Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

PSW Biała Podlaska – liderem państwowych szkół zawodowych – Rankingu Perspektyw 2021

W dniu 22 czerwca br. w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie 22. Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021, który jest rywalizacją Uczelni z całej Polski. Gala finałowa rankingu odbyła się z udziałem rektorów najlepszych uczelni w Polsce oraz gości honorowych: prof. Włodzimierza Bernackiego - sekretarza stanu w MEiN, prof. Arkadiusza Mężyka - przewodniczącego KRASP, prof. Macieja Żylicza – prezesa FNP, prof. Jerzego Woźnickiego – prezesa FRP, dr inż. Wojciecha Kamienieckiego – dyrektora NCBR, dr Grażyny Żebrowskiej – dyrektor NAWA, dr Pawła Poszyteka – dyrektora FRSE i innych znamienitych gości.

Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych 2021 w tym roku obejmuje 20 publicznych Uczelni specjalizujących się w kształceniu na poziomie praktycznym. Nasza Uczelnia znalazła się na I miejscu. Warto podkreślić, że PSW od 2013 roku zajmuje miejsca na podium, w tym już po raz czwarty jest na I miejscu. Niezależnie od sytuacji epidemicznej, w 22 edycję Rankingu Perspektyw wpisana jest wizja Uczelni idealnej – model, który co roku Kapituła dopasowuje do zmieniającej się rzeczywistości. Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych Perspektywy 2021 uwzględnia wszystkie szkoły wyższe z grupy Publicznych Uczelni Zawodowych (bez tych z uprawnieniami doktorskimi), które miały minimum dwa roczniki absolwentów oraz łącznie studiuje w nich minimum 200 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Ranking Uczelni między innymi uwzględnia potencjał naukowy i efektywność naukową Uczelni, wysoki poziom dydaktyki i umiędzynarodowienia, współpracę z biznesem i rynkiem pracy. Ze względu na transparentną metodologię oraz szeroki zestaw kryteriów i wskaźników, ranking Perspektyw jest szeroko znany na świecie i wiele krajów traktuje zasady organizacyjne i rozwiązania metodologiczne przyjęte przez „Perspektywy”, jako swoisty benchmark przy konstruowaniu swoich narodowych systemów rankingowych zapewniających wysoką jakość szkolnictwa wyższego.

W tym roku metodologia rankingu obejmowała takie wskaźniki jak:
Prestiż 10%
Absolwenci na rynku pracy 30%
Siła naukowa 15%
Potencjał dydaktyczny 25%
Współpraca z gospodarką 13%
Umiędzynarodowienie 7%

Kapituła Rankingu, analitycy „Perspektyw”, pracownicy OPI i UPRP dołożyli wszelkich starań, aby wyniki rankingu – adresowanego do kandydatów na studia zostały opublikowane przed rozdaniem świadectw dojrzałości, co ułatwi abiturientom dokonanie wyboru studiów, dostarczy wiarygodnych informacji oraz pomoże w przemyślanym wyborze Uczelni i kierunku studiów.

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej oferuje 18 kierunków studiów licencjackich, inżynierskich, jednolitych i uzupełniających studiów magisterskich. W ofercie na najbliższy rok akademicki można znaleźć studia stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe oraz studia w języku angielskim.

Uczelnia prowadzi szereg działań podejmowanych w ramach poszerzania oferty edukacyjnej na kierunkach kształcenia w PSW w Białej Podlaskiej, wiążą się one z zacieśnianiem kontaktów z przedsiębiorcami w zakresie wypracowywania koncepcji kształcenia na kierunkach studiów, co wzmacnia postrzeganie Uczelni, jako ośrodka aktywnie przygotowującego kandydatów do pracy na lokalnym rynku pracy. Wpływ otoczenia społeczno-gospodarczego na koncepcję kształcenia, doskonalenie programu studiów i jego realizację jest istotny i ważny z punktu widzenia przydatności na rynku pracy konkretnych umiejętności zdobywanych w trakcie studiów. Dokładamy wszelkich starań, by – przygotowując się do kolejnych naborów na studia – konsultować decyzje odnośnie koncepcji i realizacji kształcenia z zainteresowanymi interesariuszami zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi.
W celu zapewnienia możliwości realizacji praktyk studentom wszystkich kierunków, Uczelnia rokrocznie podpisuje porozumienia z pracodawcami.

Organizowane są również spotkania z pracodawcami, które dotyczą zatrudnienia studentów i absolwentów. Dążąc do stałego zwiększania efektywności kształcenia PSW stale powiększa infrastrukturę, w tym oprogramowanie oraz wyposażenie techniczne pomieszczeń dydaktycznych w taki sposób, aby umożliwiały wykonywanie czynności zawodowych przez studentów w ramach przygotowania do pracy w branżach zdefiniowanych w koncepcji kształcenia na kierunkach, w tym z wykorzystaniem zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych. W celu podnoszenia jakości kształcenia nasi nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia permanentnie podwyższają swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w wielu szkoleniach. Studenci PSW uczestniczą w licznych projektach w ramach, których realizują zadania dotyczące rozwoju kompetencji, uzyskując renomowane na rynku pracy certyfikaty.

W Uczelni zostały także opracowane nowe działania dydaktyczne z myślą o osobach z niepełnosprawnościami. Zakupiony został sprzęt do zajęć dydaktycznych oraz dokształcana jest w tym zakresie kadra. PSW to Uczelnia przyjazna studentom z niepełnosprawnością ruchu, słuchu i niedowidzenia. Osoby niepełnosprawne mogą studiować na każdym kierunku studiów w zależności od ich stopnia niepełnosprawności. Kandydaci niepełnosprawni, którzy chcą podjąć studia podlegają takiej samej procedurze rekrutacyjnej jak wszyscy inni kandydaci, zgodnie z zasadą równych praw i obowiązków.

To najlepszy czas, aby ostatecznie dokonać wyboru dotyczącego dalszego kształcenia. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z całą ofertą studiów PSW. Nasza Uczelnia wspiera studentów nie tylko atrakcyjnymi stypendiami, ale zapewnia bezpłatne studia w atrakcyjnych warunkach z wykorzystaniem nowoczesnej stale rozbudowującej się bazy dydaktycznej. W tym roku nasi kandydaci na studia nie będą ponosili opłaty rekrutacyjnej.

U nas warto studiować – zapraszamy.materiał: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
tekst i zdjęcia: Jowita Grochowiec Dyrektor Gabinetu Rektora, Rzecznik Prasowy Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

2 odpowiedzi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama