Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Biała Podlaska: Podpisano protokół przekazania terenów b. lotniska wojsku

Podpisanie protokołów przekazania terenów lotniska miało miejsce 4 marca 2020 roku na terenie lotniska, w obiekcie wieży kontroli lotów w porcie lotniczym. Tym samym zostało dokonane przekazanie terenów byłego lotniska wojskowego w Białej Podlaskiej na rzecz wojska na realizację celów związanych z obronnością Państwa. Jednym słowem - wraca wojsko do miasta. Jednocześnie pojawia się szansa na budowę przez wojsko właśnie - wschodniej obwodnicy Białej Podlaskiej wraz z wiaduktem nad linią kolejową w rejonie bialskich Sidorek.

W Białej Podlaskiej stacjonować będzie batalion zmechanizowany, dywizjon przeciwlotniczy, kompania rozpoznawcza, kompania saperów oraz batalion transportowy i batalion lekkiej piechoty WOT. Docelowo to 2000 etatów i setki milionów zł inwestycji. To również możliwość wybudowania wschodniej obwodnicy miasta, dzięki której wojsko zyska szybkie połączenie z Drogą Krajową nr 2, a ruch tranzytowy nie będzie prowadzony przez teren miasta.

4 marca 2020 r. w Urzędzie Miasta Biała Podlaska odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Biała Podlaska – Michała Litwiniuka z przedstawicielami: Wojewody Lubelskiego reprezentowanego przez panią Małgorzatę Bogusz – Zastępcę Dyrektora Biura Organizacji, Kadr i Budżetu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Agencji Mienia Wojskowego z siedzibą w Warszawie reprezentowaną przez pana Jarosława Kwaska – Zastępcę Dyrektora Oddziału Regionalnego AMW w Lublinie, Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie działającym w imieniu Ministra Obrony Narodowej, reprezentowanego przez Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie – Pana płk Krzysztofa Kołb – Sieleckiego.

Przedmiotem spotkania było przekazanie na rzecz wojska terenów byłego lotniska wojskowego w Białej Podlaskiej, będące następstwem podpisanych uprzednio w lutym 2020 r. aktów notarialnych:

AN z dnia 13 lutego 2020 r., zawartym przez Prezydenta Miasta Biała Podlaska – Michała Litwiniuka, działającego w imieniu Gminy Miejskiej Biała Podlaska oraz Wojewodę Lubelskiego – Lecha Sprawkę, działającego w imieniu Skarbu Państwa, będącego umową przeniesienia własności nieruchomości w związku z odwołaniem umowy darowizny terenów byłego lotniska wojskowego.

Odwołanie darowizny nastąpiło na wniosek Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej nr 5761/BMON z dnia 13.11.2018 r., w oparciu o pozytywne stanowisko Prezesa Prokuratorii Generalnej RP nr KR-0701-604/18/JPŚ z dnia 11.03.2019 r. i opinii (wniosku) Ministra Infrastruktury nr DL-I.470.5.2019 z dnia 14.02.2019 r.

Akt ten dotyczył terenów byłego lotniska wojskowego – nieruchomości o łącznej pow. 327,1073 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako n/w działki:
– nr: 123/10, 123/13, 123/14, 921/2, 933/6 z obrębu 0043 Wólka Plebańska, o łącznej pow. 21,8930 ha,
– nr 2005/54 z obrębu 4 Biała Podlaska, o pow. 303,1043 ha,
– nr: 49/2 i 48/2 z obrębu 0009 Hola, o łącznej pow. 2,1100 ha.

Nieruchomość jest objęta księgą wieczystą KW Nr LU1B/00094393/7. Stanowiła ona własność Gminy Miejskiej Biała Podlaska nabytą uprzednio w drodze darowizny dokonanej przez Wojewodę Lubelskiego aktem notarialnym z dnia 1 grudnia 2009 r. Rep. A Nr 10771/2009, zabudowaną budynkami, budowlami i urządzeniami infrastruktury technicznej.

AN z dnia 24 lutego 2020 r. Repertorium A numer 942/2020 zawartym pomiędzy Gminą Miejską Biała Podlaska reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Michała Litwiniuka a Skarbem Państwa Ministerstwo Obrony Narodowej – Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie reprezentowanym przez Pułkownika Krzysztofa Kołb – Sieleckiego dotyczącym darowizny terenów dróg i pozostałych, położonych w obrębie byłego lotniska wojskowego.

Akt ten dotyczył nieruchomości niezabudowanych o łącznej powierzchni 73,8324 ha, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako n/w działki numerami: 1/ 2005/55 o pow. 0,1255 ha, 2005/57 o pow. 0,0300 ha, 2005/63 o pow. 4,5137 ha, 2005/68 o pow. 0,5400 ha, 2005/70 o pow. 1,1730 ha, 2005/103 o pow. 0,0158 ha i 2005/155 o pow. 1,9425 ha, o łącznej powierzchni 8,3405 ha, dla której Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr LU1B/00122554/0; 2/ 2005/80 o pow. 0,0985 ha, 2005/81 o pow. 0,0027 ha, 2005/83 o pow. 0,0373 ha, 2005/85 o pow. 0,2045 ha, 2005/88 o pow. 0,0029 ha, 2005/89 o pow. 0,9547 ha i 2005/91 o pow. 0,0017 ha, o łącznej powierzchni 1,3023 ha, dla której Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr LU1B/00122555/7; 3/ 2005/105 o pow. 3,2663 ha, 2005/146 o pow. 4,6926 ha, 2005/152 o pow. 4,9907 ha, 2005/153 o pow. 0,5002 ha i 2005/154 o pow. 50,7398 ha, o łącznej powierzchni 64,1896 ha, dla której Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr LU1B/00103643/2.

materiał: Urząd Miasta Biała Podlaska
tekst i zdjęcie: Gabriela Kuc-Stefaniuk rzecznik prasowy Prezydenta Miasta Biała Podlaska
opracowanie: Leszek Niedaleki

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama