Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Łomazy: Stypendia pomostowe – wydłużenie terminu

Wójt Gminy Łomazy oraz Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Tłoka” uprzejmie informują o realizacji programu Stypendia Pomostowe na terenie Gminy Łomazy dla studentów I roku Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów 2019, którzy rozpoczną studia dzienne, pochodzących z niezamożnych rodzin, do składania wniosków w ramach Programu Stypendiów Pomostowych. Z gminy Łomazy stypendium otrzymało łącznie 20 osób, w tym roku będzie 5 osób. Program realizowany jest od 2015 roku. Stypendium wynosi 5.000 zł, wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.

Wymagania:
Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2019 r. i spełniają łącznie następujące warunki:

– zostali przyjęci na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich, akademickich uczelniach publicznych. Wykaz publicznych uczelni akademickich: LINK 

– pochodzą ze wsi lub miasta do 20 tys. mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia programu;

– pochodzą z rodziny, której dochód (dochód wyliczony z czerwca 2019 r.) na osobę nie przekracza 1.688 zł brutto;

– osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów co najmniej 90 wg specjalnego algorytmu;

Dodatkowo przy wyborze kandydatów brana pod uwagę będzie działalność związana z promocją gminy (np. aktywny udział w stowarzyszeniach, orkiestrze, klubach itp.).

Termin:
Wnioski przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Gminy Łomazy (pokój Nr 14),
w nieprzekraczalnym terminie do 6 sierpnia 2019 r.
Szczegóły i dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Urzędu Gminy Łomazy tel. 83 341 70 03.


materiał: Urząd Gminy Łomazy
tekst: Agnieszka Horaczyńska Podinspektor ds organizacyjnych, kadr, obsługi rady gminy
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama