Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Styrzyniec: Dziewiętnasta sesja bialskiej Rady Gminy (galeria)

Świetlica wiejska w Styrzyńcu była miejscem 19. sesji Rady Gminy, zwołanej 18 września br. tym razem z udziałem sołtysów. Zaczęło się na ludową nutę. Wystąpił miejscowy zespół Barwinek, świętujący w tym roku jubileusz 15-lecia działalności scenicznej. Przed wystąpieniami zaproszonych gości, dwie nauczycielki wychowania przedszkolnego złożyły ślubowanie i otrzymały akty potwierdzające awans zawodowy na nauczyciela mianowanego. Są nimi Dorota Omelaniuk ze Szkoły Podstawowej w Woskrzenicach Dużych (17 lat pracy) oraz Marta Panasiuk z Przedszkola Samorządowego „Zaczarowana kraina” w Rakowiskach (8 lat pracy).

Marek Uściński, kierownik placówki terenowej KRUS w Białej Podlaskiej, poinformował zabranych o specyfice pracy swojej instytucji, wypadkach zachodzących w rolnictwie oraz profilaktyce zapobiegającej ich powstawaniu. Mówił też obszernie o emeryturach i rentach rolniczych. Na koniec jego wystąpienia zorganizowano dwa konkursy dla sołtysów. W konkursie ze znajomości bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym zwyciężyła Anna Podgórska z Roskoszy. Drugą nagrodę uzyskała Anna Jóźwik w Worońca, trzecią Roman Michałowski ze Styrzyńca, czwartą Krzysztof Borowik z Dokudowa,  a piątą Karol Popielewicz z Lisów.

W drugim konkursie na skuteczne sposoby zapobiegania wypadkom w gospodarstwach rolnych pierwszą nagrodę zdobył Jarosław Abramowski z Czosnówki. Drugie miejsce uzyskał Konrad Gąsiorowski z Porosiuk, trzecie Andrzej Grochowski z Zabłocia, czwarte Paweł Bagłaj z Ortela Książęcego Drugiego, zaś piąte Jarosław Wachowiec z Hruda. Laureaci otrzymali w nagrodę narzędzia przydatne do pracy w gospodarstwie.

Kierownik działu epidemiologicznego Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Białej Podlaskiej Patrycja Leszcz opowiedziała o pandemii koronowirusa. Do tej pory w województwie lubelskim wystąpiło 1925 przypadków zachorowań na COVID 19, w wyniku czego zmarło 31 osób. Aktualnie w Białej Podlaskiej jest 5 pacjentów zarażonych wirusem, a 7 w powiecie bialskim. Kwarantanna dla osób mających styczność z potwierdzonym zakażonym wynosi 10 dni, a czas izolacji domowej 10 dni (jeśli choruje bezobjawowo) i 13 dni w przypadku pacjentów z objawami. Wykonanie testu na koronawirusa może w uzasadnionych przypadkach zlecić lekarz rodzinny. Indywidualne badanie w Lublinie kosztuje 500 zł.

Sprawozdanie Wójta Gminy
Z uwagi na obecność sołtysów, wójt Wiesław Panasiuk złożył bardzo obszerne sprawozdanie ze swej działalności w ostatnich miesiącach. Mówił m.in. o imprezach zorganizowanych latem przez Gminny Ośrodek Kultury, zapowiadanych ćwiczeniach wojskowych jednostek z Zamościa, Chełma i Roskoszy i postępujących remontach świetlic wiejskich. Gminie udało się na ten cel uzyskać 642 tys. zł. Remonty przewidziano w: Sycynie, Cełujkach, Ciciborze Małym, Grabanowie, Krzymowskich i Styrzyńcu. Już wiadomo, że w roku przyszłym 41 miejscowości gminnych dostanie 945 tys. zł na zagospodarowanie funduszu sołeckiego. O podziale środków zdecydują sami mieszkańcy, choć jak dowodzi praktyka, ile osób na zebraniu wiejskim, tyle pomysłów. Na największe kwoty mogą liczyć a racji liczby mieszkańców: Czosnówka, Grabanów i Rakowiska. Wiele uwagi poświęcił wójt aktualnie prowadzonym inwestycjom, na które udało się pozyskać dotacje zewnętrze m.in. budowa odcinka długości 1,5 km ze Sławacinka Starego do Styrzyńca, 5 km chodników i zjazdów do posesji w Sławacinku Starym, droga osiedlowa w Czosnówce, droga na osiedlu Relax w Ciciborze Małym oraz droga powiatowa do Jaźwin. Niemałe środki przeznaczył samorząd gminny na remont dróg gruntowych. Gminie udało się też pozyskać fundusze na wymianę tradycyjnego oświetlenia ulicznego na oszczędne lampy ledowe. Ponadto nowe instalacje oświetleniowe powstaną w Janówce (15 słupów) i Styrzyńcu (12 słupów).

Milion dwieście na inwestycje ekstra!
W lipcu gmina Biała Podlaska otrzymała pod wicepremiera Jacka Sasina kwotę 1 mln 209 tys. zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Komisja budżetu i finansów Rady Gminy zdecydowała o przeznaczeniu 700 tys. zł na dokończenie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Grabanowie, 300 tys. zł na budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Sasankowej w Rakowiskach oraz 209 tys. na odwodnienie drogi gminnej w Sławacinku Starym.

Sporo miejsca w wystąpieniu wójta zajęła oświata gminna.
Być może dlatego, że w tym roku na jej utrzymanie trzeba przeznaczyć aż 24 mln zł, z czego tylko 11 mln zł stanowi dotacja z MEN. Wójt nie zamierza likwidować żadnej z 9 szkół podstawowych, choć prawda jest taka, że uczęszcza do niej coraz mniej uczniów (aktualnie 888). W niektórych klasach uczy się 7-8 osób, podczas gdy w szkołach miejskich Białej Podlaskiej ok. 30 uczniów. Subwencja oświatowa jest tak niska, że nie starcza na wypłatę wynagrodzeń ponad 200 nauczycieli. W tym roku szkolnym, kiedy placówki podjęły nauczanie stacjonarne, oświata gminna otrzymała od wojewody lubelskiego nowe podręczniki, z funduszy MEN nowe pomoce naukowe, a ponadto 91 laptopów, 14 tabletów, 43 termometry do pomiaru temperatury uczniów, 5 tys. maseczek ochronnych i średnio po 90 litrów płynu odkażającego ręce ( na jedną szkołę). Mimo epidemii do Urzędu Gminy zgłasza się coraz więcej interesantów. 594 rolników złożyło wnioski na refundację szkód spowodowanych ulewami, a 710 osób wnioski o zwrot podatku akcyzy w paliwie do ciągników. O wypłacie szkód powodziowych zadecyduje wojewoda lubelski, a w październiku wypłacane będą zwroty kosztów wydanych przez rolników na zakup paliwa.

Natomiast w listopadzie dwie jednostki OSP, zrzeszone w Krajowym Systemie Ratowniczo- Gaśniczym, otrzymają nowe samochody bojowe (jednostki ze Sławacinka Starego i Swór). Mimo dotacji z PSP i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska gmina zmuszona była dołożyć do zakupu samochodów 495 tys. zł.

Obszerne sprawozdanie o stanie gminnej oświaty w minionym roku szkolnym 2019/2020 przedstawiła zebranym sekretarz gminy Grażyna Majewska. Wynika z niego, że koszty utrzymania 9 szkół stale rosną, zaś subwencja oświatowa maleje. Wszystko zaś za sprawą malejącej liczby uczniów. Sekretarz Majewska mówiło sporo o nakładach na poszczególne placówki oświatowe, wynagradzaniu nauczycieli, stypendiach szkolnych, które nie zawsze są wykorzystywane przez rodziców na potrzeby szkolne i wyrównywanie szans dzieci wiejskich oraz dowożeniu uczniów na zajęcia szkolne, w tym także dzieci niepełnosprawnych.

Pierwsza z uchwał podejmowana przez radnych dotyczyła średniej ceny paliwa wykorzystywanego na dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół. Ustalono, że w tym roku szkolnym za 1 litr benzyny bezołowiowej płacić się będzie 4, 49 zł, za 1 litr oleju napędowego 4,37 zł zaś za 1 litr gazu 1,61 zł. Radni większością głosów zatwierdzili zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czosnówka. Od tej pory mieszkańcy będą mogli swobodnie sytuować budynki mieszkalne i zagrodowe, a nie tak, k dotychczas kalenicą główną wzdłuż większej granicy posesji. Radni wyrazili też zgodę na zbycie w drodze przetargu działek gruntowych stanowiących własność gminy: 72 ary w Janówce, 15 arów w Sworach i 20 mkw. w Sitniku. Zaakceptowali też bezpłatne przejęcie do zasobów gminy dróg w Worońcu, należących dotychczas do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Wysłuchano z uwagą propozycji skarbnika gminy Krzysztofa Radzikowskiego i wyrażono zgodę na zmiany w tegorocznym budżecie. Zmiany te podyktowane są głównie dodatkowymi funduszami pozyskanymi z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Na zakończenie sesji wójt Wiesław Panasiuk obszernie odpowiadał na interpelacje radnych. Dodatkowym akcentem sesji były gratulacje wójta i grawerton wręczony redaktorowi Wiadomości Gminnych – Istvanowi Grabowskiemu – z tytułu 50- lecia pracy twórczej.

materiał: Radio Biper Biała Podlaska
tekst: Istvan Grabowski
zdjęcia: Istvan Grabowski / Mariusz Maksymiuk
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama