Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Rok 2018 to ogromny skok w rozwoju i unowocześnianiu Powiatu Bialskiego!

W minionym roku wykonane zostały na terenie Powiatu Bialskiego inwestycje o dużym znaczeniu dla mieszkańców powiatu, przede wszystkim inwestycje drogowe, jak również inwestycje w zakresie edukacji i pomocy społecznej i modernizujące placówki opiekuńczo – wychowawcze. Ogółem wydatki majątkowe powiatu w zeszłym roku wyniosły ponad 26 mln 798 tys zł, w tym prawie 17 mln 200 tys zł przeznaczono na drogi! Dodajmy tylko, że na rok obecny – 2019 – wydatki majątkowe Powiatu Bialskiego zaplanowano w wysokości – ponad 48 i pół mln zł!!

Rok 2018 zapisze się w kronikach Powiatu Bialskiego jako rok rekordowych inwestycji rozwojowych. Tak wynika i o tym poinformował radnych, starosta bialski Mariusz Filipiuk, podczas ostatniej sesji Rady Powiatu w momencie odczytywania informacji o stanie powiatu jakie przygotowano na potrzeby udzielenia – bądź nie udzielenia absolutorium. Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie!

Krótkie podsumowanie inwestycji drogowych Powiatu Bialskiego 2018!
Powiat zrealizował inwestycje drogowe w łącznej wyjątkowo wysokiej kwocie 17 mln 169 tys 518 zł 39 groszy. Dla porównania Powiat Parczewski wykonał inwestycje drogowe na kwotę 2 mln 621 tys 504 zł 35 gr, natomiast Powiat Włodawski 2 mln 442 tys 564 zł 42 gr. Biorąc pod uwagę wielkość Powiat Bialskiego i rozległą sieć dróg powiatowych kwota ta pozwoliła na modernizację 8 km dróg, 4,5 km chodników i 1 km ścieżki rowerowej. Wyremontowano natomiast 16 km dróg. Przypomnimy też, że rozpoczęta została ogromna inwestycja drogowa „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej”, która zakończy się w 2019 r. i obejmie swoim zasięgiem 14 km – na trasie Biała Podlaska – Grabanów – Rokitno.

Szczegółowe inwestycje drogowe Powiatu Bialskiego roku 2018:
1. – przebudowa drogi Nr 1068L odc. Ortel Królewski I – Piszczac – 35.000,00 zł (opracowanie dokumentacji),
2. – przebudowa drogi Nr 1055L Piszczac – Zahorów – dr pow. Nr 1056 m. Piszczac ul. Kodeńska – 1.818.261,74 zł,
3. – przebudowa drogi Nr 1146L Międzyrzec Podlaski ul. Zarówie – 504.474,88 zł,
4. – przebudowa drogi Nr 1054L Dobrynka – Kopytów – dr woj. 816 m. Nowy Dwór – 449.584,75 zł,
5. – przebudowa drogi Nr 1009L Manie – Żabce – 1.616.489,68 zł,
6. – budowa drogi Nr 1004L Międzyrzec Podlaski (ul. Tuliłowska ) – Krzymoszyce – gr. woj. – 2.058.194,47 zł,
7. – budowa drogi Nr 1114L Sławacinek Nowy – Wysokie odc. Dołha – Sokule – 747.002,22 zł,
8. – budowa drogi Nr 1008L Łuniew – Łukowisko – Manie – dr kraj. 2 i 1009L Manie Żabce m. Manie – 633.285,88 zł,
9. – przebudowa mostu dr Nr 1068L Biała Podlaska (ul. Sidorska) – Ogrodniki – Piszczac w m. Ortel Książęcy – 1.075.121,91 zł,
10. – budowa drogi Nr 1022L Cicibór – Leśna Podlaska – gr. woj. (Witulin) – 2.844.488,86 zł,
11. – budowa drogi Nr 1051L odc. Chotyłów – Piszczac – 2.266.141,50 zł,
12. – budowa chodnika przy dr Nr 1114L Sławacinek Nowy – Porosiuki – Sokule – Dołha –Sitno – Wysokie m. Dołha – 99.996,85 zł,
13. – budowa chodnika przy dr Nr 1071L Ortel Królewski – Łomazy ul. Brzeska w Łomazach – 263.809,27 zł,
14. – budowa chodnika przy dr Nr 1102L Rossosz – Dubica Dolna m. Rossosz – 42.724,67 zł,
15. – budowa chodnika przy dr Nr 1103L Rossosz – Brzozowy Kąt – dr kraj. 63 m. Romaszki – 43.464,51 zł,
16. – budowa chodnika przy dr Nr 1137L Terespol ul. 3 Maja – 12.943,91 zł,
17. – budowa chodnika przy dr Nr 1055L Połoski Nowe – Połoski – 20.469,05 zł,
18. – budowa chodnika przy dr Nr 1051L m. Piszczac Kolonia – 100.857,17 zł,
19. – budowa chodnika przy dr Nr 1066L m. Zalutyń – 30.825,77 zł,
20. – budowa chodnika przy dr Nr 1071L Ortel Królewski – Łomazy m. Ortel Królewski I i II – 66.241,28 zł,
21. – budowa chodnika przy dr Nr 1123L Turów – Szóstka – Drelów m. Worsy – 104.990,91 zł,
22. – budowa chodnika przy dr Nr 1123L Turów Szóstka – Drelów m. Szóstka – 198.836,87 zł,
23. – opracowanie dokumentacji na przebudowę skrzyżowania drogi Nr 1068L z drogą Nr 1051L i drogą gminną w Piszczac – rondo – 49.200,00 zł,
24. – opracowanie dokumentacji na budowę drogi Nr 1119L – Utrówka – 47.000,00 zł,
25. – Poprawa dostępności Powiatu Bialskiego i Rejonu Brześć dzięki budowie i przebudowie infrastruktury komunikacyjnej prowadzącej do przejścia granicznego Sławatycze – Domaczewo – 39.217 zł (zadanie będzie realizowane jest w obecnie, w roku 2019), odc. Tuczna – Międzyleś,
26. – Wygodniej, szybciej, bezpieczniej – 2.000.895,24 zł (inwestycja będzie kontynuowana w 2019 roku), odc. Biała Podlaska – Grabanów – Rokitno,
27.e- Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego – 411.025,13 zł (projekt będzie kontynuowany w 2019 roku),
28.Rozwój infrastruktury szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski – 3.323.680,01 zł,
29.Podniesienie standardu usług Domu Pomocy Społecznej w Kozuli poprzez modernizację, adaptację i wyposażenie infrastruktury – 1.363.381,21 zł,
30.Rozbudowa i modernizacja Domu Rodzinnego w Żabcach celem poprawy jakości świadczonych usług – 1.111.083,79 zł,
31.Adaptacja i dostosowanie budynku byłej Szkoły w Maniach do potrzeb placówki opiekuńczo – wychowawczej wraz z mieszkaniami chronionymi – 2.531.049 zł,
32.Modernizacja sieci ciepłowniczej w Liceum Ogólnokształcącym w Międzyrzecu Podlaskim – 135.304,60 zł,
33.Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie – 18.000 zł (sfinansowano studium wykonalności projektu, zaś realizowany fizycznie jest obecnie w 2019 r.).

Poniesiono również wydatki w kwocie 399.061,52 zł na zakupy inwestycyjne – sfinansowano zakup samochodu brygadowego, kosiarki i rozsypywacza w Zarządzie Dróg Powiatowych, samochodu na potrzeby służbowo – inspekcyjne w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego i samochodu do przewozu uczestników Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Międzyrzecu Podlaskim.

Powiat przyznawał również dotacje inwestycyjne w łącznej kwocie 299.592,46 zł, z tego:
– dofinansowanie kosztów wspólnych projektu „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” – 62.394,78 zł,
– dofinansowanie kosztów wspólnych projektu „e-Geodezja” – 71.459,21 zł,
– dotacja na wykonanie ogrodzenia terenu Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Łózkach przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim – 106.279,72 zł,
– dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej – 30.000 zł,
– dofinansowanie wkładu własnego w realizacji projektów Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie w łącznej kwocie 29.458,75 zł, z tego: „Remont „czarnego mostu” na fosie na terenie zespołu dworsko – parkowego” – 3.690,00 zł, Konserwacja architektury sakralnej i świeckiej na terenie zespołu dworsko – pałacowego w Romanowie – 17.316,78 zł, Renowacja zabytkowego dworu Kraszewskich w Romanowie – 8.451,97 zł.

 

tekst: Grzegorz Panasiuk Starostwo Powiatu Bialskiego / Leszek Niedaleki
opracowanie: Leszek Niedaleki

 

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Artykuł sponsorowany >>

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama