Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Budżet Powiatu Bialskiego: Duże oszczędności przetargowe i dwu milionowy grant na walkę z Covid-19 w DPS-ach

Sierpniowe zmiany w budżecie Powiatu Bialskiego, czekają jeszcze na akceptację Rady Powiatu, ta zajmie się nimi podczas najbliższej sesji w piątek (20 sierpnia). 167 mln 525 tys zł po stronie dochodów i 164 mln 418 tys zł po stronie wydatków to najnowszy bilans powiatowej, samorządowej kasy na 2020 rok. Jest to rekordowy budżet bialskiego samorządu powiatowego. Rekordowe są też wydatki inwestycyjne i majątkowe - 52 mln 97 tys zł. Ponad 800 tys zł oszczędności na przetargach przeznaczone zostanie na nowe remonty dróg w Łukowcach i Żerocinie.
Co nowego w budżecie powiatu?


W dziale 600 – Transport i łączność – oszczędności przetargowe pozwoliły na wpisanie do realizacji remontów dwóch kolejnych dróg!

W sierpniowych zmianach w budżecie powiatu zaproponowano zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 802.280,56 zł, są to oszczędności przetargowe na zadaniach:
– przebudowa drogi Nr 1031L odc. Klonownica – Janów Podlaski (odc. ok. 5,3 km) – 67,16 zł,
– przebudowa drogi Nr 1119L Sitno – Szachy – 3.479,85 zł,
– przebudowa drogi Nr 1072L Łomazy – Wiski – 252.000,00 zł,
– przebudowa drogi Nr 1068L dojazdy do mostu w m. Ortel Książęcy I odc. od ronda w Ortelu – 96.000 zł,
– przebudowa drogi Nr 1031L odc. Ossówka – Klonownica (odc. ok. 5,2 km) – 315.200,00 zł,
– budowa drogi Nr 1114L Porosiuki – Jaźwiny – 99.690,90 zł,
– budowa chodnika przy dr Nr 1141L ul. Piłsudskiego w Międzyrzecu Podlaskim – 6,382,06 zl,
– budowa chodnika przy dr Nr 1008L w m. Rogoźnica – 247,98 zł,
– budowa chodnika przy drodze Nr 1071L w m. Ortel Królewski – 2.790,36 zł,
– budowa chodnika przy drodze Nr 1051L ul. Włodawska w m. Piszczac – 3.467,11 zł,
– budowa chodnika przy drodze Nr 1051L Dąbrowica Duża – 294,14 zł,
– opracowanie dokumentacji na budowę drogi Nr 1114L w m. Sokule -2,50 zł,
– opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Nr 1010L odc. Zaścianki – Manie – Zasiadki – 5.277,50 zł,
– opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Nr 1035L w m. Rokitno wraz z odwodnieniem – 480,00 zł,
– opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Nr 1098L odc. Polubicze – Horodyszcze – 111,00 zł,
– opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu na drodze Nr 1027L w m. Gnojno – 15.840,00 zł,
– zakup remontera na potrzeby ZDP – 950,00 zł.

Jednocześnie zaoszczędzone środki przeznaczone zostają na zwiększenie planu wydatków bieżących (remontów) Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 802.280,56 zl z przeznaczeniem na remont – nawierzchni drogi Nr 1018L w m. Łukowce
– nawierzchni drogi Nr 1111L w m. Żerocin.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – międzyrzecki „Ekonomik” sięgnął po więcej!
Zwiększenie planu dochodów budżetu Powiatu oraz zwiększenie wydatków bieżących realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 proponowane jest w Zespole Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim o kwotę 2.600 zl na realizację projektu pn. „Ekonomik sięga po więcej – zagraniczny staż zawodowy” w ramach programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna. Projekt będzie realizowany przez 12 miesięcy, tj. 1 września 2020 r. – 31 sierpnia 2021 r. Przyznane dofinansowanie wynosi łącznie 97.509 EUR (430.238,97 zł).

W dziale 852 – Pomoc społeczna – prawie 2 mln grantu na walkę z Covid-19 w DPS-ach!
W aktualnych zmianach zaproponowano także zwiększenie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej o kwotę 2.277,34 zł z przeznaczeniem na odmalowanie 2 pokoi w PCPR. Środki na ten cel będą pochodziły z działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.
W budżecie pojawi się także zwiększenie planu dochodów budżetu Powiatu oraz zwiększenie planu wydatków domów pomocy społecznej o kwotę 1.892.783,00 zł (z tego: środki UE – 1.595.237,52 zł i środki budżetu państwa – 297.545,48 zł) w związku z zatwierdzeniem wniosku grantowego na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z pandemią COVID-19 w ramach projektu pn.:.. Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej” nr POWR.02.08.00-00-0108/20, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, z tego:
Dom Pomocy Społecznej w Kozuli – 922.933,00 zł z tego: środki UE – 777.847,94 zł i środki budżetu państwa – 145.085,06 zł),
Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie – 529.650,00 zł (z tego: środki UE – 446.389,02 zł i środki budżetu państwa – 83.260,98 zł),
Dom Pomocy Społecznej w Kostomłotach – 440.200,00 zł (z tego: Srodki UE – 371.000,56 zł, środki budżetu państwa – 69.199,44 zł).

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
Proponuje się zmniejszenie planu wydatków (dotacji) Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej o kwotę 2.277,34 zł na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej przez Podlaskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Międzyrzecu Podlaskim w związku z oszczędnościami powstałymi na skutek przyjęcia z dniem 1 stycznia 2020 r. mieszkańca z Powiatu Radzyńskiego. Plan wydatków zostanie przeznaczony na uzupełnienie planu wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna.

W dziale 855 – Rodzina – konieczny remont kuchni i salonu w Rodzinnym Domu Dziecka w Bohukałach.
Konieczne stało się przesunięcie planu wydatków bieżących w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 2.100 zł (z wydatków bieżących na wynagrodzenia bezosobowe) w związku z koniecznością wykonania remontu kuchni i salonu po uszkodzeniu rury z ciepłą wodą w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 w Bohukałach przez osobę fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej. (Powyższe dotyczy otrzymanego odszkodowania za powstała szkodę wprowadzonego do budżetu Powiatu uchwałą Nr XXIII/154/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.)

Najnowsze prognozy dochodów budżetu Powiatu Bialskiego:
wykonanie roku 2018 – 106 mln 948 tys zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne – 26 mln 798 tys zł,
wykonanie roku 2019 – 132 mln 862 tys zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne – 44 mln 161 tys zł,
plan na rok 2020 – 167 mln 525 tys zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne – 52 mln 97 tys zł,
prognoza na rok 2021 – 139 mln 762 tys zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne – 33 mln 190 tys zł,
prognoza na rok 2022 – 128 mln 741 tys zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne – 18 mln 79 tys zł.

materiał: Radio Biper
tekst: Elwira Charewicz skarbnik Powiatu Bialskiego / Leszek Niedaleki
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama