszego zadania jest dofinansowany właśnie przez PFRON. Pani dyrektor i jej współpracownikom z lubelskiego oddziału PFRON składamy serdeczne wyrazy podziękowania i mamy nadzieję na kolejne realizacje w przyszłości. – przekazywali podziękowania prowadzący spotkanie.

Wśród gości również: Agnieszka Świeczka z Fundacji Edukacja dla Demokracji. – Pani Agnieszka jest koordynatorką projektów m.in. w programie RITA. Ten program również zapewnił nam częściowe pokrycie wkładu własnego w naszym projekcie. – uzupełniali wiadomości o zacnym gościu prowadzący.

Powitano również: komendanta Miejskiego Policji Wojciecha Czaplę, komendanta Zakładu Karnego Artura Ambrozika, i zastępcę komendanta Sławomira Mirońskiego

Powitano serdecznie gości z Białorusi: Swietłanę Kozłowicz, zastępcę szefa Administracji Rejonu Lenińskiego miasta Brześć, Tatianę Sawicz, naczelnika Wydziału Edukacji Administracji Rejonu Lenińskiego miasta Brześć, Tatianę Basałaj, kierownika Centrum Zaopatrzenia Organizacji Budżetowych Rejonu Lenińskiego miasta Brześć, Aleksieja Kriwonosowa, naczelnika Wydziału Spraw Urzędu Miasta miasta Brześć, Ludmiłę Denisewicz, dyrektora Szkoły Specjalnej w Brześciu, Olgę Denisewicz, kierownika projektu transgranicznego po stronie białoruskiej. Przedstawicieli uczelni bialskich: Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej – rektora reprezentował na wydarzeniu dr Tomasz Grudniewski oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, filii w Białej Podlaskiej profesora Jerzego Sadowskiego oraz prof. Krystynę Górniak. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej PodlaskiejMałgorzatę Malczuk.

Obecni byli prezesi bialskich spółek: Małgorzata Baczyńska – prezes zarządu Bialskich Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN, Sebastian Paszkowski – prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Białej Podlaskiej. Konrad Afaltowski – prezes spółki Zieleń Miejska. Wojciech Chilewicz – prezes Spółki ZGL, Krzysztof Trochimiuk prezes MZK Biała Podlaska. Prezesi otrzymali specjalne podziękowania za wsparcie finansowe w organizacji uroczystości, za udostępnienie powierzchni reklamowych na obiektach, ogrodzeniach, budynkach i w autobusach komunikacji miejskiej przeznaczonych na kampanię 1 % podatku. Prezes MZK Biała Podlaska otrzymał również podziękowania za wielce pomocną w skomunikowaniu całego miasta z ulicą Powstańców i bialską Białką, gdzie mieści się Centrum niedawno uruchomioną linią autobusową „K”. Najbardziej wdzięczni za bezpośredni autobus są dzieci i ich rodzice.

Powitano również: Zbigniewa Kapelę dyrektora Bialskiego Centrum Kultury im. B. Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej. – Drodzy Państwo, gdyby nie Bialskie Centrum Kultury to nasze wydarzenie nie miałoby miejsca, scena, nagłośnienie, obsługa techniczna to wszystko zawdzięczamy i przychylności i profesjonalizmowi zespołu tej instytucji. Panie Dyrektorze, panie Marcinie, panie Andrzeju – dziękujemy. – mówili prowadzący.
Powitano Pawła Borka dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej i Rafała Izbickiego dyrektora Muzeum Południowego Podlasia. – Panowie zawsze włączają się w akcje pomocowe naszej organizacji. Dziękujemy. – dodawali prowadzący.
A mówiąc o organizacji dzisiejszego wydarzenia to chcielibyśmy serdecznie podziękować Rafałowi Izbickiemu za wypożyczenie namiotu. Podziękowania składamy również Gminnemu Ośrodkowi Kultury Biała Podlaska za pomocw rozstawianiu instalacji. – informowali prowadzący wydarzenie.

Powitano również serdecznie dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Ewę Borkowską, i gminnych ośrodków pomocy społecznej, które z współpracują ze Stowarzyszeniem Wspólny Świat.

Obecni i powitani zostali dyrektorzy bialskich przedszkoli i szkół. Wyrażono wdzięczność za wszystkie zbiórki prowadzone w szkołach, wszystkie akcje społeczne na rzecz Wspólnego Świata i Centrum, kiermasze charytatywne.

Obecny na wydarzeniu i powitany został: dyrektor Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Roskoszy – Karol Sudewicz. Również otrzymał słowa podziękowania za otwartość i życzliwość i inicjatywy na rzecz Wspólnego Świata.

Powitano przedstawicieli lokalnego biznesu – bialskich firm i przedsiębiorstw, które wspierają Stowarzyszenie „Wspólny Świat”:
– Firma Edwood z Białej Podlaskiej. Firma wspiera Wspólny Świat systematycznie. Słowa uznania i ogromnej wdzięczności skierowano do prezesów firmy Edwarda Tomaszuka i Daniela Tomaszuka.
– Firma Stol-Kar z Białej Podlaskiej – Małgorzata i Jacek Kozioł. Osoby te są w gronie tych, które przekazują na rzecz Wspólnego Świata 1 % podatku. Dodatkowo Małgorzata Kozioł wraz z Anną Tymoszyńską zainicjowały zbiórkę na rzecz Stowarzyszenia wśród bialskich firm i przedsiębiorstw. Dokonały tego w trudnym dla wszystkich czasie pandemii.
– Grupa Horeglad – prezesi Leszek Horeglad i Piotr Horeglad. Otrzymali podziękowania za wspieranie organizacji darowiznami.
– Przedsiębiorstwo Wielobrażowe Budomex – Eugeniusz Izdebski, wykonawca obiektu. Podziękowania otrzymał prezes za przekazane darowizny. Firma Budomex była również sponsorem usługi cateringowej wydarzenia.
– Firma Investcom. Prezesi: Waldemar Malesa i Bolesław Koral. Stowarzyszenie Wspólny Świat zawsze może liczyć na wsparcie prezesów i firmy, doradztwo w wielu obszarach, firma to również sponsor wydarzenia.
– Firma Niewiadomski z Białej Podlaskiej. Podziękowania skierowano w kierunku: Arkadiusza Niewiadomskiego i Bartłomieja Niewiadomskiego. Podziękowania otrzymali za przekazane na rzecz Stowarzyszenia darowizny i sponsoring poczęstunku dla podopiecznych.
Jolanta Paczóska otrzymała podziękowania za inicjatywy prowadzone w Klubie Forma, podczas których zbierano fundusze na budowę Centrum.
– Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej. Prezes Helena Wasilewska otrzymała podziękowania za życzliwość, za okazywaną Stowarzyszeniu pomoc.
– Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim. Prezes Wiesław Kozaczuk otrzymał podziękowania za sponsoring wydarzeń organizowanych przez Wspólny Świat.

Wśród powitanych gości znaleźli się również: Klub Rotary Biała Podlaska. Członkowie Klubu otrzymali podziękowania za wszelką okazaną pomoc Stowarzyszeniu i Centrum. Pracownicy i podopieczni Wspólnego Świata pamiętają o edycjach Wyścigu Kaczek na rzece Krznie organizowanych przez Klub Rotary z myślą o dzieciach. Podczas uroczystości, Marek Łysakowski z Klubu Rotary Biała Podlaska, przekazał czek wartości 18 tysięcy złotych, jak kolejny wkład rotarian tym razem na pokrycie kosztów wyposażenia trzech tematycznych sal lekcyjnych w Centrum.

Obecni i powitani zostali również:
Ewa Ostrowska reprezentująca firmę PEPCO, która jest motorem działań w kwestii pozyskiwania małych grantów finansowanych właśnie przez tą firmę. Mini ogród sensoryczny który znajduje się w jednej z pracowni Centrum jest efektem współpracy i dofinansowania z firmy PEPCO.
Kacper Barszcz, pracownik bialskiego PEC-u, który zorganizował z myślą o Wspólnym Świecie charytatywny turniej piłki nożnej wraz z Akademią Piłkarską TOP-54.
Roman Laszuk – pomysłodawca projektu koncertu gwiazd na rzecz Wspólnego Świata, który odbył się pod koniec sierpnia bieżącego roku.
Ewelina Krekora i Ireneusz Olesiejuk, właściciele Baru Kebab, którzy przeznaczyli dochód ze sprzedaży na budowę Centrum.
– pracownicy Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej, którzy wystąpili z pomysłem produkcji mydełek, a dochód z ich sprzedaży przeznaczyli na rzecz Stowarzyszenia.
– właściciele Boogie Town – Małgorzata i Robert Jagiełło, inicjatorzy widowisk muzycznych, z których dochód był przeznaczany na cele Stowarzyszenia.
– Klub Biegacza Biała Biega – Dariusz Trębicki, Sławomir Bańbura i Grzegorz Siciński – szereg inicjatyw i ciągłe wsparcie organizacji.
Anna Stolarczuk – inicjatywa „Szpilki na trasie” i wiele pomysłów, które zrealizowano z myślą o Wspólnym Świecie.
Ernest Jaroszek – inicjator meczu charytatywnego.
Leszek Cicirko – który przeprowadził zbiórkę na naszą rzecz podczas wielkiego piłkarskiego meczu AZS AWF Biała Podlaska.
Bialscy Motocykliści, którzy wspierają Wspólny Świat we wszystkich działaniach.
– osoby, które przekazują swój 1 % podatku i darowizny. Tutaj szczególne podziękowania skierowano w kierunku Sławomira Kropiwca, który cyklicznie pomaga Stowarzyszeniu. Wśród tych osób jest także Anna Goławska.

„Ludzi dobrej woli jest więcej”. Nie wszystkich udało się wyłuskać z licznego grona uczestników wydarzenia, nie wyszystkich też jest możliwość wymienić, to ogromna i wciąż rosnąca grupa ludzi, firm, instytucji. – Jesteście wszyscy w naszych sercach. – podsumowali wystąpienia prowadzący Renata Szwed i Paweł Kazimierczyk

Powitano na uroczystości dzieci i młodzież placówek edukacyjnych Stowarzyszenia i ich rodziców. Podziękowano rodzicom za wszelką pomoc, której doświadcza się w Stowarzyszeniu Wspólny Świat na co dzień. To właśnie rodzice założyli grupę „Licytujemy dla Wspólnego Świata”, dzięki której otrzymano duże wsparcie finansowe. Powitano dream team Wspólnego Świata czyli wszystkich pracowników Stowarzyszenia, zarząd i kadrę. Powitano emerytowanych pracowników, w tym byłych członków zarządu: Marię Krzewicką i Ewę Chamicewicz.

Krótko o realizacji ambitnego projektu Otwarcia Kolejnego Etapu Budowy Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem
1 listopada 2019 roku Stowarzyszenie „Wspólny Świat” rozpoczęło realizację zadania pt. „Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie pomocy osobom z autyzmem na pograniczu polsko- białoruskim”. Cel główny projektu: zwiększenie bezpieczeństwa osób z autyzmem i ich rodzin w obwodzie brzeskim i subregionie bialskim poprzez zwiększenie dostępu do infrastruktury i usług socjalnych i opieki zdrowotnej zarówno po stronie Polskiej jak i białoruskiej. Na realizację projektu, w tym działań infrastrukturalnych partnerzy otrzymali dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości ponad 2 mln euro. Zadanie realizowane jest po obu stronach granicy. Po stronie białoruskiej, na bazie Szkoły Specjalnej miasta Brześć powstanie pierwszy na terenie Białorusi Specjalny Ośrodek Pomocy działający jako punkt pomocy rodzicom i jednocześnie jako ośrodek wsparcia metodologicznego dla nauczycieli. Po polskiej stronie wybudowane zostaną dwa budynki: środowiskowy Dom Pomocy oraz Szkoła Przysposabiająca do pracy wraz z pomieszczeniami, które w przyszłości będzie można przekształcić i na ich bazie stworzyć Dom Pobytu Stałego dla osób dorosłych z autyzmem. Ta infrastruktura, to kolejny etap budowy Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem. Projekt budynków: bialska firma Arch-Dom Biuro Projektowe, Henryk Dołęgowski i Ryszard Suchora przy współpracy z Piotrem Trojnielem. Wykonawca: firma „Budomex” reprezentowana przez prezesa Eugeniusza Izdebskiego, nadzór inwestorski bialska firma Ivestcom: Waldemar Malesa i Bogusław Koral. Wkład własny do inwestycji dofinansowany został przy współudziale środków PFRON, środków Urzędu Miasta Biała Podlaska i programu „RITA”.

Osoby, które przygotowały całość założeń projektowych:
Maciej Buczyński (obecnie wiceprezydent Białej Podlaskiej), Anna Chwałek (prezes Stowarzyszenia Wspólny Świat) oraz Katarzyna Ossowska (główna księgowa Stowarzyszenia). Zespół ze strony Stowarzyszenia „Wspólny Świat”, który realizuje projekt to: Anna Chwałek, Marta Łukowska-Almaszy, Anna Ososińska oraz Katarzyna Ulita. Człowiek wielu talentów jest odpowiedzialny za projekt wystroju wnętrz w budynku szkoły przysposabiającej do pracy a jest to autorskie dzieło współprowadzącego oficjalną część wydarzenia – Pawła Kazimierczyka.

Występ dzieci, bohaterów wydarzenia. Stowarzyszenie Wspólny Świat działa na rzecz dzieci, młodzieży ale również dorosłych osób z autyzmem. Podczas uroczystości, goście wydarzenia, otrzymali szansę poznania podopiecznych. Niewielka reprezentacja przedszkola, szkoły podstawowej i szkoły przysposabiającej do pracy. Bardzo chcieli wystąpić i zaprezentować swoje umiejętności: Patryk Hnatko z piosenką „Jak rozmawiać trzeba z psem” z filmu „Akademia Pana Kleksa”, następnie dołączyły pozostałe przedszkolaki: Milena Brachmańska, Emilia Rzymowska, Bartosz Falkiewicz, Antoni Siluk, Gabriel Kossowski z utworem „Co przyniesie jesień”. Opieka artystyczna i przygotowanie występu w rękach Kingi Kuligowskiej.

Na zakończenie występ grupy, który zdobył uznanie na organizowanym przez Stowarzyszenie „Wspólny Świat” Festiwalu „Słońce w każdym”. W coverze utworu „Despacito” wystąpili: Kalina Strok, Michał Trębicki, Patryk Pawluczuk, Mateusz Trochimiuk, Sylwester Kaliszewski, Wojciech Syc, Filip Plażuk i Adrian Semeniuk. Aranżacja i przygotowanie sceniczne: Mateusz Kuligowski.

Wspólny Świat to ludzie, którym pomaga ale Wspólny Świat to Ci, którzy tworzą to miejsce. Stowarzyszenie „Wspólny Świat” to już 14 lat istnienia. Wszystko zaczęło się od Kuby i jego mamy – Anny Chwałek – prezesa Stowarzyszenia „Wspólny Świat”. Stowarzyszenie, Centrum i każda z inicjatyw Wspólnego Świata narodziły się tak na prawdę z miłości matki do syna.

Dla każdego uczestnika uroczystości przygotowano mały upominek. Tym samym, namacalnie również, przekazano słowo „Dziękuję”, za okazane wsparcie, życzliwość, pomoc, za to że dostrzeżono pracę Stowarzyszenia Wspólny Świat.

Część oficjalną zakończyło uroczyste przecięcie trzymanej przez Jakuba Chwałek i Larysę Piętka wstęgi przez zaproszonych gości oraz poświęcenie budynku przez księdza biskupa Kazimierza Gurdę oraz księdza mitrata Andrzeja Pugacewicza.

 

Otwarcie Kolejnego Etapu Budowy Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem – rozmowa z Anną Chwałek (film) <<==>> LINK

materiał: Radio Biper Biała Podlaska
tekst: Renata Szwed / Leszek Niedaleki
film: Małgorzata Mieńko
zdjęcia i opracowanie: Gwalbert Krzewicki

 

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama