Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Gmina Biała Podlaska – budżet 2021 – w szczegółach

Gmina podmiejska Biała Podlaska ma budżet na br. Dochody określony w nim w wysokości ponad 74 mln 907 tys zł a wydatki wynieść mają ponad 76 mln 465 tys zł. 11 milionów 400 tys zł, to wartość środków budżetu Gminy Biała Podlaska które skierowane zostaną na inwestycje. Prawie 7 i pół miliona mają wartość projekty realizowane od 2019/20 roku z zakończeniem planowanym na rok bieżący a finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Prawie 950 tys zł wyda podmiejska gmina na zadania związane z Funduszem Sołeckim. Pieniądze mniejsze lub większe trafią łącznie do 44 miejscowości.

WYDATKI INWESTYCYJNE
– Rakowiska – budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sasankowej – ponad 400 tys zł,
– Rakowiska – wykonanie projektów technicznych budowy dróg gminnych – 45 tys zł,
– Czosnówka – projekt technniczno budowlany sieci wod-kan w ulicy Świerkowej – 40 tys zł,
– Sławacinek Stary / Sławacinek Nowy – dokończenie budowy drogi (ul. Sławacińska), nawierzchnia, chodniki, zjazdy, kanalizacja deszczowa – ponad 1 mln 992 tys zł,
– Sławacinek Stary – budowa odwodnienia drogi gminnej – prawie 130 tys zł,
– Młyniec – budowa wraz z nadzorem drogi wewnętrznej wraz z włączeniem do drogi powiatowej – prawie 185 tys zł,
– Dokudów I / Dokudów II – modernizacja nawierzchni drogi asfaltowej – 100 tys zł,
– Pojelce – bydowa i przebudowa drogi – 60 tys zł,
– Cicibór Duży – budowa drogi gminnej – 160 tys zł,
– Wólka Plebańska – budowa chodnika – 30 tys zł,
– Grabanów – rozbudowa szkoły podstawowej – prawie 300 tys zł,
– Woskrzenice Małe – wykonanie projektu technicznego oświetlenia drogi – 14 tys zł,
– Kaliłów – wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego „Popówka” – ponad 23 tys 800 zł,
– Kaliłów – wykonanie przyłącza energetycznego do budynku gospodarczego na „Popówce” – prawie 6 tys 200 zł,
– zakup gruntów – 30 tys zł.

PROGRAMY i PROJEKTY realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UNII EUROPEJSKIEJ – łącznie prawie 7,5 mln zł (w tym dotacja z UE – ponad 4,6 mln zł)
– Odnawialne Źródła Energii w gminie Biała Podlaska – łącznie ponad 5 mln zł (w tym dotacja z UE – ponad 2,8 mln zł),
– Energooszczędne Oświetlenie w gminie Biała Podlaska – łącznie ponad 1 mln zł (w tym dotacja z UE – ponad 700 tys zł),
– Wykorzystanie Walorów Turystycznych Doliny Krzny do celów Edukacji i Turystyki – łącznie prawie 800 tys zł (w tym dotacja z UE – prawie 700 tys zł),
– Termomodernizacja Pałacu w Wilczynie – łącznie ponad 580 tys zł (w tym dotacja z UE – ponad 410 tys zł),
– Modernizacja Infrastruktury Kultury w gminie Biała Podlaska – łącznie prawie 34 tys zł (w tym dotacja z UE – ponad 24 i pół tys zł).

CEŁUJKI
– zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej – ponad 20 tys 700 zł.

CICIBÓR DUŻY
– budowa drogi – prawie 38 tys 700 zł.

CICIBÓR MAŁY
– kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej – ponad 15 tys 100 zł.

CZOSNÓWKA
– projekt budowlany ulicy Klonowej – 7 tys zł,
– utwardzenie zatoki autobusowej przy ulicy Olchowej – 3 tys zł,
– budowa grilla na terenie rekreacyjnym – 6 tys zł,
– utwardzenie zjazdu z ulicy Olchowej – 3 tys zł,
– budowa odcinka chodnika przy ulicy Olchowej – prawie 27 tys 200 zł.

DOKUDÓW I
– oczyszczenie pobocza drogi gminnej – 2 tys zł,
– montaż monitoringu na świetlicy wiejskiej i szkole – 6 i pół tys zł,
– remont remizo-świetlicy – 3 tys zł,
– zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej – ponad 8 tys zł.

DOKUDÓW II
– remont łazienek w świetlicy wiejskiej – ponad 22 tys zł.

GRABANÓW WIEŚ i GRANAÓW KOLONIA
– remont i modernizacja zaplecza socjalnego świetlicy wiejskiej – prawie 45 tys zł.

HOLA
– kontynuacja remontu drogi – ponad 17 tys zł.

HRUD
– I etap budowy chodnika – prawie 31 tys zł,
– zakup pralko-suszarki dla potrzeb OSP – 2 i pół tys zł.

HUSINKA
– wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy – 7 tys zł,
– zakup sprzętu na plac zabaw – prawie 7 tys zł.

JANÓWKA
– remont drogi gminnej w stronę Grabarki – prawie 13 tys 900 zł.

JAŹWINY
– remont dróg gminnych tłuczniem – prawie 20 tys 200 zł.

JULKÓW – ZACISZE
– zakup i budowa altany – 15 tys zł,
– wyposażenie altany – prawie 2 i pół tys zł.

KALIŁÓW
– wykonanie części ogrodzenia placu rekreacyjnego „Popówka” – 14 tys zł,
– wykonanie instalacji elektrycznej w budynku gospodarczym na „Popówce” – ponad 4 tys 800 zł.

KRZYMOWSKIE
– remont i modernizacja świetlicy wiejskiej – ponad 12 i pół tys zł.

LISY
– równanie i utwardzanie dróg gminnych tłuczniem i mieszanką żwiru – 8 tys zł,
– wycinka drzew oraz koszenie zakrzaczeń i traw przy drogach gminnych – ponad 3 tys zł.

ŁUKOWCE
– remont przystanku – 10 tys zł,
– remont dróg – prawie 7 tys zł.

MICHAŁÓWKA
– remont tłuczniem drogi od posesji nr 31 do drogi powiatowej, około 350 metrów – prawie 14 tys zł.

MŁYNIEC
– dokończenie budowy drogi – prawie 14 tys 400 zł.

ORTEL KSIĄŻĘCY I
– naprawa i wyrównanie drogi gminnej – ponad 4 tys 600 zł,
– wykonanie opaski z kostki brukowej wokół remizo-świetlicy – 10 tys zł.

ORTEL KSIĄŻĘCY II – OGRODNIKI
– budowa oświetlenia przy szkole – prawie 21 tys zł.

PERKOWICE
– budowa altany z wyposażeniem – ponad 18 tys zł.

POJELCE
– remont świetlicy – 13 tys zł,
– wyposażenie świetlicy – prawie 5 tys 700 zł.

POROSIUKI
– remont kuchni i łazienki w świetlicy wiejskiej – 16 tys zł,
– utwardzenie dwóch dróg gminnych – 4 tys zł,
– doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej – 10 tys zł,
– zakup stołów i krzeseł w świetlicy wiejskiej – prawie 4 tys zł.

PÓLKO
– remont dróg gminnych – 9 tys zł,
– koszenie działki rekreacyjnej – 1 tys zł,
– zakup materiałów do utrzymania działki rekreacyjnej i remontu altany – prawie 1 tys zł.

RAKOWISKA
– budowa boiska sportowego – 40 tys zł,
– remont placu zabaw – prawie 4 tys 700 zł.

ROSKOSZ
– dokończenie remontu drogi przy hydroforni – 11 tys zł,
– wysypanie drogi destruktem asfaltowym, od sklepu do drogi głównej – ponad 11 tys 600 zł.

SITNIK
– zakup kosiarki samobieżnej – ponad 10 tys zł,
– budowa altany – ponad 17 tys zł.

SŁAWACINEK NOWY
– budowa drogi – kontynuacja prac – prawie 22 tys 300 zł.

SŁAWACINEK STARY
– wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze od E-30 w kierunku Kolonii Sławacinek Stary – ponad 44 tys 600 zł.

STYRZYNIEC
– remont i wykończenie wnętrz świetlicy wiejskiej – kontynuacja prac – ponad 35 tys 100 zł.

SURMACZE
– remont drogi tłuczniem – ponad 11 tys zł.

SWORY
– utwardzenie terenu wokół remizy OSP od strony ul. Kościelnej – 22 tys zł,
– zakup kosiarki, kosy spalinowej i garażu blaszanego – ponad 9 tys 200 zł,

SYCYNA
– dostosowanie pomieszczenia i wykonanie sanitariatów w świetlicy wiejskiej – ponad 15 tys zł.

TEREBELA
– zakup kosy spalinowej – 2 tys zł,
– zakup garażu blaszanego – 5 tys zł,
– zakup materiałów do budowy altany, belki, deski, blacha, kostka do utwardzenia terenu – ponad 18 tys 300 zł.

WILCZYN – KAMIENICZNE
– utwardzenie terenu pod altaną – 15 tys zł,
– budowa paleniska na terenie rekreacyjnym – ponad 5 tys zł.

WORONIEC
– remont drogi gminnej – prawie 23 i pół tys zł.

WOSKRZENICE DUŻE
– zakup ogrodzenia – 6 tys zł,
– równanie terenu działki rekreacyjnej – 5 tys zł,
– zakup ławek i stolików – 10 tys zł,
– remont świetlicy wiejskiej, zakup materiałów – prawie 9 tys 400 zł.

WOSKRZENICE MAŁE
– remont dróg gminnych dojazdowych do pól rapą – 10 tys zł,
– projekt oświetlenia drogi w zachodniej części miejscowości – 8 tys zł,
– zakup siłowni napowietrznej do montażu przy świetlicy wiejskiej – prawie 4 tys 800 zł.

WÓLKA PLEBAŃSKA
– budowa chodnika – 20 tys zł,
– zakup szafy chłodniczej do świetlicy – ponad 4 tys zł,
– koszenie poboczy dróg i boiska – prawie 2 i pół tys zł.

ZABŁOCIE
– zakup ogrodzenia panelowego – słupki, łączniki oraz cement – 6 i pół tys zł,
– zakup wyposażenia placu zabaw – ponad 10 tys zł.

materiał: Radio Biper Biała Podlaska
tekst: Leszek Niedaleki
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Artykuł sponsorowany >>

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama