Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

BLGD: Podsumowanie konsultacji społecznych dotyczących zmian w LSR

W związku ze zmianą PROW na lata 2014-2020 w zakresie zwiększenia budżetu przeznaczonego na działanie LEADER oraz wydłużeniem okresu wdrażania Programu, Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania przeprowadziła konsultacje społeczne w ramach alokacji tych środków i aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez społeczność.

Na podstawie analizy wyników przeprowadzonych konsultacji, Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania nakreśliła poniżej wskazane kierunki podziału środków dla działań realizowanych na obszarze LSR.

  1. Operacje polegające na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – 500 000 EUR
  2. Wydarzenia/imprezy promujących obszar LSR – 261 250 EUR
  3. Wsparcie podmiotów w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego – 66 250 EUR
  4. Budowa/przebudowa/ wyposażenie obiektów infrastruktury kulturalnej – 38 447,84 EUR
  5. Budowa nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 57 671,75 EUR
  6. Wsparcie doradcze i szkoleniowe/warsztaty aktywizujące – 68 750 EUR

Powyższe kwoty podane są w EURO, ponieważ we wrześniu 2020 roku, Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania dokonała przewalutowania budżetu, w celu wykorzystania różnicy kursowej powstałej z przeliczenia środków po kursie bieżącym (z waluty PLN na EUR po 4 zł). W związku z powyższym wszelkie kwoty w Planie Działania są podawane w walucie EURO.

Zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju zostały zatwierdzone przez Walne Zebranie Członków Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania dnia 28 czerwca 2021r.

Oficjalnie, zwiększenie budżetu Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność nastąpi po wejściu w życie zmian PROW tj. we wrześniu 2021r. Dlatego też Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania zaplanowała nabory wniosków na IV kwartał br. oraz na I kwartał 2022r.

Dziękujemy za zainteresowanie oraz czynny udział w konsultacjach społecznych i zapraszamy zainteresowanych beneficjentów do składania wniosków o przyznanie pomocy do BLGD.

 

Tekst: Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania
Zdjęcie: arch. Radio Biper

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama