Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Od 2 do 6 marca można składać wnioski o zorganizowanie stażu!

Informujemy, iż od 2 do 6 marca 2020 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białej Podlaskiej przyjmowane będą wnioski o zorganizowanie staży dla osób bezrobotnych.

INFORMACJA
o możliwości składania wniosków o zorganizowanie stażu (art.53 ust.1 ustawy)
(II nabór)

 

Informujemy, iż w okresie od dnia 2 marca 2020r. do dnia 6 marca 2020r. przyjmowane będą wnioski o zorganizowanie staży dla osób bezrobotnych.

Zasady organizacji staży:
1. Deklarowane zatrudnienie osób bezrobotnych po zakończonym stażu na okres co najmniej 4 miesięcy w ramach:
a) umowy o pracę, tj.:
– w pełnym wymiarze czasu pracy,
– w niepełnym wymiarze czasu pracy ( nie mniejszym niż ½ etatu), W przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy do wniosku winno być dołączone oświadczenie osoby bezrobotnej o wyrażeniu zgody na przyjęcie zaproponowanej formy zatrudnienia po zakończonym stażu.
2. Okres stażu – 6 m-cy.
3. Na staż nie mogą być kierowane osoby bezrobotne które są: małżonkiem, rodzicem, rodzeństwem, dzieckiem, wspólnikiem spółki lub osoby uprawnionej
do reprezentowania organizatora stażu.
4. Przy rozpatrywaniu wniosków będzie uwzględniane:
– wywiązywanie się z wcześniej zawartej umowy w zakresie zatrudnienia osób bezrobotnych po zakończonym stażu (pracodawcy lub przedsiębiorcy, którzy nie wywiązali się z umowy, będą mogli ubiegać się o ponowne zorganizowanie stażu po 12 miesiącach, licząc od dnia nie wywiązania się z umowy),
– w przypadku osób bezrobotnych, które rozpoczęły działalność gospodarczą przy wsparciu środkami Funduszu Pracy lub EFS, o staż będą mogły ubiegać się
po 6-ciu miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej i po zadeklarowaniu zatrudnienia osoby bezrobotnej po jego zakończeniu.

Wnioski o zorganizowanie staży można pobrać ze strony internetowej www.bialapodlaska.praca.gov.pl oraz w siedzibach urzędu pracy: w Białej Podlaskiej – tel. 83 341 65 13, Międzyrzecu Podlaskim – tel. 83 341 66 33 i Terespolu – tel. 83 341 66 56.

Kompletne i prawidłowo sporządzone wnioski można składać w:
-…Powiatowym Urzędzie Pracy w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 101 – Dział Instrumentów Rynku Pracy (pokój nr 2) oraz
– Oddziale Zamiejscowym Ewidencji i Rynku Pracy w Międzyrzecu Podlaskim ul. Czysta 25 (pokój nr 15) lub
– przesyłać korespondencyjnie (liczy się data wpływu wniosku do urzędu).

UWAGA: Liczba przyznanych organizatorowi staży uzależniona będzie od ogólnej liczby złożonych wniosków i finansowych możliwości w tym zakresie.

Załączniki
(1)wniosek staż 2020 FUNDUSZ PRACY.pdf (pdf, 611 KB)
(1)program stażu 2020.pdf (pdf, 190 KB)
(1)oferta stażu 2020.pdf (pdf, 350 KB)(1)oświadczenie NEET 2020.pdf (pdf, 450 KB)
(1)oświadczenie NEET 2020.pdf (pdf, 450 KB)

materiał: Bialskopodlaska Izba Gospodarcza
tekst: Anna Wardak-Zozula

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama