Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

IX Sesja Rady Miasta Biała Podlaska (zaproszenie)

Informujemy, że w dniu 30 października (środa) 2019 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta Biała Podlaska, (ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3) w sali konferencyjnej nr 238, odbędzie się IX sesja Rady Miasta Biała Podlaska. Radni pochylą się m.in. nad uchwałą dotyczącą ustalenia opłat za usługi przewozowe oraz zwolnień i ulg w opłatach realizowane przez miasto oraz w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie darowizny gruntu na terenie lotniska dla powstającej jednostki 18 Dywizji  Zmechanizowanej. 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Prezydenta Miasta o swojej pracy.
5. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańca miasta Biała Podlaska. – Druk 1
6. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji. – Druk 2
7. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańca miasta Biała Podlaska. – Druk 3
8. Uchwała w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Biała Podlaska”. – Druk 4
9. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. – Druk 5
10. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemniki. – Druk 6
11. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. – Druk 7
12. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Biała Podlaska udostępnionych operatorom i przewoźnikom, określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków. – Druk 8
13. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi na terenie miasta Biała podlaska i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2020 r. – Druk 9
14. Uchwała w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe oraz zwolnień i ulg w opłatach za przewóz osób w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Miasto Biała Podlaska. – Druk 10
15. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Biała Podlaska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. – Druk 11
16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny. – Druk 12
17. Uchwała w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Biała Podlaska. – Druk 13 18. Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości . – Druk 14
19. Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości . – Druk 15
20. Uchwała w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi publicznej nr 1174L zaliczonej do kategorii dróg powiatowej – ulicy Stefana Żeromskiego położonej na nieruchomości dz. geod. nr 37.362 obręb 2 poprzez wyłączenie odcinka z użytkowania. – Druk 16
21. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. – Druk 17
22. Wyniki kontroli Komisji Rewizyjnej :
1) w Miejskiej Bibliotece Publicznej,
2) w Zakładzie Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. .
23. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
24. Wolne wnioski i informacje.
25. Zamknięcie obrad. 

W/w projekty uchwał są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.bialapodlaska.pl w zakładce Rada Miasta – projekty uchwał.

materiał: Biała Podlaska
info: BIP UM w Białej Podlaskiej
zdjęcie: arch. Radio Biper

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama