Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Powiat: Program naprawczy szpitala, komunikacja autobusowa i finanse na remont drogi Rossosz – Kozły

Tematy podejmowane na Zarządzie dotyczyły: skarg na działalność, informacji z walki z ASF na terenie powiatu, programu naprawczego i powołania Rady Społecznej szpitala w Międzyrzecu Podlaskim, zmian w budżecie, wsparcia finansowego Miasta Biała Podlaska, regulaminu wynagradzania nauczycieli, umowy na usługi w transporcie zbiorowym komunikacją autobusową, zabezpieczenia środków na remont drogi Rossosz - Kozły i ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Na najbliższej sesji Rady Powiatu Bialskiego (25 września) przyjmowane będzie Sprawozdanie Starosty Bialskiego Mariusza Filipiuka z pracy zarządu w okresie między sesjami od 23 sierpnia 2019 r. do 25 września 2019 r. W tym czasie Zarząd Powiatu odbył posiedzenia w dniach 12, 20 i 23 i 30 sierpnia i 9 września 2019 r.

Zarząd zaopiniował pozytywnie projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:

– rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej i Starosty Bialskiego;

– udzielenia informacji na temat działań podejmowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z wystąpieniem wirusa ASF na terenie powiatu bialskiego;

– zatwierdzenia „Programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim na lata 2019-2021”;

– powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim;

– rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej;

zmian w budżecie Powiatu Bialskiego na 2019 rok;

– zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bialskiego na lata 2019 – 2026;

– udzielenia pomocy finansowej Miastu Biała Podlaska;

– zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bialski;

– autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bialskiego na 2019 rok;

– autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bialskiego na lata 2019 – 2026;

– zmiany uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu do składu Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim na kadencję w latach 2019-2023;

– zmiany uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej;

– wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach autobusowych użyteczności publicznej w 2019 r.;

– wyrażenia zgody i zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania bieżącego pn. „Remont drogi powiatowej nr 1105L Rossosz – Kozły od km 2+450 do połączenia z drogą powiatową 1072L Łomazy – Kolembrody – Wiski o długości 5,230 km”;

– określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 

materiał: Biuro Rady Powiatu Bialskiego
opracowanie: Leszek Niedaleki

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama