Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

20. sesja Rady Miasta Międzyrzec Podlaski (zaproszenie)

Termin wydarzenia: 26 maja 2020
, godz. 14:00
Informujemy o posiedzeniu XX Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, która odbędzie się dnia 26 maja 2020 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8. Radni m.in. dyskutować będą nad rozpatrzeniem projektów uchwał w sprawie: rozwiązania Straży Miejskiej w Międzyrzecu Podlaskim i zmian w uchwale budżetowej na rok 2020.

Sesja przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) zgodnie z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.).

Proponowany porządek obrad:
– Otwarcie.
– Stwierdzenie quorum.
– Zapoznanie z porządkiem obrad i przyjęcie wniosków do porządku obrad.
– Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
– Podsumowanie sezonu zimowego i przygotowanie do sezonu letniego pod względem stanu czystości i porządku w mieście.
– Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Międzyrzecu Podlaskim za 2019 rok oraz ocena sezonu zimowego.
– Sprawozdanie z działalności podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działającego na terenie miasta za 2019 rok.
– Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
— rozwiązania Straży Miejskiej w Międzyrzecu Podlaskim,
— zmian w uchwale budżetowej na rok 2020,
— zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski.
– Wolne wnioski i informacje.
– Zamknięcie obrad.

materiał: Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski
tekst: Robert Matejek przewodniczący Rady Miasta / Beata Oleksiuk UM / Leszek Niedaleki
opracowanie: Leszek Niedaleki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama